Paslaugų į ateinančių laikotarpių sąnaudas pirkimas

Užduotis Aprašymas
1 užduotis Ateinančių laikotarpių sąnaudos.
Transporto priemonių draudimo sąskaitos įvedimas.
Nurašymo į draudimo sąnaudas operacijų suformavimas
2 užduotis Sąskaitų judėjimo analizės ataskaitos

1 užduotis

Nuomos, prenumeratos, abonementų, draudimo ir panašios tęstinio pobūdžio paslaugos priskiriamos ateinančių laikotarpių sąnaudoms, jeigu tenkinamos abi sąlygos:

 • įmonė avansu sumokėjo už paslaugas pagal sąskaitą faktūrą, draudimo polisą ar kitą apskaitos dokumentą, kuris patvirtina paslaugų atlikimą arba yra didelė tikimybė, kad per ateinančius laikotarpius paslaugos bus gautos ir žinoma jų kaina;

 • paslaugos bus gaunamos nuolatos daugiau nei vieną ateinantį ataskaitinį laikotarpį, kuriam sudaromas metinės arba tarpinės finansinės ataskaitos (gali būti 2 mėnesiai, penki mėnesiai, metai ir t.t.).

Kiekvieną kartą sudarant finansines ataskaitas apskaičiuojama ataskaitiniam laikotarpiui tenkanti sąnaudų dalis, koreguojamas ateinančių laikotarpių sąnaudų likutis ir registruojamos ataskaitinio laikotarpio sąnaudos.

Transporto priemonių draudimo sąskaitos įvedimas
Gautas automobilio draudimo polisas.
Įveskite transporto priemonės civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą.
Visą sumą padėkite į ateinančių laikotarpių sąnaudų sąskaitą 291.
Kiekvieną mėnesį į draudimo sąnaudas (sąskaita 6303) nurašykite po 25.00 Eur.
Sąnaudas priskirkite padaliniui 01.
uzd_pas3
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Jeigu įmonė tokį dokumentą gavo pirmą kartą, tai kodų sąraše sukurkite pirkimo kodą "CV draudimas". Jei norite prisiminti kaip sukurti pirkimo kodus, paspauskite pirkimo kodo sukūrimas Servisas-> Kortelės-> Kodai.
 2. Lange "Kodų sąrašas" paspauskite mygtuką NEW"Naujas".
 3. Užpildykite laukus:
  "Kodas" - 291_NE
  "Pavadinimas" -"CV draudimas"
  "Sąskaita" - iš sąskaitų plano pasirinkite sąskaitą 291 - "Ateinančių laikotarpių sąnaudos".
  Šis pirkimo kodas PVM neapmokestinamas, todėl nuimkite požymį nuo lauko "Apmokestinama".

draudimas

 1. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti".
 2. Įveskite pirkimo dokumentą.
  Servisas-> Pirkimai-> Pirkimo operacijos.
  Kaip vedamas kodo pirkimas galite prisiminti paspaudus pirkimo kodo pirkimas

draud1

 1. Perkėlus pirkimo dokumentą, pasižiūrėkite kokia gavosi sąskaitų korespondencija. Paspauskite mygtuką analitika "Analitinė operacija" dešiniu pelės klavišu ir pasirinkite "DK operacija". Paspauskite mygtuką LEAF "Koreguoti".

draud2

Matote, kad po pirkimo operacijos perkėlimo visa draudimo suma yra vienoje sąskaitoje 291 - "Ateinančių laikotarpių sąnaudos". Reikia sugeneruoti operacijas, kurios kiekvieną mėnesį dalį sumos iš ateinančių laikų sąnaudų sąskaitos nurašys į sąnaudas.

 1. Operacijos bus generuojamos Didžiosios knygos modulyje. Tam reikalingas DK operacijų žurnalas. Jeigu dar jo neturite, susikurkite :
  Servisas-> Didžioji Knyga-> DK žurnalai
  "Kodas" - ATL,
  "Pavadinimas"- "Atein. laikotarpių sąnaudos".

Informaciją kaip susikurti DK žurnalą ir įvesti DK operacijas, galite rasti čia: DK žurnalai ir informacijos perkėlimas.

 1. Įveskite pirmąjį įrašą Didžiosios knygos operacijose: Servisas -> Didžioji Knyga-> DK operacijos.
 2. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas". Atsidaro langas "DK operacijos koregavimas".
 3. Iš sąrašo parinkite žurnalą "Atein. laikotarpių sąnaudos" .
 4. Užpildykite laukus:
  "Data", "Dokumento Nr" (siūlome įvesti draudimo poliso numerį 02-088939).
  Lauke "Aprašymas" trumpai apibūdinkite operaciją.
 5. Toliau bus aprašomas operacijos turinys. Paspauskite mygtuką NEW"Naujas". Atsidaro langas "Operacijos detalios eilutės koregavimas".
 6. Reikia įvesti dvi sąskaitas: debeto ir kredito. Viršutinė sąskaita visada yra debeto. Pelės žymeklį padėkite į lauką "Debetas" ir paspauskite mygtuką COPY "Sąrašas".
 7. Iš įmonės sąskaitų plano pasirinkite draudimo sąnaudų sąskaitą 6303.
 8. Antroji sąskaita yra kredito. Čia parinkite ateinančių laikų sąnaudų sąskaitą 291.

draud8

 1. Laukelyje "Suma" įrašykite sumą - vieno mėnesio sąnaudas.
 2. Užpildykite lauką "Padalinys": paspauskite mygtuką COPY "Sąrašas" ir iš padalinių sąrašo pasirinkite padalinį 01.
 3. Paspauskite mygtuką SAVE"Išsaugoti" ir išsaugokite detalią eilutę.

draud3

 1. Lange "DK operacijos koregavimas" uždėkite požymį "v" "Kartojama".
 2. Užpildykite laukelius:
  "Kartojimų sk." - kiek kartų, neskaitant šios operacijos, reikės kartotį šią sąskaitų korespondenciją.
  "Dienų intervalas" - kas kiek dienų bus kartojama.
 3. Išsaugokite Didžiosios knygos operaciją.
 4. Stulpelyje "" uždėkite požymį "v" ir paspauskite mygtuką APA_P "Informacijos perkėlimas". Į klausimą ar "Perkelti informaciją?" atsakykite "Taip".
 5. "DK žurnalo operacijos" lange susiformuoja nauja neperkelta operacija su kito mėnesio data.

draud4

Perkėlus šią operaciją, vėl susigeneruos nauja operacija su kito mėnesio data. Ir taip bus 11 kartų. Perkėlimo veiksmą galima daryti kiekvieną mėnesį arba iškart perkelti visas operacijas.

2 užduotis

Sąskaitų judėjimo analizės ataskaitos
Panagrinėkite kaip DK ataskaitose atsispindi ateinančių laikų sąnaudų sąskaitos judėjimas pagal dokumentus.
Žiūrėti video

Jeigu DK žurnalo operacijose vedėte tą patį dokumento numerį kaip ir pirkimo operacijoje, tai sąskaitų judėjimo ataskaitose aiškiai matysis kokios sumos pagal kiekvieną dokumentą nusirašo į sąnaudų sąskaitą.

Darbo eiga:

 1. Didžioji knyga-> Sąskaitos judėjimo ataskaita

draud5

 1. Langelyje "Sąskaitos judėjimo ataskaita" užpildykite "Sąskaitos" ir "Operacijos data" laukelius.

 2. Pasirinkit ataskaitą "Sąskaitų aktyvumo ataskaita (i)", paspauskite mygtuką PRINT "Spausdinti".

Gausite sąskaitos suminę ataskaitą.

draud6

 1. Padėkite pelės žymeklį ant taškučių po užrašu "Dokumentas". Jums išsiskleis sąskaitos detalus judėjimas. Jeigu naudojote vienodus dokumento numerius, tai iš eilės matysite visą dokumento informaciją.

draud7

Ataskaitų uždarymui paspauskite mygtuką iseiti "Išeiti".

Kartojimo klausimai:

 1. Ar supratote kada paslauga gali būti perkama į ateinančių laikotarpių sąnaudas?
 2. Ar mokėsite aprašyti Didžiosios knygos operacijas su periodiniu kartojimu?
 3. Ar žinote, kur pasižiūrėti sąskaitos judėjimo ataskaitą?