Vartotojų aprašymas

Galimi du vartotojų aprašymo ir administravimo būdai:

 • kai aprašomi visoms įmonėms bendri ir su tomis pačiomis teisėmis vartotojai,
 • kai kiekvienoje įmonėje vartotojai administruojami atskirai.

Naujai įsigijus programą, veikia pirmasis būdas, ir vartotojai kuriami modulyje "Registracija".

Jeigu įmonių daug, su jomis dirba skirtingi vartotojai, tada rekomenduojama pereiti prie SQL -inių vartotojų - po perėjimo kiekvienoje įmonėje vartotojai administruojami atskirai. Tada jie aprašomi modulyje "Vartotojai".

Perėjimas aprašytas Perėjimas prie SQL-inių vartotojų

Programoje nauji vartotojai kuriami :

 • modulyje "Registracija" (kai jie yra atskirame faile)
 • arba modulyje "Vartotojai" (kai pereita prie SQL-inių vartotojų, ir jie aprašomi pačioje duomenų bazėje).

Vartotojų registracija

Servisas-> Administravimas-> Registracija

Jeigu meniu punktas "Registracija" yra, reiškia vartotojai aprašomi būtent jame. Jeigu pereita prie SQL-inių vartotojų, meniu punkto "Registracija" programoje išvis nėra.

Paspaudus "Registracija" sistema užklausia administratoriaus vardo ir slaptažodžio.

Tik pradėjus dirbti, administratoriaus vardas MASTER, slaptažodžio nėra.

Registracijoje aprašyti vartotojai skirti visoms sukurtoms įmonėms. Vartotojai visose įmonėse turės tokias pačias teises.

reg1

Vartotojui priskiriamas lygis ir suadministruojamos teisės.

Vartotojai iki 5 lygio mato tik savo įvestas operacijas.

Šią sąlygą galima pakeisti parametre „Vartotojo lygis sistemoje“ (SS_LYGIS) nurodžius kitokią reikšmę.

Kiti lygiai, išskyrus 9, pagal nutylėjimą niekuo nesiskiria. Galima papildomai suprogramuoti įvairius apribojimus, priklausomai nuo vartotojų lygio.

Yra keletas funkcijų, kurias gali atlikti tik 9 lygio vartotojai: aprašyti eksporto šablonus, užprogramuoti klavišus, poso modulyje atspausdinti Z ataskaitą.

Kiekvieno vartotojo administravimas vykdomas mygtukų, esančių valdymo juostoje, pagalba.

reg2

Jeigu vartotojas priskirtas grupei, administruojama grupė.

Paspaudus mygtuką "Slaptažodis", vartotojui suteikiamas slaptažodis.

Paspaudus mygtuką "Apribojimai" suadministruojama kokias teises kokiuose moduliuose vartotojas turės.

Programoje apribojimai atvaizduojami spalvomis:

 • žalia - apribojimo nėra - matoma ir koreguojama,
 • geltona - matoma, bet nekoreguojama (yra išimčių),
 • raudona - nematoma.

Statusas keičiasi stovint ant konkrečios pozicijos ir dukart paspaudus su pele, arba paspaudus konkrečios spalvos mygtuką viršuje.

Paprastai pradžioje išskleidžiami "Meniu punktai", ir vartotojui suadministruojamas priėjimas prie konkrečių programos modulių.

Jeigu vartotojui nebus leidžiama dirbti kokiame nors modulyje, tai daugiau tame modulyje jokio administravimo vesti nereikia - jis neturės prasmės, nes vartotojas ir taip negalės pateikti į tą modulį.

reg3

PVZ.: Vartotojui Viktorija negalima dirbti modulyje "Alga"(Meniu punktai/Servisas/ Alga-raudona), modulyje "Pirkimai", detaliame pirkime pastoviai būtų tipas "Kodas" (Pirkimai/ Detalaus pirkimo koregavimas/ Laukai/ Tipo reikšmė-Kodas - geltona).

reg4

Perėjimas prie SQL-inių vartotojų

Perėjimas prie SQL- inių vartotojų vykdomas dviem etapais: visose įmonėse į vartotojų sąrašą perkeliami vartotojai, ir tik tada meniu punkte "Registracija" paspaudžiamas klavišas "Perėjimas prie SQL vartotojų".

Servisas-> Administravimas-> Vartotojai

Paspaudžiamas mygtukas "Vartotojų importas iš senos sistemos". Įkeliami registracijoje sukurti vartotojai.

reg7

Jei dirbama su daug įmonių, šis veiksmas atliekamas kiekvienoje įmonėje.

Servisas-> Administravimas-> Registracija

Paspaudžiamas mygtukas AUTOFR_R "Perėjimas prie SQL vartotojų"

reg5

Šis mygtukas spaudžiamas tik vienoje įmonėje. Bus išvalyti seni vartotojai ir visose įmonėse pereita prie SQL-inių vartotojų.

Vartotojų sąrašas

Servisas-> Administravimas-> Vartotojai

Šiame modulyje sukurti vartotojai gali dirbti ir turi priskirtas teises tik toje įmonėje, kurioje yra aprašomi.

vart01

Įvedamas vartotojo vardas, slaptažodis, kita informacija.

Vartotojai iki 5 lygio mato tik savo įvestas operacijas.

Kiti lygiai, išskyrus 9, pagal nutylėjimą niekuo nesiskiria. Galima papildomai suprogramuoti įvairius apribojimus, priklausomai nuo vartotojų lygio.

Yra keletas funkcijų, kurias gali atlikti tik 9 lygio vartotojai: aprašyti eksporto šablonus, užprogramuoti klavišus, poso modulyje atspausdinti Z ataskaitą, perkelti kodų keitimo operacijas.

Rodyti visų zonų operacijas - jeigu padaliniai suskirstyti zonomis, ir vartotojas priskirtas konkrečiai zonai, tai reikšmė reguliuoja, ar vartotojas gali matyti padalinių, kurie priklauso ne jam priskirtai zonai, operacijas.

Dirbti tik su POS sistema - uždėjus reikšmę "v" , vartotojui iškart atsidaro pardavimo taško POS langas, į kitus modulius vartotojas negalės įeiti.

Laiškai - uždėjus reikšmę "v", vartotojas galės išsiųsti laiškus kitiems vartotojams ir gauti laiškus iš jų.
Laiškai išsiunčiami meniu punkte Servisas -> Administravimas -> Laiškai.
Laiškai gaunami automatiškai atidarant bet kurį programos langą.

Darbo laikas - nustatoma, kuriuo paros metu vartotojui leidžiama prisijungti į programą.

Galima nurodyti reikalavimus slaptažodžiui:

Dienos – nurodoma kas kiek dienų sistema reikalaus keisti slaptažodį.
Simboliai – nurodomas minimalus slaptažodžio simbolių kiekis.
Raidės – nurodomas minimalus slaptažodyje esančių raidžių kiekis.
Skaičiai – nurodomas minimalus slaptažodžio skaitmenų kiekis.
Koregavimo data – nurodoma data, nuo kurios reikia pradėti skaičiuoti dienų intervalą slaptažodžio keitimui.

Paspaudus mygtuką "Apribojimai", vartotojui arba vartotojų grupei suadministruojamos teisės dirbant su Rivile GAMA programa.

Jeigu vartotojas priskirtas grupei, administruojama grupė.

vart02

Programoje apribojimai atvaizduojami spalvomis:

 • žalia - apribojimo nėra - matoma ir koreguojama,
 • geltona - matoma, bet nekoreguojama (yra išimčių),
 • raudona - nematoma.

Statusas keičiasi stovint ant konkrečios pozicijos ir dukart paspaudus su pele, arba paspaudus mygtuką "Pakeisti statusą".

Paprastai pradžioje išskleidžiami "Meniu punktai", ir vartotojui suadministruojamas priėjimas prie konkrečių programos modulių.

Jeigu vartotojui nebus leidžiama dirbti kokiame nors modulyje, tai daugiau tame modulyje jokio administravimo vesti nereikia - jis neturės prasmės, nes vartotojas ir taip negalės pateikti į tą modulį.

vart03

Esant poreikiui, yra galimybė suadministruoti kiekvieną programos mygtuką arba lauką:

vart04

Apribojimų lange tam tikrais atvejais galima pakeisti reikšmes, kurios yra siūlomos pagal nutylėjimą.

Pavyzdžiui, pirkimo arba pardavimo operacijose pagal nutylėjimą visada siūlomas tipas "Važtaraštis", o detaliose eilutėse - "Prekė".

Galima pakeisti šį funkcionalumą, geltonai pažymint tipą, kurį norėsime matyti pagal nutylėjimą:

vart05

vart06

Jeigu geltonai pažymėti keli tipai, pagal nutylėjimą siūlomas paskutinis pažymėtas geltonai. Tačiau visada galima pasirinkti ir kitą tipo reikšmę.

Jeigu tipo reikšmė pažymėta raudonai, tai toks tipas yra nematomas, ir jo pasirinkti nėra galimybės.

Jei tas pats vartotojas dirbs ir kitoje įmonėje, jis aprašomas ir administruojamas kiekvienoje įmonėje atskirai.

Vartotojo slaptažodžio keitimas

Vartotojui slaptažodį galima pakeisti dviem būdais:

 • slaptažodį pakeičia (įveda) sistemos administratorius,
 • slaptažodį pasikeičia pats vartotojas.

Kai slaptažodį pakeičia (įveda) sistemos administratorius, koreguojama vartotojo kortelė.

reg8

Kai slaptažodį pasikeičia pats vartotojas. Įeinant į programą, surenkamas vartotojo vardas, uždedamas požymis "Pakeisti slaptažodį" – ir spaudžiama "Pasirinkta"

reg9

Pasirodys langas, kuriame įvedamas naujas slaptažodis ir spaudžiamas mygtukas "Išsaugoti".

reg10

Slaptažodis įvedamas dar kartą, ir spaudžiamas mygtukas "Išsaugoti".