Atostogų likučio koregavimas

Personalo operacijose galima įvesti koreguojančius įrašus, kurie pakoreguotų priklausančių arba panaudotų atostogų dienų skaičių.

Servisas -> Personalas -> Personalo operacijos

koreg_01

Kuriama nauja operacija.

Užpildomi laukai "Operacijos data " ir "Dokumento numeris" . Dokumento numerio parinkimui gali būti aprašytas dokumentų skaitliukas.

Pasirenkamas "Operacijos tipas" - "Atostogų likučio koregavimas".

Iš atitinkamų sąrašų parenkamos laukų "Personalo kodas" ir "Priėmimo operacija" reikšmės. Pasirinkus personalo kodą, priėmimo operacijos pasirinkimui visada siūlomos tik aktyvios priėmimo ar perkėlimo operacijos.
Jeigu darbuotojas dirba pagal vieną priėmimo operaciją, šis laukas užsipildo automatiškai. Jeigu dirba pagal kelias priėmimo operacijas, paspaudus dešinį pelės klavišą, galima pasirinkti reikalingą.

Norint, kad susiformuotų įrašas algos dokumentuose, užpildomas laukas "Algos klasifikatorius'' - iš sąrašo parenkama jo reikšmė.

Lauke "Likučio rūšis" pasirenkama kas bus koreguojama - priklausančių dienų skaičius ar panaudotų dienų skaičius.

"Panaudota" - Koreguojant panaudotų dienų skaičių, įvedamas koreguojantis kiekis ir konkreti data, nuo kurios jis pridedamas (kiekis gali būti ir neigiamas).

koreg_02

"Priklauso" - Koreguojant priklausančių atostogų skaičių, įvedamas koreguojantis kiekis ir konkreti data, nuo kurios jis pridedamas, arba nurodomas intervalas, kuriame jis turi būti paskirstytas (kiekis gali būti ir neigiamas).

koreg_03

Operacija išsaugoma ir perkeliama.