Mokėjimai

Servisas ->Atsiskaitymai -> Mokėjimai

Šiame lange vedami dviejų tipų dokumentai: atsiskaitymo operacijos ir mokėjimai.

Dokumentai gali būti :

sud_18

Lauke "Operacijos tipas" nurodoma kokio tipo operacija vedama: įplaukos ar išmokos.

Lauke "Rūšis" nurodoma, ar apmokami kliento dokumentai (reikšmė "Dokumentai"), ar mokėjimas vyksta DK sąskaitų lygyje (reikšmė "Sąskaitos") .

Laukui "Dokumento numeris" galima apsirašyti dokumentų skaitliuką:

sud_06

Visi kiti laukai pildomi pagal jų aprašymus.

1. Dokumento tipas "Atsiskaitymo operacija".

Įvedama nauja mokėjimo operacija, pasirenkamas dokumento tipas "Atsiskaitymo Op.". Operacija išsaugoma ir perkeliama.

sud_19

Perkėlus operaciją, kurioje nurodytas dokumento tipas "Atsiskaitymo operacija", susiformuoja įplaukų arba išmokų operacijos.

Norint pasižiūrėti gautą rezultatą, dešiniu pelės klavišu paspaudžiamas mygtukas "Analitinė operacija" ir pasirenkama "DK/Atsiskaitymo operacija".

sud_08

Atsidaro įplaukų langas, kuriame matoma susiformavusi įplaukų operacija:

sud_09

Toliau dirbama standartiškai, kaip ir su kitomis įplaukų / išmokų lange vedamomis operacijomis: pagal dokumentus arba pagal sąskaitas.

2. Dokumento tipas "Mokėjimas".

Įvedama nauja mokėjimo operacija, pasirenkamas dokumento tipas "Mokėjimas". Operacija išsaugoma ir perkeliama.

sud_20

Perkėlus operaciją, kurioje nurodytas dokumento tipas "Mokėjimas", susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijose mokėjimų žurnale SS_MOKEJIMAI ir detalios skolos (jeigu rūšis "Dokumentai").

Norint pasižiūrėti gautą rezultatą, dešiniu pelės klavišu paspaudžiamas mygtukas "Analitinė operacija" ir pasirenkama "DK/Atsiskaitymo operacija".

sud_13

Atsidaro DK žurnalo operacijų langas, kuriame matoma žurnale SS_MOKEJIMAI susiformavusi DK operacija:

sud_14

Sąskaitos parenkamos iš mokėjimo operacijos ir iš kliento sąskaitų ryšio lentelės. Iš kliento sąskaitų ryšio lentelės parenkama lauke "Išankstiniai mokėjimai" nurodyta sąskaita:

sud_15

Dešiniu pelės klavišu paspaudus mygtuką "Analitinė operacija" ir pasirinkus "Detalios skolos", atsidaro detalių skolų langas, kuriame matosi skolų analitinė informacija:

sud_16

Dešiniu pelės klavišu paspaudus mygtuką "Eksportas į atsiskaitymo dokumentus", suformuojami atsiskaitymo dokumentai: pavedimai, reikalavimai, pajamų ar išlaidų orderiai.

sud_17