Transporto važtaraščiai

Servisas -> Transportas / Pardavimai / Pirkimai / Vidinė apskaita -> Transporto važtaraščiai

Prekių pervežimui fiksuoti pildomi transporto važtaraščiai. Gali būti pervežamos prekės iš pardavimo, pirkimo grąžinimo, vidinio judėjimo operacijų. Transporto važtaraščiuose nurodomas siuntėjas, gavėjas, vežėjas, prekių pakrovimo, iškrovimo laikai ir vietos bei pačios pervežamos prekės.

Jei transporto važtaraštyje pervežamos prekės klientui, tai lauko "Tipas" reikšmė bus "Klientai", jei savo padaliniui - "Padaliniai".

Pardavimo, pirkimo grąžinimo ar vidinio judėjimo operacijose yra mygtukas "Transporto važtaraštis", kurį paspaudus pasirinktam transporto važtaraščiui priskiriamos prekės ir (ar) paslaugos.

Paspaudus mygtuką "Svorio sumavimas" paskaičiuojamas bendras krovinio svoris ir kiti parametrai. Tam prekių kortelėse prie matavimo vienetų turi būti užpildyti laukai "Neto", "Bruto", "Tūris", "Ilgis", "Plotis", "Aukštis". Nepildant tos informacijos, krovinio svorį galima įvesti ranka.

Jei pervežamam kroviniui išrašomas kelionės lapas, tai jis priskiriamas skirtuke "Kelionės lapas".

Servisas -> Transportas -> Kelionės lapai -> Kelionės lapo koregavimas -> Kroviniai

Vienas kelionės lapas gali būti priskirtas keliems transporto važtaraščiams. Kelionės lapo aprašyme galima pamatyti visus jam priklausančius transporto važtaraščius.

Transporto važtaraščiuose vežamų krovinių svoris svarbus, kai automobiliui priklauso kuro normos priedas už 100t/km.

Kelionės lapo pajamos bus lygios paslaugų, įvestų pardavimo operacijose ir priskirtų tiems transporto važtaraščiams, sumai.