Klientai

Pavyzdžiai su detaliu aprašymu ir video medžiaga pateikti Rivile akademijoje

Servisas -> Kortelės -> Klientai

Klientų sąraše aprašomos įmonės, fiziniai asmenys ir kiti subjektai, su kuriais bus atliekamos kokios nors su skolomis susijusios (pvz., pirkimai, pardavimai, įplaukos/išmokos, užskaitos) arba kitokio tipo (pvz., CRM) operacijos.

kl_8

Klientai gali būti 5 rūšių : pirkėjas, tiekėjas, pirkėjas/tiekėjas, įmonė, kontaktas. Rūšis priklauso nuo to, kokio tipo operacijos bus atliekamos su tuo klientu. Jei kliento kodas bus naudojamas pirkimo operacijose, jo rūšis turi būti tiekėjas arba pirkėjas/tiekėjas, jei pardavimo operacijose - pirkėjas arba pirkėjas/tiekėjas.

Savo įmonei priskiriama rūšis "Įmonė".

Mokesčių inspekciją, Sodrą ir pan. taip pat aprašome klientų sąraše. Jiems priskiriama rūšis "Kontaktas".

Dirbantys su 118.0000+DI Rivile GAMA programos versija klientų sąraše iškart mato su kuriais klientais galimas tiesioginis dokumentų apsikeitimas.

Apie tiesioginį dokumentų apsikeitimą aprašyta Rivile EDI.

Suvedus įmonės kodą (arba PVM kodą) ir paspaudus mygtuką, automatiškai užsipildo tam tikri kliento rekvizitai, kitus reikia suvesti.

kl_10

Daugiau apie šio mygtuko funkcionalumą aprašyta Mygtukas "Užpildyti aprašymus".

Pirkėjų/Tiekėjų informacija

Jeigu klientas bus pirkėjas arba tiekėjas, jam būtinai turi būti priskirtas PVM mokesčio kodas.

Jei pirkėjo kortelėje pažymėtas laukas "Kontroliuoti kredito limitą" ir nurodyta suma, tai pardavimo metu programa kontroliuoja ar pirkėjo įsiskolinimas neviršija nurodytos sumos. Uždėjus "Griežtai kontroliuoti kredito limitą" , tokio pardavimo nebus galima išsaugoti, priešingu atveju - bus tik perspėjama.

Jei operacijos su klientu (pirkimai, pardavimai, atsiskaitymai ir pan.) atliekamos pagal sutartis, tai jos turi būti aprašytos sutarčių sąraše.

Laukas "Būtinai reikalinga galiojanti sutartis" nustato, ar galima dalį operacijų su klientu atlikti nenurodant sutarties.

Laukas "Kontroliuoti sutartis" apibrėžia, ar vedant pirkimo (pardavimo) operacijas automatiškai bus parinkta galiojanti sutartis.

Lauko "Atsiskaitoma" reikšmė turi būti "Dokumentai", jeigu klientas bus vedamas pirkimo arba pardavimo operacijose, o mokėjimai daromi pagal dokumentus. Tokių klientų detalią skolų informaciją galima pasižiūrėti per įvairias skolų ataskaitas (klientų būklė, apyvartos ir pan.).

Jeigu kliento skola fiksuojama tik balansinėje sąskaitoje (pvz., GPM ar Sodros mokesčiai, kurie ateina perkėlus atlyginimo paskaičiavimą į Didžiosios knygos operacijas), tai jo reikšmė turi būti "Sąskaitos". Darant mokėjimo operaciją tokiam klientui, nurodoma balansinė sąskaita, kurioje kaupiama jo skola. Galimas ir mišrus variantas.

Kliento kortelėje nurodyti atsiskaitymo terminai tik siūlomi vedant pirkimo (pardavimo) operaciją. Jeigu konkrečiu atveju bus naudojami kiti atsiskaitymo terminai, juos galima bus pakeisti pačioje operacijoje, nekeičiant kortelės. Atsiskaitymo operacijoje skola tiekėjui (pirkėjo skola) bus suskaidyta į tiek dalių, kiek skirtingų mokėjimo laikotarpių yra konkrečios operacijos terminų lentelėje.

Klientai gali būti suskirstyti į tam tikras grupes, priskiriant jiems konkretų menedžerį. Priskiriant menedžerį kliento kortelėje, lauke "Menedžerio prioritetas" nurodoma kas turės aukštesnį prioritetą - ar kliento kortelėje priskirtas, ar parametruose nurodytas menedžeris. Atitinkamai tas menedžerio kodas automatiškai įkrenta į pirkimo ar pardavimo operaciją. Perkėlus pirkimo (pardavimo) operaciją menedžerio kodas nueina į skolų informaciją, o iš ten - į išmokų (įplaukų) operacijas.

Laukas "PVM įtraukti į skolą" apsprendžia kokia bus lauko "Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą" reikšmė vedant pirkimo ar pardavimo operacijas.

Grupavimas

Klientui būtina priskirti pirkėjų/tiekėjų sąskaitų ryšio lentelę, kurioje aprašytos sąskaitos bus reikalingos perkeliant su klientu atliktas operacijas į Didžiąją knygą.

Klientų grupavimas naudingas tada, kai tenka atfiltruoti tik tam tikrų klientų informaciją: pirkimus, pardavimus, skolas ir pan. Klientai gali būti grupuojami įvairiais pjūviais, tam naudojant klientų grupes arba logistikos kodus.

Alternatyvūs adresai

Šiame sąraše vedami alternatyvūs kliento adresai. Alternatyvūs klientų adresai reikalingi skirtingų jo lokacijos vietų aprašymui. Pvz., jei klientas yra tinklas, turintis daug filialų, tai tuos filialus aprašius alternatyviuose adresuose, pardavimo operacijoje galima nurodyti konkretų pristatymo adresą, t.y. į kokį filialą reikės nuvežti tam klientui parduodamas prekes.

Alternatyviuose adresuose aprašomi ir klientų bankų rekvizitai : banko kodas, atsiskaitomosios sąskaitos kodas, buhalterinė sąskaita ir kt. Klientas gali turėti kelias atsiskaitomąsias sąskaitas, ties viena iš jų gali būti uždėtas požymis "Pagal nutylėjimą". Į kurią atsiskaitomąją sąskaitą jam bus formuojamas mokėjimo pavedimas priklauso nuo balansinės sąskaitos, aprašytos prie jo bankinių rekvizitų. Jeigu balansinė sąskaita, iš kurios daromas mokėjimas, niekur nenurodyta, tai parenkama ta atsiskaitomoji sąskaita, kuriai uždėtas požymis "Pagal nutylėjimą".

Lygiai taip pat parenkama ir pačios įmonės atsiskaitomoji sąskaita, t.y. jeigu įmonės alternatyviuose adresuose nurodyta balansinė sąskaita, iš kurios daroma išmoka, tai parenkama ten aprašyta atsiskaitomoji sąskaita, jei ne - parenkama ta, kuriai uždėtas požymis "Pagal nutylėjimą".

Importuojant banko išrašus, pagal įmonės atsiskaitomąją sąskaitą parenkama balansinė įplaukų (išmokų) sąskaita, o pagal kliento bankines sąskaitas identifikuojamas klientas.

Užsienio klientams alternatyviuose adresuose reikia pildyti šalies kodo lauką ir uždėti požymį "Pagal nutylėjimą" . Šalies kodas reikalingas formuojant I.SAF S/F registrą.

Kita

Kliento kortelėje užpildomas laukas "Automatinis skolų sudengimas".

kl_7

Galimos reikšmės:

  • "Nenaudoti" - automatinis skolų sudengimas nevykdomas (reikšmė pagal nutylėjimą);
  • "Parinkti dokumentai" - vykdomas automatinis skolų sudengimas, sudengiami vartotojo nurodyti dokumentai;
  • "Visi dokumentai" - sistema automatiškai vykdo skolų sudengimą, į nurodytus dokumentus neatsižvelgiama.

Detaliai apie automatinį skolų sudengimą aprašyta Mokėjimai ir automatiniai skolų sudengimai.