Papildomi uždaviniai

1 užduotis
Įveskite pirkimo dokumentą. Užpajamuokite prekę į padalinį "Centras".
pap_pirk1
2 užduotis
Įveskite pirkimo dokumentą. Darbo eigoje sukurkite prekės kortelę:
Kodas-0023, pavadinimas - Dėžutė.
Prekė matuojama vienetais.
Prekė bus PVM apmokestinama 21 %, apmokestinimo tipas A,
Sąskaitų ryšio lentelė PR001.
Priskirkite pramoninių prekių grupei.
Prekę užpajamuokite į padalinį "Centras".
pap_pir3
3 užduotis
Kodų sąraše sukurkite kodą:
Kodas - 6301, pavadinimas - "Remonto sąnaudos".
Kodas bus PVM apmokestinamas 21 %, tipas A
Priskirkite buhalterinę sąskaitą 6301"Remonto ir eksploatacijos sąnaudos".
4 užduotis
Įmonė pirko patalpų remonto paslaugą, kuri apmokestinama atvirkštiniu PVM.
Įveskite gautą pirkimo sąskaitą- faktūrą.
Paslauga užpajamuojama į padalinį "Parduotuvė"
remon_pir4
5 užduotis
Įmonei UAB "Stogas" buvo grąžinta 4 vnt. prekės "Ventiliatorius", pirktos pagal pirkimo sąskaitą faktūrą STG000662
Įveskite ir atspausdinkite debetinę PVM sąskaitą faktūrą.
grazinimas
6 užduotis
Kodų sąraše sukurkite kodą:
Kodas - 6202, pavadinimas - "Reklamos paslaugos".
Kodas bus PVM apmokestinamas 21 %, tipas A
Priskirkite buhalterinę sąskaitą "Paslaugų ir prekių reklamos sąnaudos"
7 užduotis
Įmonė pirko reklamos paslaugas. Reklama bus teikiama 6 mėnesius.
Įveskite paslaugos pirkimą į ateinančių laikotarpių sąnaudas.
Didžiosios knygos modulyje sugeneruokite operacijas, kurios kiekvieną mėnesį dalį sumos nurašys į sąnaudas.
reklamos_pirk