Prekių ir atsargų likučiai bei apyvarta

Užduotis Aprašymas
1 užduotis Prekių likučiai. Greitas konkrečios prekės likučio gavimas
2 užduotis Einamieji prekių ir atsargų likučiai
3 užduotis Atsargų likučiai datai. Informacijos atsifiltravimas.
Ataskaitų spausdinimas
4 užduotis Prekių apyvartos ataskaitos

1 užduotis

Visa informacija apie prekių ir atsargų judėjimą kaupiama: "Servisas" -> "Statistika".

Pagrindinės likučių ataskaitos:

 • likučiai šiam momentui - "Einamieji prekių likučiai",
 • likučiai konkrečiai datai - "Atsargų likučiai"',
 • likučiai periodo pradžiai, apyvarta per periodą ir likučiai periodo pabaigai - "Prekių apyvarta"'

Visose ataskaitose informaciją galima atsifiltruoti pagal prekes, prekių grupes, tiekėjus, padalinius, objektus ir įvairias kitas filtravimo sąlygas.

Greičiausiai vienos konkrečios prekės likutį šiam momentui galima pasižiūrėti prekių sąraše paspaudus mygtuką analitika"Analitinė operacija".

Prekės likutis. Greitas konkrečios prekės likučio gavimas
Prekių sąraše susiraskite prekę "Šildytuvas".
Pažiūrėkite jos likutį.
Pasinaudokite mygtuku "Analitinė operaciją".
Video

Darbo eiga:

 1. Servisas->Kortelės->Prekės
 2. Nuskaitykite prekių sąrašą ir susiraskite prekę "Šildytuvas".
 3. Stovint ant prekės, paspauskite mygtuką analitika"Analitinė operacija".
 4. Atsidaro langas "Einamieji prekių likučiai".

  lik_prek4

Čia matosi konkrečios prekės likutis šiam momentui pagal mato vienetą, padalinius, objektus ir serijas, jeigu tokie buvo naudojami.

Gautoje lentelėje einant į dešinę, matosi daugiau informacijos apie prekę: jos Fifo likutis (tik perkelta informacija), atiduota (neperkelti pardavimai ir nurašymai), užsakyti, rezervuoti kiekiai ir pan.

Prekės "Šildytuvas" likutis padalinyje 01 rodomas bendra suma. Dar kartą paspauskite mygtuką analitika"Analitinė operacija". Atsidaro langas "Suminis FIFO":

sum_fifo

Čia pasimato iš ko susideda prekės likutis. Šiuo atveju, prekės likutį sudaro kiekiai iš dviejų pajamavimo dokumentų.

2 užduotis

Einamieji prekių ir atsargų likučiai
Pažiūrėkite prekių grupės 201 „Žaliavos“ einamuosius likučius.
Video

Darbo eiga:

 1. Servisas->Statistika-> Einamieji prekių likučiai.
 2. Lange "Einamieji prekių likučiai" pasirinkimo meniu vietoje "Prekės kodas" nustatykite "Prekių grupė".

lik_prek2

 1. Iš grupių sąrašo pasirinkite prekių grupę 201 - "Žaliavos". Kadangi grupė yra suminė, tai pasirinkimui spauskite dešinį pelės klavišą. (Jeigu grupė būtų detali, užtektų standartiškai dukart paspausti pelės kairį klavišą).
 2. Paspauskite mygtuką IMPORT "Informacijos nuskaitymas".

  lik_prek3

Ekrane pasimatė visų tos grupės prekių einamieji likučiai.

Kadangi buvo pasirinkta suminė grupė, nusiskaitė visų jos pogrupių prekės.

Prekės "Dažai" ir "Klijai" turi kelis mato vienetus: pagrindinį mato vienetą KG ir indelį. Indelių kiekis perskaičiuotas pagrindiniu matu.

Kaip patogiai ekrane susidėlioti stulpelius, kaip informaciją išeksportuoti į exel failą rasite paskaitę : Langų struktūra

3 užduotis

Atsargų likučiai datai.
Atspausdinkite atsargų likučius pageidaujamai datai.
Nurodykite padalinį "Centras"
Pasirinkite prekių grupę "Žaliavos"
Video

Darbo eiga:

 1. Servisas->Statistika->Atsargų likučiai
 2. Atsidariusiame lange nurodykite filtravimo sąlygas:
  - Data - 20XX.MM.DD
  - Padalinys - iš padalinių sąrašo pasirinkite padalinį "Centras"
  - Prekių grupė - iš grupių sąrašo pasirinkite prekių grupę 201 - "Žaliavos". Kadangi grupė yra suminė, tai pasirinkimui spauskite dešinį pelės klavišą. (Jeigu grupė būtų detali, užtektų standartiškai dukart paspausti pelės kairį klavišą).

lik_datai

 1. Spauskite mygtuką PRINT "Spausdinti" kol nueisite iki ataskaitų sąrašo pasirinkimo.
 2. Saraše pasirinkite ataskaitą "Atsargų likučiai datai". Spauskite mygtuką PRINT "Spausdinti".
 3. Peržiūrėkite ir kitas ataskaitas.

Plačiau apie ataskaitų spausdinimą galite pasiskaityti Ataskaitų spausdinimas

Kaip atsifiltruoti tik reikiamą kiekį informacijos sužinosite paskaitę apie papildomas filtravimo sąlygas : Pagrindiniai mygtukai

4 užduotis

Prekių apyvarta.
Atsispausdinkite visų prekių apyvartą per paskutinį mėnesį.
Video

Darbo eiga:

 1. Servisas->Statistika->Prekių apyvarta
 2. Atsidariusiame lange nurodykite periodą, už kurį norite atsispausdinti prekių apyvartą.
 3. Uždėkite " v"- "vartotojo programa".

Atkreipkite dėmesį, kad dalis ataskaitų yra formuojamos uždėjus požymį "v" - "vartotojo programa".

 1. Spauskite mygtuką PRINT "Spausdinti" kol nueisite iki ataskaitų sąrašo pasirinkimo.

apyvarta

 1. Saraše pasirinkite ataskaitą "Prekių apyvarta". Spauskite mygtuką PRINT "Spausdinti".
 2. Peržiūrėkite ir kitas ataskaitas.
Kartojimo klausimai:
 1. Ar prisimenate kaip greitai pasižiūrėti konkrečios prekės likutį?
 2. Ar supratote kas yra einamieji prekių likučiai ir kas likučiai datai?
 3. Ar žinosite kaip atsifiltruoti reikalingą informaciją?
 4. Ar mokėsite atsispaudinti tam tikros prekių grupės likutį?