DUK

Sistemos administravimas

Nr. Klausimas
1. Kaip susikurti šabloną naujų įmonių kūrimui, kuriame būtų ne tik normatyvinė informacija, bet ir dar kai kurios pageidaujamos lentelės, arba tik tam tikros lentelės?
2. Kaip sukonfigūruoti MSSQL ir aprašyti ODBC, kad SQL serveris būtų pasiekiamas tik per konkretų portą?

Kortelės

 Video - Greita paieška

Nr. Klausimas
1. Kaip parenkamos prekių (paslaugų) pardavimo kainos ir nuolaidos?
2. Pardavimo akcijų aprašymas.
3. Intrastato duomenų vedimas.
4. Kaip kontroliuoti klientų kredito limitą?
5. Kokios dimensijos naudojamos programoje?
6. Kainynai pardavimo sutarčių prieduose.
7. Kaip veikia "greita" paieška?
8. Kaip užsiprogramuoti, kad atsidarius sąrašą, iškart būtų siūlomas pasirinkimas "Visi"?
9. Kodėl klientų saraše paspaudus mygtuką "Užpildyti aprašymus" gaunamas pranešimas "Informacija nerasta" ?
10. Ar galima pakeisti prekių, klientų ir kitus kodus?
11. Kaip paleisti automatinį valiutų kursų importą?

Pirkimai

Nr. Klausimas
1. Kaip kopijuoti pirkimo dokumentą?
2. Kaip greičiau suvesti pirkimo dokumentus iš užsakymų?
3. Kaip greičiau suvesti prekių pirkimo dokumentą?
4. Kaip įvesti pirkimo dokumentą su atvirkštiniu PVM?
5. Papildomų išlaidų, muito, akcizo įtraukimas į prekių savikainą.
6. Kaip elgtis kai suvedus pirkimo dokumentą bendra PVM suma nesutampa su originalaus dokumento suma?
7. Kaip taisyti klaidas perkeltuose pirkimo dokumentuose ?
8. Kaip taikyti nuolaidas pirkimo dokumentuose ?
9. Kaip įvesti iš karto apmokėtą pirkimo dokumentą ?
10. Kaip įvesti reprezentacinių sąnaudų pirkimą ?
11 Kaip pirkimo operacijoje užsiprogramuoti klavišą, kuris dokumento datai priskirtų operacijos datos reikšmę ?

Pardavimai

Nr. Klausimas
1. Kaip greičiau įvesti pardavimo dokumentą ?
2. Kaip taisyti klaidas pardavimo dokumentuose?
3. Kaip įvesti pardavimo dokumentą su atvirkštiniu PVM?
4. Kaip taikyti nuolaidas pardavimo dokumentuose?
5. Kaip pardavimo operacijai priskiriamas transporto važtaraštis?
6. Kaip atspausdinti sąskaitą faktūrą su transporto rekvizitais ?
7. Viešųjų pirkimų sąskaitų teikimas elektroniniu būdu (E. Sąskaita).
8. Kaip įvesti iš karto apmokėtą pardavimo dokumentą ?
9. Kaip suformuoti pardavimo dokumentą iš užsakymų, pasiūlymų ar rezervavimų ?
10. Kaip registruoti prekių išvežimą iš LT į JAV esantį sandėlį ir tolesnį jų pardavimą per "Amazon" sistemą?
11. Įmonė pati sau išsirašo PVM sąskaitą faktūrą už privačių poreikių tenkinimą. Kaip tai registruoti Rivile GAMA programoje?

Atsiskaitymai

Nr. Klausimas
1. Kaip automatiškai formuoti įplaukų (išmokų) operacijas?
2. Kuo skiriasi dokumento tipai: "Atsiskaitymo op." ir "Mokėjimas"?
3. Ar automatiškai susidengs dokumentai, kliento kortelėje įvedus automatinį skolų sudengimą pagal parinktus dokumentus, bet neparinkus jokių dokumentų?
4. Ar galima parinkti sudengiamus dokumentus, jeigu kliento kortelėje nurodytas automatinis skolų sudengimas pagal visus dokumentus?

Debitorinės - Kreditorinės operacijos

Nr. Klausimas
1. Kaip suvesti skolų likučius?

DVS

Nr. Klausimas
1. Kaip apsirašyti papildomus DVS dokumentų tipus?
2. Kaip iš ataskaitų formuoti DVS operacijas?

Alga ir Personalas

Nr. Klausimas
1. Kam naudojamas mygtukas "Algos servisas"?
2. Automobilio nuomos apskaita.
3. Pajamų natūra apskaita, kai mokesčius moka pats darbuotojas.
4. Pajamų natūra apskaita, kai mokesčius sumoka įmonė.
5. Vykdomųjų raštų (antstolių) apskaita.
6. Atostogų likučių vedimas personale.
7. Kaip pasižiūrėti nepanaudotų kalendorinių atostogų dienų likutį?
8. Kaip sužinoti kiek padaliniuose yra laisvų etatų?
9. Atlyginimo lapelių siuntimas elektroniniu paštu.
10. Kaip suvesti A klasės neapmokestinamas išmokas, kurias reikia traukti į GPM312 deklaraciją ?
11. Kaip GPM312 formoje deklaruoti B klasės išmokas ?
12. Suminė darbo laiko apskaita.
13. Kaip apsirašyti GPM ir Sodros atskaitymus darbuotojams, kuriems metinės pajamos viršija 84 VDU ?
14. Kaip apsirašyti etatinio atlyginimo formulę, kai atlyginimo suma keičiasi mėnesio viduryje ?
15. Kaip aprašomas atlyginimo skaičiavimas darbuotojams, kurie tame pačiame padalinyje dirba pagal kelias sutartis?
16. Kaip suformuoti DA -01K (ketvirtinę) forma?
17. Darbuotojai suvesti algos modulyje darbuotojų sąraše. Kaip juos perkelti į personalo sąrašą?

Vidinė apskaita

Nr. Klausimas
1. Kaip formuojami vidiniai pasiūlymai?
2. Kaip vidinio judėjimo operacijai priskiriamas transporto važtaraštis?
3. Kaip vedamas pardavimas konsignaciniais pagrindais?
4. Kas yra resursai ir kur jie naudojami?

Atsargos

Nr. Klausimas
1. Kaip atlikti prekių gamybos (komplektavimo) operacijas ?
2. Kaip suvesti prekių likučius ?

Gamyba

Nr. Klausimas
1. Kaip gamybos operacijose paskaičiuoti darbuotojų darbo užmokestį?
2. Kaip atlikti masinį gamybos operacijų koregavimą?
3. Kuo skiriasi "Pilnas perkėlimas" ir "Likučių nurašymas" gamybos operacijose?

Darbas su POS

Nr. Klausimas
1. Prekybos centras turi savo vietinę nuolaidos kortelę. Kaip aprašyti POS, kad perbraukus kortelę, nuolaida būtų pritaikoma automatiškai ?
2. Pirkėjai gali įsigyti nuolaidų korteles, kurias turintiems kaupiasi nuolaidos taškai. Perkant jie verčiami nuolaida. Kaip aprašyti POS, kad perbraukus kortelę, nuolaida būtų pritaikoma automatiškai?
3. Kaip aprašyti svarstyklių pajungimą prie POS ?
4. Aptarnavimo operacijas veda skirtingi darbuotojai. Kaip suadministruoti, kad kiekvienas iš jų matytų tik jam aprašytą meniu?
5. Kaip aprašyti informacinį ekraną klientui?
6. Kaip POS čekyje po kiekvienos prekės atspausdinti papildomą informaciją?
7. Kaip per POS parduoti prekes su užstatine tara?

Ilgalaikis turtas

Nr. Klausimas
1. Kaip įvesti pradinius ilgalaikio turto likučius?
2. Kaip pakeisti ilgalaikio turto atsakingą asmenį?
3. Kaip pakeisti ilgalaikio turto grupę?
4. Kaip aprašyti ilgalaikį turtą, kai jo apskaita pagal VAS skiriasi nuo mokestinės apskaitos?

Didžioji knyga

Nr. Klausimas
1. Kaip suvesti Didžiosios knygos sąskaitų likučius?

i.MAS

Nr. Klausimas
1. Kaip elgtis, jei teikiant sąskaitų faktūrų registrą (i.SAF), VMI praneša apie neatitikimus duomenyse ?
2. Kaip suformuoti PVM deklaraciją FR0600_02 ?
3. Kaip susivesti i.SAF-T reikalingus akcininkus neturintiems 115.0200 RIV_GAMA versijos?
4. Ką daryti, jei koduose yra specialių simbolių, ir dėl to, pateikiant SAF-T rinkmeną, gaunamos klaidos?
5. Kokiu būdu įmonė turi pateikti savo Didžiosios knygos sąskaitas, jei jos sąskaitų planas yra platesnis arba siauresnis nei atitinkamas SAF-T aprašo sąskaitų klasifikatorius?
6. Kaip formuojami i.SAF-T duomenys?
7. Kaip sąskaitų faktūrų registre (i.SAF) uždėti požymį "Specialus apmokestinimas"?