Algos modulio kortelės

Pirmas žingsnis pradedant dirbti su algos moduliu – darbui reikalingos normatyvinės informacijos sutikrinimas ir papildymas.

Kortelių sąrašas skirtas pagrindinei normatyvinei informacijai susivesti.

Be visoje sistemoje naudojamų kortelių, algos modulyje reikalingos specialios, tik šiame modulyje naudojamos kortelės. Tai yra priskaitymų, atskaitymų sąrašai, kalendoriai, pareigų sąrašas ir pan. Jos susijusios su procesais, kurie atliekami šiame modulyje.

Sukūrus naują duomenų bazę, jau bus aprašyti standartiniai priskaitymai, atskaitymai, sisteminis kalendorius. Įvairiose įmonėse atlyginimų skaičiavimas turi savo specifiką. Todėl, pradedant dirbti su programa, reikia išsiaiškinti, kokie priskaitymai ar atskaitymai įmonėje skaičiuojami, pagal kokius grafikus darbuotojai dirba – ir viską, ko trūksta, apsirašyti.

Kodai turi būti unikalūs. Visoje sistemoje kodai gali būti ne ilgesni nei 12 simbolių, nerekomenduojama kode naudoti specifinių lietuviškų raidžių ą,č,ę,ė... ir specialių simbolių, tokių kaip !?*...

Algos modulyje naudojamiems kodams keliami dar ir specifiniai reikalavimai: dienų kodai - vienaženkliai, valandų, kintamųjų, priskaitymų, atskaitymų kodai – tik skaitmenys.

Visoje programoje paieška galima tiek pagal kodus, tiek pagal kitus laukus bei pagal kontekstą.

Informacijos filtravimas galimas pagal visus laukus bei jų junginius (ir, arba).

Bet kurio elemento iš sąrašo negalima išmesti, jeigu jis dalyvauja kokiose nors operacijose.