Kitos funkcijos

Funkcija Aprašymas
BAR_KOD_GEN() Bar kodo paveiksliuko sugeneravimas
BAR_KOD_GEN_QR() Bar kodo QR kodo (paveiksliuko) sugeneravimas
BAR_KOD_GEN_QR_FULL() Bar kodo QR kodo (paveiksliuko) sugeneravimas - galima generuoti neribo ilgio QR kodą
BAR_KOD_K() Bar kodo kontrolinis skaičius
BAR_KODAS() Pagrindinis prekės (paslaugos) bar kodas
BUSENA_K() Peršokimas į konkrečią būseną (nuo 115 RIV_GAMA versijos)
BUSENOS_P() Būsenos tvirtinimo naujam vartotojui suformavimas, koregavimas arba išvalymas (nuo 119 RIV_GAMA versijos)
F_DB_LIK() Kliento skolos likutis datai
F_DIM Papildomų dimensijų reikšmės
F_DK_LKM() Didžiosios knygos sąskaitos likutis datai
F_MACRO() Įvykdo nurodytą Fox operatorių
F_PAP() Vartotojo sukurto papildomo lauko reikšmė
F_PARAM() Parametrų sąraše aprašyto parametro reikšmės paieška
F_PAV_LENT() Pavadinimas iš prekės, paslaugos, kodo, kliento, sąskaitos, pranešimo kortelės (nuo 114.0000 RIV_GAMA versijos)
F_SEEK() Informacijos pagal nurodytą 'primary key' reikšmę suradimas SQL duomenų bazėje
F_SELECT() Įvykdo nurodytą SQL operatorių
F_XML() XML eilutės reikšmė
FISKAL_SP_TXT() Teksto atspausdinimas POS kvite
GRPAJ() Greita paieška (nuo 113.0101 RIV_GAMA versijos, pakeitimai nuo 114.0101 RIV_GAMA versijos)
K_PAP() Vartotojo sukurto papildomo lauko koregavimas
PS_KLASI() PVM klasifikatoriaus parinkimas
PS_KOD() Lauko reikšmės pasirinkimas
RAP_SYST() Ataskaitose nurodytų paveiksliukų atsiejimas nuo takelių
RINKINIAI_ALTER Rinkinio lauko praplėtimas
RINKINIAI_OS_INFO() Rinkinio reikšmių peržiūrėjimas arba naujo rinkinio sukūrimas
RUN_REP() Ataskaitos ar ataskaitų junginio vykdymo iškvietimas
SAR_LAUK() Simboliniam laukui priskiriamas reikšmių pasirinkimas iš norimo sąrašo
SP_SRIT() Grąžina suformatuotą tekstą
SUD_DOK_FOR() Sudengiamų dokumentų suformavimas pirkimo, pardavimo ir mokėjimų operacijose (nuo 116.0000 RIV_GAMA versijos)
SYS_SVS_FOR_OP() Automatinis sandėlio operacijų sukūrimas arba išmetimas (nuo 114.0000 RIV_GAMA versijos)
VART_EMAIL() Vartotojo elektroninio pašto adresas (nuo 119 RIV_GAMA versijos)