Atskaitingo asmens apmokėto pirkimo dokumento įvedimas

Užduotis Aprašymas
1 užduotis Atskaitingo asmens sukūrimas asmenų sąraše
2 užduotis Pirkimo sąskaitos, kurią apmokėjo atskaitingas asmuo, įvedimas
3 užduotis Avanso apyskaitos atsispausdinimas

1 užduotis

Atskaitingo asmens sukūrimas asmenų sąraše
Asmenų sąraše aprašykite įmonės atskaitingą asmenį:
Kodas - "VP",
Vardas, pavardė - "Vardas Pavardenis".
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas-> Kortelės->Asmenys
 2. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas". Atsidaro langas "Asmens koregavimas".
 3. Užpildykite laukus:
  "Kodas" - įrašykite kodą.
  "Pavardė"- įrašykite atskaitingo asmens pavardę.
  "Vardas" - įrašykite atskaitingo asmens vardą.
  Kiti laukai yra informacinio pobūdžio, juos pildykite pagal poreikį.

asmuo

 1. Išsaugokite.

2 užduotis

Pirkimo sąskaitos, kurią apmokėjo atskaitingas asmuo, įvedimas
Įveskite gautą pirkimo dokumentą.
Atskaitingas asmuo nupirko kanceliarines prekes, kurios bus iškart nurašomos į administracinių sąnaudų sąskaitą 6312.
Sąskaitą faktūrą apmokėjo atskaitingas asmuo Vardas Pavardenis.
Atskaitingų asmenų apskaitai naudojama sąskaita 24450.
uzd_pas1
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas->Pirkimai->Pirkimo operacijos.
 2. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas". Atsidaro langas "Pirkimo koregavimas".
 3. Analogiškai, kaip ankstesnėse užduotyse, užpildykite laukus: tipas, dokumento Nr., operacijos data, dokumento data.
 4. Laukelyje "Kodas" iš klientų sąrašo pasirinkite tiekėją UAB "Stogas". Jeigu tokio kliento nėra, sukurkite naują. Jei pamiršote kaip, paskaitykite Kliento kortelės sukūrimas.
 5. Laukelyje "Asmuo" iš asmenų sąrašo pasirinkite atsakingą asmenį VP.

asmuo2

 1. Paspauskite mygtuką NEW"Naujas". Atsidaro langas "Detalaus pirkimo koregavimas".
 2. Užpildykite laukus:
  "Tipas" - pasirinkite detalios operacijos tipą "Kodas".
  "Padalinys"- iš padalinių sąrašo pasirinkite padalinį "Centras".
  "Kodas" - iš kodų sąrašo pasirinkite kodą "Kanceliarinės prekės", kuriam priskirta sąskaita 6312. Jeigu tokio kodo nėra, sukurkite naują. Jei pamiršote kaip, paskaitykite Kodo sukūrimas.
  "Kaina be PVM" - įveskite bendrą visų prekių kainą 33.90 Eur.

kanc_prek

 1. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti" .
 2. Paspauskite skirtuką "Apmokėjimas".
 3. Iš pasirinkimo meniu pasirinkite "Apmokėti".
 4. Užpildykite laukus:
  "Dokumentas" - dokumentas, pagal kurį buvo apmokėta sąskaita (tai gali būti kasos kvitas, kasos pajamų orderis ir pan.).
  "Sąskaita" - iš įmonės sąskaitų plano pasirinkite buhalterinę sąskaitą 24450 "Iš atskaitingų asmenų gautinų sumų vertė".

Sąskaitai, iš kurios apmokamas dokumentas, turi būti uždėtas požymis "Pinigų sąskaita".

Kaip dirbti su sąskaitų plano sąskaitomis galite prisiminti paspaudus: Sąskaitų planas.

asmuo3

 1. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti" ir išsaugokite pirkimo operaciją.
 2. Stulpelyje "" uždėkite požymį "v" ir perkelkite operaciją.
 3. Po apmokėto pirkimo važtaraščio perkėlimo susiformuoja įrašas Didžiosios Knygos operacijose.
 4. Paspauskite mygtuką analitika "Analitinė operacija" dešiniu pelės klavišu. Pasirinkite "DK operacijos".
 5. Paspauskite mygtuką LEAF "Koreguoti".

asmuo4

Iš sąskaitų korespondencijų matote, kad :
- kanceliarinės prekės nurašytos į sąnaudų sąskaitą, kuri buvo nurodyta kodo kortelėje;
- skolą tiekėjui apmokėjo atskaitingas asmuo.

3 užduotis

Avanso apyskaitos atspausdinimas
Suformuokite ir atspausdinkite avansinę apyskaitą.
Asmens kodas - "VP",
Atskaitingų asmenų sąskaita - 24450.
Žiūrėti video

Perkėlus atskaitingo asmens apmokėtą pirkimo dokumentą, galima atsispausdinti avanso apyskaitos ataskaitą.

Darbo eiga:

 1. Servisas->Didžioji Knyga-> Sąskaitos judėjimo ataskaita.
 2. Užpildykite filtravimui reikalingus laukus: sąskaita, data, asmuo.

asmuo6

 1. Spauskite mygtuką PRINT "Spausdinti". Atsidaro langas "Ataskaitos spausdinimas".
 2. Spauskite mygtuką PRINT "Spausdinti". Pasirinkite ataskaitą "Avanso apyskaita pagal asmenis".

asmuo7

 1. Spauskite mygtuką PRINT "Spausdinti".

asmuo5

Gavote avansinę apyskaitą, kurią galima atsispausdinti, išsaugoti pdf ar kitokiu formatu arba nusiųsti el. paštu.

Plačiau apie ataskaitų spausdinimą galite pasiskaityti Ataskaitų spausdinimas.

Kartojimo klausimai:

 1. Kokiu tikslu kuriama atskaitingo asmens kortelė?
 2. Ar supratote kaip įvesti apmokėjimą pačiame pirkimo dokumente?
 3. Kaip atsispausdinti avanso apyskaitą?