Fakto aprašymas

Servisas -> Prognozavimas +DI -> Fakto aprašymas

Fakto aprašyme nustatoma kas bus prognozuojama. Prognozė skaičiuojama pagal tuos pačius raktinius laukus, kokie yra fakto aprašyme.

Lauke "Laiko intervalas" pasirenkama kokiais laiko intervalais bus formuojamas faktas (duomenų agregavimo lygis): dienomis, savaitėmis ar mėnesiais.

Prognozė skaičiuojama tokiais pat laiko intervalais, kaip suformuotas faktas.
Tai reiškia, kad, jeigu faktas paskaičiuojamas savaitėmis, tai prognozė gali būti savaitėmis, jeigu faktas paskaičiuojamas mėnesiais, tai ir prognozė gali būti tik mėnesiais.

Pasirinkus kalendorių, fakto ir prognozės operacijose skirtinga spalva bus pažymimos poilsio ir švenčių dienos.

Skirtuke "Raktiniai laukai" aprašoma pagal kokių sąrašų ir kokius laukus bus skaičiuojamas faktas :

pr_ap03

Prognozės bus paskaičiuojamos pagal tuos pačius raktinius laukus.

Skirtuke "Fakto formavimas" įrašoma fakto formavimui naudojama programa:

pr_ap04

Šiame pavyzdyje pardavimų prognozavimui imami pardavimai pagal prekės kodą, padalinį ir pagrindinį mato vienetą.

Fakto formavimo programa nėra privaloma. Fakto operacijos gali būti suvedamos rankomis arba suimportuojamos.

Suformuotus faktinius duomenis bus galima pakoreguoti. Pavyzdžiui, ruošiant pardavimų faktinius duomenis, galima eliminuoti akcijų įtaką išaugusiems pardavimams.

Koreguoti galima tiesiai pačius duomenis arba vesti koreguojančias reikšmes. Skirtuke "Papildomi laukai" aprašomi korekcijos laukai, kuriuose bus vedamos koreguojančios reikšmės.

Koreguojant pačius fakto operacijos duomenis, ir ją perkėlus, koregavimas dingsta, ir viskas susiformuoja naujai.

Korekcijos laukai skirti tam, kad iš naujo perkėlus fakto operaciją, išliktų suvestos korekcijos.

pr_ap05

Jeigu korekcijas ves keli menedžeriai arba korekcijos yra kelių skirtingų tipų, tam, kad jos išsiskirtų, rekomenduojama susikurti kelis skirtingus korekcijos laukus.