Komandiruočių įsakymų formavimas ir tvirtinimas

Pateikiamas procesas, kai personalo operacijų sąraše įvedamas komandiruotės įsakymas, kuris kartu su suformuotu PDF dokumentu, siunčiamas patvirtinimui tiesioginiam vadovui bei pačiam darbuotojui.

Procesas gali būti praplečiamas, apjungiant jį su komandiruočių prašymų teikimu per MGAMA MGAMA- komandiruočių prašymų teikimas ir tvirtinimas.
Pateikiamas tokio proceso būsenų aprašymas: MGAMA - komandiruočių prašymų teikimas, įsakymų formavimas ir tvirtinimas.

Personalo operacijų sąraše darbuotojui įvedama operacija, kurios tipas "Komandiruotės"

Dokumentų tvirtinimo seka:
 • Tvirtinant pradinę būseną susiformuoja ir prie operacijos prisisega PDF dokumentas - komandiruotės įsakymas. Dokumento šablonas yra nurodytas būsenoje "Tvirtina vadovas". Komandiruotės dokumentas pirmiausia pateikiamas tiesioginio vadovo patvirtinimui.
 • Tvirtina tiesioginis vadovas - tvirtinama per MGAMA, tiesioginis vadovas nurodomas etato padalinyje aprašyme. Tvirtinimo metu vadovas mato ir PDF dokumentą - komandiruotės įsakymą.
 • Tvirtina darbuotojas - tvirtinama per MGAMA. Tvirtinimo metu darbuotojas mato ir PDF dokumentą- komandiruotės įsakymą.

MGAMA vartotojai būtinai nurodomi personalo kortelėse.

Patikrinama ar etatai padalinyje aprašymuose užpildytas laukas "Tiesioginis vadovas" (jam bus pateikiami tvirtinimui skirti dokumentai).

mgamaka_11

Būsenų aprašymas

Servisas -> Personalas -> Personalo operacijos

Pradinė būsena

mgamaka_01

Vartotojų leidimai - suteikiami leidimai vartotojams, kurie iš Rivile GAMA programos tvirtina šią būseną. Vartotojai nurodomi paspaudusleidimaiVartotojų leidimai.

Tvirtina tiesioginis vadovas

mgamaka_02

Tiesioginis vadovas nurodomas aprašant etatus padalinyje: Etatai padalinyje .

Vartotojų leidimai - leidimų suteikti nereikia. Užduotis automatiškai susikurs vartotojui pagal tai, koks tiesioginio vadovo personalo kodas nurodytas teikiančio prašymą darbuotojo etate padalinyje.

SQL procedūra :

RGI_MGAMA_PERS_KOMAND @vad=1 

Apie SQL procedūros parametrų parinkimą aprašyta: RGI_MGAMA_PERS_KOMAND - Komandiruočių prašymų tvirtinimas.

INIT-as :

pers_doc(thisform,"SABL_TIPAS_KOMANDIRUOTES.DOCX",.T.)  

Apie funkcijos parametrų parinkimą aprašyta: PERS_DOC - Komandiruočių įsakymų formavimas.

Tvirtina darbuotojas

mgamaka_03

Vartotojų leidimai - leidimų suteikti nereikia. Užduotis automatiškai susikurs darbuotojui, kuriam įvesta personalo operacija.

SQL procedūra :

RGI_MGAMA_PERS_KOMAND @vart=1, @rusis=1   

Apie SQL procedūros parametrų parinkimą aprašyta: RGI_MGAMA_PERS_KOMAND - Komandiruočių prašymų tvirtinimas.

Patvirtinta

mgamaka_04

Vartotojų leidimai - Būsena galutinė. Leidimo suteikti nereikia.

Atmesta

mgamaka_05

Vartotojų leidimai - Būsena galutinė. Leidimo suteikti nereikia.

mgamaka_11

Darbo procesas

Servisas -> Personalas -> Personalo operacijos

Sukuriama nauja personalo operacija, kurios tipas "Komandiruotės".

mgamaka_06

Operacijos rūšis – "Prašymas". Patvirtinus įsakymą, prašymas automatiškai pakeičiamas į dokumentą.

Aprašymas – įvestas tekstas matosi tik pačioje komandiruočių operacijoje.

Tikslas – nurodomas komandiruotės tikslas (matosi įsakyme ir tvirtinime per MGAMA).

Vieta – vieta, į kurią vyksta darbuotojas - parenkama iš personalo klasifikatoriaus vietų sąrašo. Vietos pavadinimas gali būti papildomas patikslinančia informacija (matosi įsakyme ir tvirtinime per MGAMA).

Algos klasifikatorius – nuo jo aprašymo priklauso kas susiformuos algos dokumentuose.

Algos klasifikatoriaus pavadinimas tvirtinimui išsiųstuose dokumentuose matysis kaip dokumento pavadinimas.

Lauke "Pastabos" įrašoma papildoma informacija, kuri bus matoma tvirtinime per MGAMA.

mgamaka_10

Jei reikia, prisegami papildomi dokumentai - tam naudojami mygtukai "Dokumentas" ar "Dokumentai".

Operacija išsaugoma, pažymima "v" ir paspaudžiamas mygtukas "Būsenos patvirtinimas".

Susiformuoja komandiruotės įsakymas ir būsenos tvirtinimo operacijos.

mgamaka_07

mgamaka_08

Tvirtina vadovas

Vadovas elektroniniu paštu informuojamas apie patvirtinimui atsiųstą naują dokumentą.

Vadovas savo vardu jungiasi į MGAMA portalą https://mgama.rivile.lt/login ir sąraše "Tvirtinimai" mato tvirtinimui pateiktų dokumentų sąrašą:

mgamaka_09

Atidarius operaciją, pasimato dokumento turinys ir prisegtas komandiruočių įsakymas (pdf dokumentas) bei kiti dokumentai, jeigu tokie būtų prisegti prie operacijos:

mgamaka_12

Vadovas dokumentą patvirtina arba atmeta.

Jeigu dokumentas buvo atmestas, toliau jokios operacijos nebesiformuoja.

Jeigu vadovas pavirtino dokumentą, personalo operacijos būsena pasikeičia į "Tvirtina darbuotojas". Susiformuoja būsenos patvirtinimo operacija darbuotojui, įvestam komandiruočių operacijoje:

mgamaka_13

Tvirtina darbuotojas

Darbuotojas elektroniniu paštu informuojamas apie patvirtinimui atsiųstą naują dokumentą.

Darbuotojas savo vardu jungiasi į MGAMA portalą https://mgama.rivile.lt/login ir atsidaro tvirtinimui paruoštą dokumentą su prisegtu įsakymu ir kitais dokumentais, jeigu tokie būtų prisegti prie operacijos:

mgamaka_14

Darbuotojas dokumentą patvirtina arba atmeta.

Jei dokumentas atmetamas, tai spaudžiama "Atmesti" ir komentaro lauke įrašomos pastabos.

Patvirtinus, personalo operacijos būsena pasikeičia į "Patvirtinta", rūšis pasikeičia į "Dokumentas" ir operacija automatiškai perkeliama:

mgamaka_15

Papildomai pateikiamas būsenų aprašymo pavyzdys, kai komandiruočių prašymas pateikiamas per MGAMA, o tolesnis procesas analogiškas aukščiau aprašytam.

MGAMA - komandiruočių prašymų teikimas, įsakymų formavimas ir tvirtinimas

Dokumentų tvirtinimo seka:
 • Darbuotojas prašymą pateikia per MGAMA
 • Tvirtina personalo darbuotojas. Tvirtinimo metu susiformuoja ir prie operacijos prisisega PDF dokumentas - komandiruotės įsakymas. Dokumento šablonas yra nurodytas būsenoje "Tvirtina vadovas".
 • Tvirtina tiesioginis vadovas - tvirtinama per MGAMA, tiesioginis vadovas nurodomas etato padalinyje aprašyme. Tvirtinimo metu vadovas mato ir PDF dokumentą - komandiruotės įsakymą.
 • Darbuotojui dokumento papildomai tvirtinti nebereikia, jis tik informuojamas apie tiesioginio vadovo sprendimą.

Toliau pateikiamas tokio proceso būsenų aprašymas - eiga analogiška jau aprašytiems komandiruočių procesams.

Būsenų aprašymas

Servisas -> Personalas -> Personalo operacijos

Pradinė būsena

mgamaka_01

Vartotojų leidimai - prašomi personalo darbuotojams tik tuo atveju, jeigu komandiruočių prašymai bus vedami Rivile GAMA programoje personalo operacijų sąraše ir siunčiami patvirtinimui į MGAMA portalą. Jeigu komandiruočių prašymai susikurs iš MGAMA portalo, vartotojų leidimų aprašyti nereikia.

Tvirtina personalo darbuotojas

mgamaka_16

Vartotojų leidimai - suteikiami leidimai vartotojams, kurie iš Rivile GAMA programos tvirtina šią būseną. Vartotojai nurodomi paspaudusleidimaiVartotojų leidimai.

Tvirtina tiesioginis vadovas

mgamaka_17

Tiesioginis vadovas nurodomas aprašant etatus padalinyje: Etatai padalinyje .

Vartotojų leidimai - leidimų suteikti nereikia. Užduotis automatiškai susikurs vartotojui pagal tai, koks tiesioginio vadovo personalo kodas nurodytas teikiančio prašymą darbuotojo etate padalinyje.

SQL procedūra :

RGI_MGAMA_PERS_KOMAND @vad=1, @rusis=1     

Apie SQL procedūros parametrų parinkimą aprašyta: RGI_MGAMA_PERS_KOMAND - Komandiruočių prašymų tvirtinimas.

INIT-as :

pers_doc(thisform,"SABL_TIPAS_KOMANDIRUOTES.DOCX",.T.)  

Apie funkcijos parametrų parinkimą aprašyta: PERS_DOC - Komandiruočių įsakymų formavimas.

Patvirtinta

mgamaka_18

Vartotojų leidimai - Būsena galutinė. Leidimo suteikti nereikia.

SQL procedūra :

RGI_MGAMA_PERS_KOMAND @inf=1   

Atmesta

mgamaka_19

Vartotojų leidimai - Būsena galutinė. Leidimo suteikti nereikia.

SQL procedūra :

RGI_MGAMA_PERS_KOMAND @inf=1