Prekių pirkimas

Pavyzdžiai su detaliu aprašymu ir video medžiaga pateikti Rivile akademijoje.

Servisas -> Pirkimai -> Pirkimo operacijos

Pirkimo operacijų lange kuriama nauja operacija.

Pasirenkamas dokumento tipas :

  • "Važtaraštis" - kai vedama pirkimo sąskaita-faktūra,
  • "Grąžinimas" - vedant pirkimo grąžinimo dokumentą,
  • "Užsakymas" arba "Pasiūlymas" - informacijai apie planuojamus pirkimus ar užsakomas prekes suvesti.

Užsakymas ir pasiūlymas prekių likučiui įtakos nedaro, buhalterinio įrašo nesuformuoja.

Suvedama bendra pirkimo dokumento informacija: dokumento numeris, operacijos data, dokumento data, kliento kodas.

Pagal lauką "Operacijos data" susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijose, Fifo likučiai (jei perkamos prekės), kliento skola.

Pagal lauką "Dokumento data" skaičiuojamas mokėjimo atidėjimas.

Laukas "Dokumento Reg." standartiškai nėra naudojamas.

Lauke "Pirminis Dok. Nr." nurodomas numeris dokumento, iš kurio gaunamas pirkimo dokumentas. Tai gali būti prieš tai sukurto užsakymo, pasiūlymo ar kitokio tipo dokumentas.

Ypatingai svarbu teisingai užpildyti šį lauką, jeigu dokumentai kopijuojami arba keičiami, ir naudojamas automatinis skolų sudengimas.

Vedant naują dokumentą, požymis "Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą" visada yra uždėtas. Pagal poreikį jį reikia pasikoreguoti.

Dokumento aprašyme esantis požymis "Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą" tik parodo, kokia reikšmė pagal nutylėjimą bus siūloma vedant dokumento detalias eilutes. Jis neturės jokios įtakos dokumento perkėlimo metu.

Nuo kurių sumų paskaičiuotas PVM bus traukiamas į skolą klientui, priklausys nuo požymio "PVM įtraukti į skolą", uždėto kiekvienoje dokumento detalioje eilutėje. Tai nepriklauso nuo to kokia valiuta bus vedamas dokumentas.

Jeigu pirkimo dokumente bus skaičiuojamas PVM, tai galimi tokie variantai :

  • PVM nuo viso dokumento bus traukiamas į skolą klientui,
  • PVM nebus traukiamas į skolą klientui,
  • PVM nuo dalies detalių eilučių bus traukiamas į skolą klientui, o nuo dalies nebus traukiamas.

Jeigu PVM nuo viso dokumento nebus traukiamas į skolą, tai rekomenduojama šį požymį nuimti - tada automatiškai jo nebus ir vedant detalias eilutes. Nenuėmus - reikės koreguoti kiekvienoje detalioje eilutėje.

Dažniausiai PVM nuo pirkimų valiuta netraukiamas į skolą. Tokiu atveju, vedant pirkimus valiuta, požymį "Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą" reikėtų nuimti.

Jeigu PVM nuo dalies detalių eilučių bus traukiamas į skolą klientui, o nuo dalies nebus traukiamas, tada bet kuriuo atveju reikės koreguoti detalias eilutes, todėl rekomenduojama požymį palikti tokį, kokių pozicijų bus daugiau.

Išsaugojus dokumentą, požymio "Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą" nebus galima koreguoti, todėl suklydus korekcijas reikia atlikti dokumento detaliose eilutėse.

Informacija

Iš klientų sąrašo pasirenkamas kliento kodas.

Kliento rūšis turi būti "Tiekėjas" arba "Pirkėjas/Tiekėjas".

Automatiškai užsipildo informacija iš kliento aprašymo. Esant reikalui, ją galima pasikoreguoti.

Jeigu bus taikomas kitoks nei paprastai apmokestinimas, pakeičiama lauko "Mokesčio kodas" reikšmė.

Jeigu skola tiekėjui turės nueiti į kitą sąskaitą nei nurodyta kliento sąskaitų ryšio lentelėje - ta sąskaita nurodoma lauke "Skolos sąskaita".

Mokėjimo terminai

Informacija skirtuke "Mokėjimo terminai" užsipildo automatiškai, jeigu tiekėjo aprašyme yra nurodyta mokėjimo terminų lentelė. Mokėjimo atidėjimo dienos prisumuojamos prie dokumento datos - taip susiformuoja mokėjimo data.

Esant reikalui, konkrečioje pirkimo operacijoje suformuotą apmokėjimo terminą galima pakoreguoti, keičiant atidėjimo dienas, procentą ar mokėjimo sumą.

Mokėjimo terminuose yra laukas "Mokėtojas", kurį užpildžius skola perkeliama ten nurodytam klientui. Mokėtojui galima perkelti visą arba dalį skolos. Skola gali būti išdalinta keliems mokėtojams.

apmok1

Norint dalį skolos perkelti į kitą sąskaitą, ji nurodoma mokėjimo terminuose esančiame lauke "Sąskaita".

Jeigu mokėjimo terminai yra aprašyti sutartyje, pagal kurią vykdomas pirkimas, tai mokėjimo data paskaičiuojama pagal sutartyje nurodytą terminą, ir susiformuoja tik perkėlus dokumentą.

Sutartyje nurodytas terminas turi aukštesnį prioritetą.

Operacijos

Šiame skirtuke suvedamas dokumento turinys.

Spaudžiamas mygtukas "Naujas".

Užpildomas laukas "Tipas": pasirenkama reikšmė "Prekė".

Lauke "Padalinys" įvedamas arba iš sąrašo pasirenkamas padalinio kodas. Jeigu yra įvestas parametras „Padalinio kodas pagal nutylėjimą“, šis laukas užsipildo automatiškai.

Užpildomas laukas "Kodas" . Jis pasirenkamas iš prekių sąrašo. Jeigu sąraše tokios reikšmės (prekės) nėra, jis turi būti papildytas.

po_preke1

Jeigu prekė turi kelis mato vienetus, parenkamas matavimo vienetas nurodytas pajamavimo dokumente.

Iš pirkimo dokumento įrašomas kiekis ir kaina.

po_preke

Patikslinamas požymis "PVM įtraukti į skolą".

Ar į kliento skolą bus traukiamas PVM, priklausys nuo uždėto požymio "PVM įtraukti į skolą".

Pagal poreikį užpildomi laukai "Objektas", "Serija", "Sertifikatas", "Centras".

Jeigu sutarčių sąraše yra įvesta galiojanti sutartis, laukai "Sutartis" ir "Priedas" užsipildo automatiškai.

Taip suvedamos visos pirkimo detalios eilutės.

Dokumentas sutikrinamas, išsaugomas ir perkeliamas.

Perkėlimui laukelyje "" uždedamas požymis ir spaudžiamas mygtukasperkelimas "Informacijos perkėlimas" .

po_perkel

Po pirkimo važtaraščio perkėlimo susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijose, padalinyje padidėja pirktų prekių likučiai ir atsiranda skola tiekėjui.

Šią informaciją galima pamatyti lange "Pirkimai" dešiniu "pelės" klavišu paspaudus mygtuką "Analitinė operacija".

po_1

Pasirinkus "DK operacija", atsidaro langas "DK žurnalo operacijos". Didžiosios knygos operacijos turinį galima pažiūrėti paspaudus koregavimo mygtuką.

Susiformuoja FIFO likučiai .

Perkėlus pirkimo užsakymus ar pasiūlymus, jokia analitinė informacija nesusiformuoja. Einamuosiuose likučiuose bendras perkeltų pirkimo užsakymų kiekis matomas lauke "Pirkimo užsak."