Integracijos diegimas

Integracijai reikalingų programų įrašymas.

Darbus atlieka UAB "Rivile" konsultantai ar atstovai.

Į RIV_GAMA\ALL katalogą įrašomos programos:

  • uvs_send.prg ir uvs_send.fxp
  • uvs_z_pos.prg ir uvs_z_pos.fxp

Programų atsisiuntimas (Konsultantams ir atstovams).

ODBC aprašymas.

ODBC sukūrimas. Prisijungimui prie UVS WinPOS sistemos sukuriamas ODBC „UVS_ODBC“.

Nurodyti bazę. ODBC aprašyme būtina nurodyti UVS duomenų bazę (standartiškai „rdata“) :

uvs_1

Prisijungimo rekvizitai. Prisijungimo prie duomenų bazės rekvizitai nurodomi parametre "UVS_POS". Šis parametras susikuria pirmą kartą paleidus duomenų užsiuntimą į UVS WinPOS. Prisijungimo rekvizitus turi pateikti UVS technikas.

Kiekvienai UVS WinPOS kasai Rivile GAMA sistemoje turi būti aprašyti du įrenginiai: kasa ir POS

uvs_2

UVS Kasos aprašymas RIV_GAMA programoje

Servisas -> Kasos -> Kasų aprašymas

uvs_3

Pastaba: Aprašant „Kasos įrenginį“, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kaip yra sukonfigūruotas prekių su EAN13 barkodu interpretavimas. Dažniausiai reikalaujama siųsti Bar kodus su 13 simbolių, todėl tą parametrą būtina suderinti su UVS technikais. Tokiu atveju, kasos aprašyme reikia uždėti "v"- "Bar kodas su kontroliniu skaičiumi".

Kodas – UVS sistemoje įrenginio numeris (POS-o ar sistemų ID suderinti su UVS).

Formuojami duomenys – ODBC vardas „UVS_ODBC“.

Ataskaitos failas – ODBC vardas „UVS_ODBC“.

Programa – nurodoma „uvs_send“ siuntimo į kasas programa. Ši programa pateikiama su tekstu, todėl yra galimybė smulkiems pakeitimams ar pasitikrinti veikimo logiką.

Programa po Z – nurodome „uvs_z_pos“. Tai programa importuojanti Z-tus į POS operacijas.

Aprašymas – šiame laukelyje reikia nurodyti paskutinio nuimto prekių Z numerį. Pavyzdyje nurodyta 20, tai nuimant sekantį Z-tą bus nuimamas 21. Po sėkmingo Z-to nuėmimo nuimto, Z-to numeris užrašomas į šį lauką, ir sekantis Z-tas bus nuimamas vienu didesnis. Pradinę jo reikšmę suderinkite su UVS specialistais.

UVS POS aprašymas RIV_GAMA programoje

Servisas -> POS sistema -> POS aprašymas

uvs_4

Kodas – įrenginio numeris UVS sistemoje, pabaigoje pridedant „POS“ (POS-o ar sistemų ID suderinti su UVS). Pavyzdžiui, jei kasa „1736“, tuomet POS aprašomas kodu „1736POS“.

Tipas – nėra svarbus, svarbiausia kad būtų POS.

Formuojami duomenys – ODBC vardas „UVS_ODBC“.

Padalinys – kuriame bus generuojamos POS operacijos.

Klientas – kuriam bus priskirtos POS operacijos.

Mokėjimo grynais sąskaita – grynų pinigų sąskaitą, kuri bus naudojama atsiskaitant grynais.

uvs_5

Mokėjimo sąskaita pagal nutylėjimą – ši sąskaita bus naudojama tada, kai nepavyks nustatyti, kaip buvo mokėta.

Papildomi atsiskaitymo būdai - detaliose eilutėse galima nurodyti kitokius atsiskaitymo būdus. Juos reikia suderinti su UVS specialistais, jų terminologijoje, tai „Atsiskaitymų Rūšys“. Jos nurodomos laukelyje "Kredito Nr." Pvz., taip Rivile GAMA sistemoje nurodoma 8-ta atsiskaitymo rūšis:

uvs_6

POS informacija - Kadangi POS bus naudojamas tik prekių Z-tų importui, pažymimas laukas "Nefiskalinis variantas“, visi kiti laukai neturi reikšmės.

uvs_7