Klientų informavimas per WEB

Rivile GAMA programoje galimas priminimų, suderinimo aktų ir kitų dokumentų siuntimas klientams.

Detalus dokumentų siuntimo aprašymas pateiktas čia

Klientai, kurie keičiasi informacija per Rivile EDI (EKO) , gautus priminimus ar suderinimo aktus gali tiesiogiai susiimportuoti į savo sistemą.

Klientų informavimo operacijose su dešiniu klavišu paspaudžiamas mygtukas "Importas" ir pasirenkamas "WEB Importas"

Įkrenta visi gauti dokumentai.

dok15

Jie peržiūrimi, jei netinka, atmetami (įrašoma atmetimo priežastis), ir išsiunčiamas patvirtinimas.

dok16

Analogiškai, siuntėjas susiimportuoja gautus patvirtinimus.

dok17