Prekių GPAIS pakuotės

Servisas -> Kortelės -> Prekės -> Prekės koregavimas -> Matavimai -> Mato vieneto koregavimas -> Prekės GPAIS pakuotės

GPAIS pakuotės aprašomos kiekvienam prekės mato vienetui.

Jeigu visiems prekės mato vienetams pakuotės vienodos, pakanka jas aprašyti pagrindiniam mato vienetui.

Jeigu prekės parduodamos (nurašomos, užpajamuojamos) iš mato vieneto, kuriam aprašyta pakuotė, tada skaičiavimai atliekami pagal to mato vieneto pakuočių aprašymus.
Jeigu mato vienetui, iš kurio prekė parduodama (nurašoma, užpajamuojama), pakuotė neaprašyta, bet aprašyta pagrindiniam mato vienetui, tada skaičiavimai atliekami pagal pagrindinio mato vieneto pakuotes, atsižvelgiant į santykį tarp papildomo ir pagrindinio mato vieneto.

Sukuriamas naujas įrašas. Iš pakuočių sąrašo parenkamas gaminys arba pakuotė.

Gaminys aprašomas tuo atveju, kai prekė priklauso vienam iš gaminių tipų: alyvos, apmokestinami gaminiai, baterijos ir akumuliatoriai, elektronika, transportas.

Prekei gali būti aprašomi keli skirtingi gaminiai, jeigu, pavyzdžiui tai yra elektronikos prekė ("Elektronika"), kurioje yra įmontuota baterija ("Baterijos ir akumuliatoriai") .

pakuot_01a

Nurodomas prekės kiekis pakuotėje.

Jei aprašomas gaminys, lauke "Prekės kiekis pakuotėje" visada turi būti reikšmė 1.

Jeigu aprašomas gaminys, nurodomas to gaminio pagrindinio mato vieneto svoris. Pavyzdžiui, jei tai elektronikos gaminys, nurodomas jo paties svoris, jei tai baterija - tai nurodomas baterijos svoris.

Jei į gaminį dedamos kelios vienodo tipo baterijos, nurodomas bendras gaminio pagrindiniam mato vienetui tenkančių baterijų svoris.

Jei aprašomos pakuotės, nurodomas pačios pakuotės svoris.

pakuot_02a

Lauke "Pradėta tiekti nuo" nurodoma data, nuo kurios pakuotė yra aktyvi. Formuojant GPAIS istoriją, ši data lyginama su prekės pajamavimo datomis.

Prekės pajamavimo data imama iš detalios Fifo informacijos.

Jeigu prekės pajamavimo data ankstesnė nei prekės pakuotės tiekimo pradžios data, tai ši pakuotė į GPAIS istoriją netraukiama.

Uždėjus požymį "Nebegalioja", prekės pakuotė į GPAIS istoriją netraukiama nepriklausomai nuo prekės pajamavimo datos.

Prekių pakuočių aprašyme turi būti priskirti GPAIS pakuočių kodai, į kuriuos įeinantys klasifikatoriai galioja laikotarpyje, už kurį bus teikiami GPAIS duomenys.
Tai reiškia, kad teikiant duomenis atbuline data, pvz., iki 2021.12.31 GPAIS pakuotėse turi būti priskirti tame laikotarpyje galiojantys klasifikatoriai. Baigus teikti duomenis už tą laikotarpį, klasifikatorius GPAIS pakuočių aprašyme reikia pakeisti į galiojančius nuo 2022.01.01.

Prekės GPAIS pakuotės pakeičiamos tik tada, jeigu nuo tam tikros pajamavimo datos pasikeitė jos įpakavimas.