Alga

  Pensijos kaupimo procentų importas

Pensijos kaupimo procentų importas iš Sodros pateikiamo XML failo

Pirmiausia atsisiunčiamas failas:

imp_sd_xml_update.zip

Jis išsaugojamas RIV_GAMA kataloge ir išarchyvuojamas.

Servisas -> Alga -> Kintamųjų reikšmės

Užsiprogramuojamas klavišas pensijos kaupimo procentų importui.

Spaudžiama mygtukų kombinacija Ctrl+Q. Atsidaro langas "Vartotojo funkcijų sąrašas".

Spaudžiamas mygtukas "Naujas". Jei to negalima atlikti, reiškia, vartotojui trūksta teisių - tada reikia jungtis MASTER vardu.

Spaudžiamas klavišas, kurį norima užsiprogramuoti, pavyzdžiui F5.

Pavadinimo lauke įrašoma "Pensijos kaupimo procentų importas ".

Jei programuojama tik konkrečiam vartotojui, jis nurodomas vartotojo lauke.

Komandos lauke įrašoma:

imp_sd_xml_update("19203")

Skliausteliuose nurodoma žmogaus kintamojo "Pensijos kaupimo %" numeris.

importas1

Viskas išsaugoma.

Importavimas

Iš Sodros atsisiunčiamas ir diske išsaugomas XML failas su pensijos kaupimo procentais.

Norint suimportuoti reikšmes, spaudžiamas užprogramuotas klavišas, pvz. F5. Atsiranda prašymas nurodyti, kur yra iš Sodros atsisiųstas importui reikalingas XML failas.

Jeigu importas sėkmingas, atsiranda pranešimas, jog pavyko suimportuoti, jei importo metu bus rasta klaidų, jos parodomos ekrane atsiradusiame pranešime.

Darbuotojo tabelinis numeris parenkamas pagal asmens kodą arba Sodros pažymėjimo numerį.

  Ligonlapių importas

Ligonlapių informacijos importas iš Sodros pateikiamo XML failo

Pirmiausia atsisiunčiamas failas:

imp_liga_sodra_xml.zip

Jis išsaugojamas RIV_GAMA kataloge ir išarchyvuojamas.

Servisas -> Alga -> Algos dokumentai

Užsiprogramuojamas ligonlapių informacijos importui.

Spaudžiama mygtukų kombinacija Ctrl+Q. Atsidaro langas "Vartotojo funkcijų sąrašas".

Spaudžiamas mygtukas "Naujas". Jei to negalima atlikti, reiškia, vartotojui trūksta teisių - tada reikia jungtis MASTER vardu.

Spaudžiamas klavišas, kurį norima užsiprogramuoti, pavyzdžiui F5.

Pavadinimo lauke įrašoma "Ligonlapių importas".

Jei programuojama tik konkrečiam vartotojui, jis nurodomas vartotojo lauke.

Komandos lauke įrašoma:

imp_liga_sodra_xml()

importas_2

Viskas išsaugoma.

Importavimas

Iš Sodros atsisiunčiamas ir diske išsaugomas XML failas su ligonlapių informacija.

Norint suimportuoti , spaudžiamas užprogramuotas klavišas, pvz. F5. Atsiranda prašymas nurodyti, kur yra iš Sodros atsisiųstas importui reikalingas XML failas.

Jeigu importas sėkmingas, atsiranda pranešimas, jog pavyko suimportuoti, jei importo metu bus rasta klaidų, jos parodomos ekrane atsiradusiame pranešime.

Darbuotojo tabelinis numeris parenkamas pagal asmens kodą arba Sodros pažymėjimo numerį.

  Papildoma ataskaita "Tabelis (spalvotas) karantino metu"

Papildoma ataskaita "Tabelis (spalvotas) karantino metu"

Ataskaita reikalinga tik kai skaičiuojamos dalinės prastovos, visais kitais atvejais tinka sisteminės ataskaitos.

Ataskaita priderinta spausdinimui, kai tabelio pildymui naudojami žymėjimai, aprašyti Apmokėjimas už prastovas paskelbus ekstremalią situaciją ar karantiną.

Naudojant atskaitą, būtinai turi būti aprašytas valandų žymėjimas 409 - Prastovos (dėl karantino) darbo valandose, "Sutartinis žymėjimas" - PN, "Diena" - D.

Importavimas

Pirmiausia atsisiunčiamas failas:

tabelis_karantino_metu.zip

Jis išsaugojamas diske ir išarchyvuojamas.

Servisas -> Administravimas -> Ataskaitos

Spaudžiamas mygtukas "Duomenų importas".

Iš susikūrusio katalogo "Tabelis karantino metu" pasirenkamas failas ataskait.IMP

Ataskaitų sąraše susikuria nauja ataskaita "Tabelis (spalvotas) karantino metu ".

  Papildoma ataskaita "Prašymas užimtumo tarnybai išmokėti subsidiją"

Papildoma ataskaita "Prašymas užimtumo tarnybai išmokėti subsidiją"

Ataskaita spausdinama darbuotojų sąraše (analogiškai, kaip žiniaraštis).

Ataskaita priderinta spausdinimui, kai priskaitymai aprašomi ir tabelis pildomas taip, kaip pateikta Apmokėjimas už prastovas paskelbus ekstremalią situaciją ar karantiną,
Stulpelyje "Darbuotojo darbo užmokestis, nurodytas darbo sutartyje iki LRV paskelbiant ekstremalią situaciją ir karantiną už mėn. (Eur)" imamos žmogaus kintamojo padalinyje 100 ir 101 reikšmės.
Exel forma paimta iš: uzt.lt

Importavimas

Pirmiausia atsisiunčiamas failas:

prasymas_uzimtumo_tarnybai.zip

Jis išsaugojamas diske ir išarchyvuojamas.

Servisas -> Administravimas -> Ataskaitos

Spaudžiamas mygtukas "Duomenų importas".

Iš susikūrusio katalogo "Prasymas uzimtumo tarnybai" pasirenkamas failas ataskait.IMP

Ataskaitų sąraše susikuria nauja ataskaita "Prašymas užimtumo tarnybai išmokėti subsidiją ".

Informacijos paėmimas aiškiai aprašytas ataskaitos INIT-e, todėl esant kitokiems priskaitymams, kintamiesiems ir kitais sudėtingesniais atvejais, ataskaita priderinama pagal įmonės poreikius. Visais tokiais ir panašiais klausimais reikėtų kreiptis į UAB "Rivilė" konsultantus arba atstovus. Visi papildomi darbai atliekami ir apmokami pagal aptarnavimo sutarties sąlygas.