MGAMA - dokumentų formos

MGAMA modulyje "Dokumentai " galima dirbti su sisteminėmis ir su papildomomis formomis.

Visos formos aprašomos meniu punkte "Nustatymai" -> "Dokumentų formos":

forma_01

Meniu punktą Dokumentų formos mato tik vartotojai, kuriems Rivile GAMA programoje priskirtas 9 lygis.

Daugiau informacijos kaip aprašyti papildomas formas: