Atostogų atšaukimas

Servisas -> Personalas -> Personalo operacijos

ats_01

Kuriama nauja operacija.

Užpildomi laukai "Operacijos data " (įsakymo data), "Dokumento numeris" (įsakymo numeris). Dokumento numerio parinkimui gali būti aprašytas dokumentų skaitliukas.

Pasirenkamas "Operacijos tipas" - "Atostogų atšaukimas".

Lauke "Operacijos rūšis" pasirinkus reikšmę "Prašymas", fiksuojamas tik atostogų atšaukimo prašymas. Prašymą patvirtinus, operacijos rūšis turi būti pakeičiama į "Dokumentas". Atostogų prašymų nevedant, iškart parenkama reikšmė "Dokumentas".

Iš atitinkamų sąrašų parenkamos laukų "Personalo kodas" ir "Priėmimo operacija" reikšmės. Pasirinkus personalo kodą, priėmimo operacijos pasirinkimui visada siūlomos tik aktyvios priėmimo ar perkėlimo operacijos.
Jeigu darbuotojas dirba pagal vieną priėmimo operaciją, šis laukas užsipildo automatiškai. Jeigu dirba pagal kelias priėmimo operacijas, paspaudus dešinį pelės klavišą, galima pasirinkti reikalingą.

Norint, kad susiformuotų įrašas algos dokumentuose, užpildomas laukas "Algos klasifikatorius'' - iš sąrašo parenkama jo reikšmė.

Lauke "Atostogų op." parenkama atšaukiama atostogų operacija.

Priklausomai nuo atostogų rūšies užsipildo tai rūšiai aprašyti laukai:

ats_02

Lauke "Atšaukiama nuo" įvedama data, nuo kada atostogos atšaukiamos. Ši data turi būti ne vėlesnė nei atostogų pabaigos data.

Visada atostogos atšaukiamos nuo atšaukimo datos iki atostogų pabaigos.

Atostogas galima atšaukti tik vieną kartą, t.y. kiekvienai atostogų operacijai galima įvesti tik vieną atostogų atšaukimo operaciją.