Programos perkėlimas į kitą kompiuterį

Rivile GAMA programos perkėlimo į kitą kompiuterį pagrindiniai žingsniai:

 • Duomenų paėmimas iš senojo kompiuterio ir perkopijavimas į naują;
 • MS SQL instaliavimas naujame kompiuteryje;
 • ODBC aprašymas;
 • duomenų bazių prijungimas;
 • Rivile GAMA programos paleidimas;
 • papildomų darbo vietų sukonfigūravimas.

Tam, kad Rivile GAMA programą būtų galima perkelti į naująjį kompiuterį, iš senojo kompiuterio nukopijuojamos duomenų bazės bei visas Rivile GAMA programos katalogas.

Įmonės duomenų bazių kopija

Kaip atlikti duomenų bazių kopiją aprašyta čia

Rivilės programos katalogo kopijavimas

Dažniausiai programos katalogas yra saugomas C diske pavadinimais: Rivile, RIV_GAMA, RIV_SOLO, BAL_2000 ir kt. Turi būti padaroma šio katalogo kopija.

Nukopijuoti failai (tiek duomenų bazės, tiek programos katalogas) perkeliami į naująjį kompiuterį ir patalpinami atitinkamose vietose.

MS SQL instaliavimas naujame kompiuteryje

Kaip instaliuoti MSSQL aprašyta čia

ODBC aprašymas

ODBC aprašymo ieškokite čia

Duomenų bazių prijungimas

Prie naujai sudiegto MS SQL serverio prijungiamos ir sustartuojamos iš senojo kompiuterio nukopijuotos duomenų bazės.

Šį veiksmą galima atlikti naudojant "SQL Server Management Studio" įrankį.

 • Jeigu duomenų bazės kopija buvo daryta stabdant SQL serverį, tai jos jungiamos naudojant pasirinktį "Attach", nurodant, kur patalpinta duomenų bazės kopija.

  19_attach

 • Jeigu duomenų bazės kopija buvo daroma "backup" būdų, tai jos jungiamos naudojant pasirinktį "Restore Database", nurodant, kur patalpinta duomenų bazės kopija.

23_restore

Rivilės programos paleidimas

 • Naujame kompiuteryje įdiegiama Rivilės programos aplinka. Instaliacinis failas yra pagrindiniame Rivilės programos kataloge - RIV_AP9_V2.EXE . Instaliuojant aplinką jokių nustatymų keisti nereikia. Nuosekliai, pagal atsidarančius langus, spaudžiami mygtukai "Next", "Install", "Finish".

 • C diske sukuriamas katalogas pavadinimu "tmp" (C:\tmp).

 • Į darbalaukį iškeliama RIV_GAMA.EXE ikonėlė.

Papildomų darbo vietų sukonfigūravimas

Jei prieš programos perkėlimą buvo dirbama daugiau nei viename kompiuteryje, po perkėlimo juose atliekami tam tikri veiksmai:

 • Tose darbo vietose, kuriose su Rivile buvo dirbama per tinklą, pakoreguojamas ODBC, nurodant kompiuterio, bei sudiegto SQL serverio vardus (pvz: SERVERIS\SQLEXPRESS).
 • Į darbalaukį naujai iškeliama RIV_GAMA.EXE ikonėlė.