MGAMA - DVS ataskaitų tvirtinimas

Standartiškai siūloma tvirtinimo seka:
  1. Naujas DVS dokumentas - pateikiama tvirtinimui iš Rivile GAMA programos. Vartotojai, kurie gali patvirtinti pradinę būseną, nurodomi paspaudusleidimaiVartotojų leidimai .
  2. Nurodyti tvirtinančius - tvirtinama iš Rivile GAMA programos. Vartotojai, kurie gali patvirtinti pradinę būseną, nurodomi paspaudusleidimaiVartotojų leidimai.
    Tvirtinimo metu pažymimi vartotojai, kuriems bus suformuojamos dokumento tvirtinimo operacijos ir tie (jeigu reikia), kurie bus informuojami apie dokumento būsenos pasikeitimą.
  3. Tvirtina - tvirtinama per MGAMA, tvirtina visi vartotojai, kuriems buvo suformuotos tvirtinimo operacijos.

Apašymas

DVS operacijos sukūrimas

Servisas -> DVS -> DVS operacijos

Sukuriama arba sugeneruojama nauja DVS operacija, kurios rūšis "Ataskaitos ir raštai teikiami akcininkams - SS_AT05 ".

Užpildomi aprašymo ir pastabų laukai. Prisegamas "Dokumentas" ar "Dokumentai".

atask_01

Operacija pažymima "v" ir paspaudžiamas mygtukas "Būsenos patvirtinimas".

Atsiranda būsena "Nurodyti tvirtinančius". Jos tvirtinimo metu parenkami ir pažymimi "v" vartotojai, kurie tvirtins dokumentą ir, jei reikia, kurie gaus informaciją apie būsenos pasikeitimą.

atask_02

Operacija dar kartą pažymima "v" ir paspaudžiamas mygtukas "Būsenos patvirtinimas".

Atsidaro vartotojų sąrašas, kuriame reikia pažymėti vartotojus arba jų grupes, kuriems bus suformuojamos dokumento tvirtinimo operacijos:

atask_03

Išsaugojus, dar kartą atsidaro vartotojų sąrašas, kuriame reikia pažymėti vartotojus, kuriems bus siunčiama informacija apie dokumento būsenos pasikeitimą:

atask_04

Susiformuoja būsenos tvirtinimo operacijos, kurias galima pamatyti dukart paspaudus pelyte ant būsenos lauko.

mgamadvs_08

Tvirtina

Vartotojai elektroniniu paštu informuojami apie patvirtinimui atsiųstą naują dokumentą.

Kiekvienas vartotojas savo vardu jungiasi į MGAMA portalą https://mgama.rivile.lt/login ir sąraše "Tvirtinimai" mato tvirtinimui pateiktų dokumentų sąrašą:

atask_06

Atidarius operaciją, pasimato dokumento turinys ir prisegti dokumentai:

atask_07

PDF dokumentas peržiūrimas arba atsisiunčiamas. Patvirtinimui paspaudžiama "Susipažinau".

Kadangi aprašant būsenos nebuvo numatyta atmetimo galimybės, tai tvirtinimui yra tik vienas pasirinkimas "Susipažinau".

Būsena bus patvirtinta po to, kai visi vartotojai, kuriems sukurtos būsenos tvirtinos operacijos, susipažins su dokumentu.

Vartotojai, kurie buvo pažymėti, kad jiems turi būti nusiųsta informacija apie dokumento būsenos pasikeitimą, automatiškai gaus tokią informaciją.