Kodų pirkimas

Servisas -> Pirkimai -> Pirkimo operacijos

Pirkimo kodą ypač patogu naudoti pirkimo operacijose, kai iš tiekėjų perkamos įvairios paslaugos, kurioms nereikalingas sudėtingas aprašymas, o svarbu tik nurodyti tinkamą buhalterinę sąskaitą.

Kodas gali būti PVM apmokestinamas arba ne, jam gali būti priskirtos skirtingos mokesčių grupės.

Kodo aprašyme nurodžius kainą, pagal nutylėjimą ji įkrenta į to kodo pirkimo operaciją.

Pirkimo operacijų lange kuriama nauja operacija.

Pasirenkamas dokumento tipas :

  • "Važtaraštis" - kai vedama pirkimo sąskaita-faktūra,
  • "Grąžinimas" - vedant pirkimo grąžinimo dokumentą,
  • "Užsakymas" arba "Pasiūlymas" - informacijai apie planuojamus pirkimus.

Užsakymas ir pasiūlymas buhalterinio įrašo nesuformuoja.

Suvedama bendra pirkimo dokumento informacija: dokumento numeris, operacijos data, dokumento data.

Pagal lauką "Operacijos data" susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijose, kliento skola.

Pagal lauką "Dokumento data" skaičiuojamas mokėjimo atidėjimas.

Vedant naują dokumentą, požymis "Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą" visada yra uždėtas. Pagal poreikį jį reikia pasikoreguoti.

Dokumento aprašyme esantis požymis "Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą" tik parodo, kokia reikšmė pagal nutylėjimą bus siūloma vedant dokumento detalias eilutes. Jis neturės jokios įtakos dokumento perkėlimo metu.

Nuo kurių sumų paskaičiuotas PVM bus traukiamas į skolą klientui, priklausys nuo požymio "PVM įtraukti į skolą", uždėto kiekvienoje dokumento detalioje eilutėje. Tai nepriklauso nuo to kokia valiuta bus vedamas dokumentas.

Jeigu pirkimo dokumente bus skaičiuojamas PVM, tai galimi tokie variantai :

  • PVM nuo viso dokumento bus traukiamas į skolą klientui,
  • PVM nebus traukiamas į skolą klientui,
  • PVM nuo dalies detalių eilučių bus traukiamas į skolą klientui, o nuo dalies nebus traukiamas.

Jeigu PVM nuo viso dokumento nebus traukiamas į skolą, tai rekomenduojama šį požymį nuimti - tada automatiškai jo nebus ir vedant detalias eilutes. Nenuėmus - reikės koreguoti kiekvienoje detalioje eilutėje.

Dažniausiai PVM nuo pirkimų valiuta netraukiamas į skolą. Tokiu atveju, vedant pirkimus valiuta, požymį "Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą" reikėtų nuimti.

Jeigu PVM nuo dalies detalių eilučių bus traukiamas į skolą klientui, o nuo dalies nebus traukiamas, tada bet kuriuo atveju reikės koreguoti detalias eilutes, todėl rekomenduojama požymį palikti tokį, kokių pozicijų bus daugiau.

Išsaugojus dokumentą, požymio "Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą" nebus galima koreguoti, todėl suklydus korekcijas reikia atlikti dokumento detaliose eilutėse.

Informacija

Iš klientų sąrašo pasirenkamas kliento kodas.

Kliento rūšis turi būti "Tiekėjas" arba "Pirkėjas/Tiekėjas".

po_kod1

Automatiškai užsipildo informacija iš kliento aprašymo. Esant reikalui, ją galima pasikoreguoti.

Jeigu bus taikomas kitoks nei paprastai apmokestinimas, pakeičiama lauko "Mokesčio kodas" reikšmė.

Jeigu skola tiekėjui turės nueiti į kitą sąskaitą nei nurodyta kliento sąskaitų ryšio lentelėje - ta sąskaita nurodoma lauke "Skolos sąskaita".

Mokėjimo terminai

Informacija skirtuke "Mokėjimo terminai" užsipildo automatiškai, jeigu tiekėjo aprašyme yra nurodyta mokėjimo terminų lentelė. Mokėjimo atidėjimo dienos prisumuojamos prie dokumento datos - taip susiformuoja mokėjimo data.

Esant reikalui, konkrečioje pirkimo operacijoje suformuotą apmokėjimo terminą galima pakoreguoti, keičiant atidėjimo dienas, procentą ar mokėjimo sumą.

Mokėjimo terminuose yra laukas "Mokėtojas", kurį užpildžius skola perkeliama ten nurodytam klientui. Mokėtojui galima perkelti visą arba dalį skolos. Skola gali būti išdalinta keliems mokėtojams.

Norint dalį skolos perkelti į kitą sąskaitą, ji nurodoma mokėjimo terminuose esančiame lauke "Sąskaita".

Jeigu mokėjimo terminai yra aprašyti sutartyje, pagal kurią vykdomas pirkimas, tai mokėjimo data paskaičiuojama pagal sutartyje nurodytą terminą, ir susiformuoja tik perkėlus dokumentą.

Sutartyje nurodytas terminas turi aukštesnį prioritetą.

Operacijos

Šiame skirtuke suvedamas dokumento turinys.

Spaudžiamas mygtukas "Naujas".

Laukelyje "Tipas": pasirenkama reikšmė "Kodas".

Laukelyje "Padalinys" įvedamas arba iš sąrašo pasirenkamas padalinio kodas. Jeigu yra įvestas parametras „Padalinio kodas pagal nutylėjimą“, šis laukas užsipildo automatiškai.

Užpildomas laukas "Kodas" . Jis pasirenkamas iš kodų sąrašo. Jeigu sąraše tokios reikšmės (kodas) nėra, jis turi būti papildytas.

Kodo tipas būtinai turi būti "Pirkimai".

po_kod2

Fiksuojamas tik pagrindinis matavimo vienetas.

Iš pirkimo dokumento įrašomas kiekis ir kaina.

po_kod5

Patikslinamas požymis "PVM įtraukti į skolą".

Ar į kliento skolą bus traukiamas PVM, priklausys nuo uždėto požymio "PVM įtraukti į skolą".

Pagal poreikį užpildomi laukai "Objektas", "Serija", "Sertifikatas", "Centras".

Jeigu sutarčių sąraše yra įvesta galiojanti sutartis, laukai "Sutartis" ir "Priedas" užsipildo automatiškai.

Dokumentas sutikrinamas, išsaugomas ir perkeliamas.

Perkėlimui laukelyje "" uždedamas požymis ir spaudžiamas mygtukas "Informacijos perkėlimas" .

po_kod3

Po pirkimo važtaraščio perkėlimo susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijose ir skola tiekėjui.

Šią informaciją galima pamatyti lange "Pirkimai" dešiniu "pelės" klavišu paspaudus mygtuką "Analitinė operacija".

po_kod4

Pasirinkus "DK operacija", atsidaro langas "DK žurnalo operacijos". Didžiosios knygos operacijos turinį galima pažiūrėti paspaudus koregavimo mygtuką.

Pirkimo kodai Fifo likučių neturi.

Pirkimo kodas naudojamas ne tik paslaugų pirkimui, bet ir kitokio pobūdžio pirkimo operacijoms. Kaip pirkimo kodai gali būti perkamos kanceliarinės prekės, kurios iškart nurašomos į sąnaudas, perkami darbai į nebaigtos gamybos sąskaitą, ilgalaikis turtas į tarpinę sąskaitą ar prenumerata į būsimų laikotarpių sąnaudas ir pan.