DUK

Nr. Klausimas
1. Kokius veiksmus reikia atlikti, kai kaičiasi kliento apskaitą vedanti įmonė (keičiasi buhalterinė įmonė arba programą įsigyja pats klientas)?
2. Darbuotojams siunčiami dokumentai aprašomi naudojant DVS tipą "Raštai". Ką reikia apsirašyti, kad operacijoje būtų galima nurodyti, kokiai darbuotojų grupei dokumentas turi būti išsiųstas?
3. Kiekvienai darbuotojų grupei aprašytas atskiras DVS operacijų tipas. Kaip aprašyti DVS būsenas, kad operacijoje būtų galima nurodyti, kokiai darbuotojų grupei dokumentas turi būti išsiųstas?
4. Komandiruočių prašymas teikiamas per MGAMA. Standartiškai PDF failas neformuojamas. Kaip aprašyti būsenas, kad būtų suformuojamas prašymo PDF dokumentas ir siunčiamas tiesioginio vadovo patvirtinimui?
5. Kaip aprašyti atostogų prašymų tvirtinimo būsenas, kai darbuotojo tiesioginis vadovas yra jis pats?
6. Kaip aprašyti atostogų prašymų tvirtinimo būsenas, kai patvirtinus tiesioginiam vadovui, kai kuriuos iš jų turi patvirtinti dar vienas vadovas?
7. Kodėl kalendoriuje matosi ne visi atostogų prašymai?
8. Ar MGAMA gali naudotis darbuotojai, kurie nesinaudoja Rivile GAMA?
9. Ar darbuotojai, pateikdami atostogų prašymą, gali pasirinkti atostoginių išmokėjimą: išmokėti kartus su atlyginimu ar išmokėti prieš atostogas?
10. Ar ligonlapiai matosi MGAMA kalendoriuje?
11. Kaip pažiūrėti būsenų tvirtinimo istoriją?
12. Tvirtinant pirkimo dokumentus įrašomas komentaras. Kaip jį išsaugoti Rivile GAMA pirkimo operacijoje?