Darbuotojo aprašymas personale

Dirbantiems su Personalo versija v1 aprašymas pateiktas čia.

Visiems, dirbantiems su Personalo versija v1, rekomenduojama pereiti į Personalo versiją v2.
Kaip pereiti prie Personalo versijos v2 ?.

Darbuotojai Rivile GAMA programoje aprašomi personalo sąraše ir algos modulyje darbuotojų sąraše. Personalo sąraše aprašoma bendra informacija apie darbuotoją, jo išsilavinimą, saugomi tam tikri dokumentai. Algos modulyje suvedama informacija, reikalinga atlyginimų skaičiavimui: priskaitymai, atskaitymai, kintamųjų reikšmės ir pan.

Darbuotojo kortelė susiejama su personalo kortele, joje nurodant personalo kodą.

Naujo darbuotojo priėmimas:

  • personalo modulyje sukuriama ir aprašoma personalo kortelė,
  • algos modulyje sukuriama ir aprašoma darbuotojo kortelė,
  • personalo operacijose įvedama priėmimo į darbą operacija,
  • priėmimo operacija perkeliama,
  • algos dokumentuose atsiranda priėmimo operacija – ji perkeliama,
  • suformuojami ir atsispausdinami visi reikalingi priėmimo dokumentai (sutartis, įsakymas ir pan.)

Servisas -> Personalas -> Personalo sąrašas

Naujai priimamas darbuotojas pirmiausia turi būti aprašytas personalo sąraše: jam suteikiamas personalo kodas ir suvedama visa priėmimui į darbą reikalinga informacija.

sarasas7

Jeigu darbuotojas per Rivile MGAMA aplikaciją turės galimybę teikti atostogų prašymus ir (arba) tvirtinti dokumentus, tai būtinai nurodomas elektroninio pašto adresas, o lauke "Vartotojas" įvedamas vartotojo vardas MGAMA sistemoje. Po to paspaudžiamas mygtukas "Kurti MGAMA vartotoją".

Platesnis aprašymas pateiktas: MGAMA vartotojų kūrimas Rivile GAMA programoje personalo sąraše.

Be asmeninių darbuotojo duomenų, galima suvesti ir kitą detalią informaciją, tokią kaip sutuoktinio asmens duomenys, informacija apie paskutinę darbovietę, karo prievolę, pažymėjimus bei dokumentus, vaikus ir išsilavinimą.

Nereikia vesti perteklinės informacijos. Informacijos turi būti vedama tiek, kiek reikia priėmimui į darbą ir tolesnei darbuotojo apskaitai vykdyti.

Personalo kortelėje personalo klasifikatorių laukeliai yra paryškinti. Šis požymis nurodo, jog norint užpildyti laukelį, nebūtina įeiti į pilną klasifikatorių sąrašą – pakanka laukelyje paspausti dešinį "pelės" mygtuką ir bus parodyta atfiltruota sąrašo forma (tik su reikiamomis reikšmėmis).

Norint sąrašą papildyti, reikia jį atsidaryti pilnai. Tada spaudžiamas mygtukas "Sarašas" arba dukart paspaudžiamas "pelės" mygtukas stovint laukelio viduje. Patekus į klasifikatorių sąrašą, sukuriamas trūkstamas klasifikatorius.

Dokumentai

Skirtuke „Dokumentai" galima „prisegti" ir išsaugoti duomenų bazėje įvairius darbuotojo pateiktus ir saugojimui reikalingus dokumentus.

sarasas8

Dokumentus arba nuorodas į juos galima saugoti ir standartiškai naudojant mygtukus "Dokumentas" arba "Dokumentai". Plačiau apie tai Dokumentų prisegimas.

Algos modulyje darbuotojo kortelė bus aprašoma atskirai. Nurodžius personalo kodą, visa asmeninė darbuotojo informacija sukris į darbuotojo kortelę. Visa kita skaičiavimui reikalinga informacija suvedama atlyginimų modulyje darbuotojo kortelėje.