MGAMA sprendimai

Čia pateikiami pavyzdžiai sprendimų, kuriuos galima realizuoti naudojantis MGAMA aplikacija.

Jeigu norite įsidiegti panašius sprendimus arba turite savo pageidavimų, reikėtų kreiptis į UAB "Rivilė" konsultantus arba atstovus.

 1. Pirkimo dokumentų tvirtinimo procesas, atsižvelgiantis į dokumento sumą.
  Galima suprogramuoti analogiškus procesus, kuriuose būtų atsižvelgiama į kitus kriterijus : padalinius, grupes ir pan.

 2. Pirkimo dokumentų tvirtinimo proceso išskirstymas padalinių vadovams.
  Padalinių vadovams tvirtinimui pateikiama tik jų padalinių pirkimo informacija.

 3. Darbuotojo ir jo tiesioginio vadovo informavimas apie padėką.
  Procesas, kai darbuotojui ir tiesioginiam vadovui siunčiama informacija susipažinimui, gali būti aprašomas bet kokio tipo personalo operacijoms.

 4. Nuobaudos patvirtinimo procesas.
  Procesas, kai informacija patvirtinimui siunčiama tiesioginiam vadovui ir pačiam darbuotojui, gali būti aprašomas bet kokio tipo personalo operacijoms.

 5. Komandiruočių įsakymų formavimo ir tvirtinimo procesas.
  Pavyzdyje pateikiams procesas, kai personalo operacijų sąraše įvedamas komandiruotės įsakymas ir, kartu su suformuotu PDF dokumentu, siunčiamas patvirtinimui tiesioginiam vadovui bei pačiam darbuotojui.
  Procesas gali būti praplečiamas, apjungiant jį su komandiruočių prašymų teikimu per MGAMA MGAMA- komandiruočių prašymų teikimas ir tvirtinimas.
  Papildomai pateikiamas tokio apjungto proceso būsenų aprašymas: MGAMA - komandiruočių prašymų teikimas, įsakymų formavimas ir tvirtinimas.

 6. Pardavimo rezervavimo tvirtinimo procesas.
  Pavyzdyje aprašytas procesas kai pardavimo rezervavimo dokumentą tvirtina vadovas. Analogiškas procesas galimas ir kito tipo dokumentams, be to, galima keisti informaciją, kurią mato vadovas - pateikiama xml formavimo procedūra, kurią galima priderinti pagal kliento poreikius.