Darbas su sistema

Darbas su sistema apima šiuos veiksmus:

 • Prekių siuntimas;
 • Operacijų Rivile GAMA sistemoje sukūrimas;
 • Užpajamavimo/atrinkimo užsakymų išsiuntimas būsenos keitimo metu;
 • Rezultatų parsisiuntimas inicijuojamas klavišo paspaudimu;
 • Priklausomai nuo konfigūracijos, operacijos arba iškoreguojamos pagal faktą automatiškai, arba, esant nesutapimams, tik atitinkamai pakeičiamos operacijų būsenos.

Prekių siuntimas

 • Prieš pradedant ar bet kada esant poreikiui, galima išsiųsti prekių sąraše pažymėtas prekes. Tam naudojamas aukščiau aprašytas klavišas prekių siuntimui;
 • Pagal nutylėjimą, siunčiamos dar į Via3L nesiųstos prekės (tikrinimą galima išjungti su parametru "send_ps“).
 • naudojant parametrą "send_ps_date“ galima nustatyti siuntimą prekių, sukurtų po nurodytos datos (pagal lauką n17_add_date).

Operacijų sukūrimas

 • Pagal nutylėjimą, į Via3L leidžiama siųsti šiuos dokumentų tipus: pardavimo važtaraščiai (51), pardavimo grąžinimai (52), pirkimo važtaraščiai (1), pirkimo grąžinimai (2), vidiniai važtaraščiai (1).
  Šie tipai gali būti koreguojami parametrais: "dok_tipai_po“ ir "dok_tipai_vd“.
  Jei klientui sąskaitos išrašomos Via3L pusėje, rekomenduojama siųsti važtaraščius, nes Via3L naudoja Rivilės perduotą dokumento numerį;
 • Pagal nutylėjimą, transportą organizuoja Via3L. Operacijoje įvedus parametre nurodytą automobilio numerį (pagal nutylėjimą "VEZA_PATS") – veža patys klientai (kodas turi būti atskirai suderinamas su Via3L).

Užsakymų siuntimas

 • Operacijos pažymimos ir spaudžiamas mygtukas "Būsenos keitimas“.

spd_01

 • Jei operacijos išsiųsti nepavyksta, parodomos klaidos ir būsena nepakeičiama. Sėkmingo išsiuntimo atveju būsena pakeičiama į "Via3L paruošta" (arba kitą OPK_BUS parametre nurodytą pavadinimą).

spd_02

spd_03

Rezultato (fakto) gavimas

 • Spaudžiamas anksčiau užprogramuotas fakto gavimui skirtas klavišas;
 • Jei yra klaidų, parodomas klaidų sąrašas ir atitinkamai pakeičiamos būsenos:

spd_04

 • Jei rezultatai parsiunčiami ir išsaugomi be klaidų, atitinkamai pakeičiamos operacijų būsenos:

spd_05

 • Pabaigos veiksmas konfigūruojamas parametru "finalizeOption“. Daugiau informacijos apie pabaigos konfigūravimą yra metodo "OPK_EDIT“ aprašyme. Galimos parametro reikšmės:
  • 0 – esant nesutapimams tik pakeičiamos operacijų būsenos (pagal nutylėjimą);
  • 1 – automatiškai iškoreguojama pagal faktą (pvz.: užsakyta 10 VNT prekės, o atrinkta tik 9 VNT – kiekis koreguojamas automatiškai pagal faktą);
  • 2 – trūkumas automatiškai perkeliamas į naują operaciją (pvz.: užsakyta 10 VNT prekės, o atrinkta tik 9 VNT – likutis (1 VNT) perkeliama į naują operaciją);
  • 3 – trūkumas ir perviršis perkeliami į atskirus padalinius, bet visada išlaikomas prekių kiekis ir suma (tik pirkimo operacijoms).