T - Suminės lentelės

Kodas Pavadinimas
T01_DKSV DK valiutinė suminė lentelė
T02_DKS DK suminė lentelė
T03_SDOK Dokumentų sumos apmokėjimui
T42_WBKS Suminė įsipareigojimų lentelė
T64_LJS Suminiai lojalumo taškai
T65_LJSD WB lojalumo rezervavimo detali informacija
T77_DCS WEB dovanų čekių operacijos
T78_DCL Dovanų čekių būklės lentelė

T01_DKSV - DK valiutinė suminė lentelė

Laukas Tipas Aprašymas
T01_KODAS_SS C(12) Sąskaitos kodas
T01_METAI N(4) Metai
T01_KODAS_IS C(12) Padalinio kodas
T01_KODAS_OS C(12) Objektas/Rinkinio ID
T01_KODAS_OS_C C(12) Centras
T01_SERIJA C(12) Serija
T01_DEB_01 N(18,2) 01 periodo debetas
T01_CRE_01 N(18,2) 01 periodo kreditas
T01_DEB_02 N(18,2) 02 periodo debetas
T01_CRE_02 N(18,2) 02 periodo kreditas
T01_DEB_03 N(18,2) 03 periodo debetas
T01_CRE_03 N(18,2) 03 periodo kreditas
T01_DEB_04 N(18,2) 04 periodo debetas
T01_CRE_04 N(18,2) 04 periodo kreditas
T01_DEB_05 N(18,2) 05 periodo debetas
T01_CRE_05 N(18,2) 05 periodo kreditas
T01_DEB_06 N(18,2) 06 periodo debetas
T01_CRE_06 N(18,2) 06 periodo kreditas
T01_DEB_07 N(18,2) 07 periodo debetas
T01_CRE_07 N(18,2) 07 periodo kreditas
T01_DEB_08 N(18,2) 08 periodo debetas
T01_CRE_08 N(18,2) 08 periodo kreditas
T01_DEB_09 N(18,2) 09 periodo debetas
T01_CRE_09 N(18,2) 09 periodo kreditas
T01_DEB_10 N(18,2) 10 periodo debetas
T01_CRE_10 N(18,2) 10 periodo kreditas
T01_DEB_11 N(18,2) 11 periodo debetas
T01_CRE_11 N(18,2) 11 periodo kreditas
T01_DEB_12 N(18,2) 12 periodo debetas
T01_CRE_12 N(18,2) 12 periodo kreditas
T01_USERIS C(12) Kas koregavo
T01_R_DATE T(8) Kada koregavo
T01_ID C(2) Imones Id
T01_EIL_NR N(14) Eilutės Nr.
T01_KODAS_SM C(12) Asmuo
T01_DIM01 C(12) Dimensija 01
T01_DIM02 C(12) Dimensija 02
T01_DIM03 C(12) Dimensija 03
T01_DIM04 C(12) Dimensija 04
T01_DIM05 C(12) Dimensija 05
T01_DIM06 C(12) Dimensija 06
T01_DIM07 C(12) Dimensija 07
T01_DIM08 C(12) Dimensija 08
T01_DIM09 C(12) Dimensija 09
T01_DIM10 C(12) Dimensija 10
T01_DIM11 C(12) Dimensija 11
T01_DIM12 C(12) Dimensija 12
T01_DIM13 C(12) Dimensija 13
T01_DIM14 C(12) Dimensija 14
T01_DIM15 C(12) Dimensija 15

T02_DKS - DK suminė lentelė

Laukas Tipas Aprašymas
T02_KODAS_SS C(12) Sąskaitos kodas
T02_METAI N(4) Metai
T02_KODAS_IS C(12) Padalinio kodas
T02_KODAS_OS C(12) Objektas/Rinkinio ID
T02_KODAS_OS_C C(12) Centras
T02_SERIJA C(12) Serija
T02_DEB_01 N(12,2) 01 periodo debetas
T02_CRE_01 N(12,2) 01 periodo kreditas
T02_DEB_02 N(12,2) 02 periodo debetas
T02_CRE_02 N(12,2) 02 periodo kreditas
T02_DEB_03 N(12,2) 03 periodo debetas
T02_CRE_03 N(12,2) 03 periodo kreditas
T02_DEB_04 N(12,2) 04 periodo debetas
T02_CRE_04 N(12,2) 04 periodo kreditas
T02_DEB_05 N(12,2) 05 periodo debetas
T02_CRE_05 N(12,2) 05 periodo kreditas
T02_DEB_06 N(12,2) 06 periodo debetas
T02_CRE_06 N(12,2) 06 periodo kreditas
T02_DEB_07 N(12,2) 07 periodo debetas
T02_CRE_07 N(12,2) 07 periodo kreditas
T02_DEB_08 N(12,2) 08 periodo debetas
T02_CRE_08 N(12,2) 08 periodo kreditas
T02_DEB_09 N(12,2) 09 periodo debetas
T02_CRE_09 N(12,2) 09 periodo kreditas
T02_DEB_10 N(12,2) 10 periodo debetas
T02_CRE_10 N(12,2) 10 periodo kreditas
T02_DEB_11 N(12,2) 11 periodo debetas
T02_CRE_11 N(12,2) 11 periodo kreditas
T02_DEB_12 N(12,2) 12 periodo debetas
T02_CRE_12 N(12,2) 12 periodo kreditas
T02_USERIS C(12) Kas koregavo
T02_R_DATE T(8) Kada koregavo
T02_ID C(2) Imones id.
T02_EIL_NR N(14) Eilutės numeris
T02_KODAS_SM C(12) Asmuo
T02_DIM01 C(12) Dimensija 01
T02_DIM02 C(12) Dimensija 02
T02_DIM03 C(12) Dimensija 03
T02_DIM04 C(12) Dimensija 04
T02_DIM05 C(12) Dimensija 05
T02_DIM06 C(12) Dimensija 06
T02_DIM07 C(12) Dimensija 07
T02_DIM08 C(12) Dimensija 08
T02_DIM09 C(12) Dimensija 09
T02_DIM10 C(12) Dimensija 10
T02_DIM11 C(12) Dimensija 11
T02_DIM12 C(12) Dimensija 12
T02_DIM13 C(12) Dimensija 13
T02_DIM14 C(12) Dimensija 14
T02_DIM15 C(12) Dimensija 15

T03_SDOK - Dokumentų sumos apmokėjimui

Laukas Tipas Aprašymas
T03_KODAS_KS C(12) Kliento kodas
T03_DOK_NR C(20) Dokumento numeris
T03_DATA_MOK T(8) Mokėjimo data
T03_KODAS_VL C(12) Valiutos kodas
T03_DATA_DOK T(8) Dokumento data
T03_DATA_DSK T(8) Diskonto data
T03_SUMA_DB_VL N(18,2) Suma debete valiuta
T03_SUMA_CR_VL N(18,2) Suma kredite valiuta
T03_SUMA_DB N(12,2) Suma debete
T03_SUMA_CR N(12,2) Suma kredite
T03_DSK_PROC N(6,2) Diskonto procentas
T03_SUMA_PLK N(12,2) Palūkanų suma
T03_USERIS C(12) Kas koregavo
T03_R_DATE T(8) Kada koregavo

T42_WBKS - Suminė įsipareigojimų lentelė

Laukas Tipas Aprašymas
T42_KODAS_KS C(12) Kliento kodas
T42_SUMA_WK N(12,2) Įsipareigojimų suma
T42_REZERVAS N(12,2) Įsipareigojimų rezervas
T42_USERIS C(12) Kas koregavo
T42_R_DATE T(8) Kada koregavo

T64_LJS - Suminiai lojalumo taškai

Laukas Tipas Aprašymas
T64_KODAS_DL C(12) Kodas
T64_TASKAI N(14) Taškai
T64_REZERVAS N(14) Rezervuoti taškai
T64_USERIS C(12) Kas koregavo
T64_R_DATE T(8) Kada koregavo

T65_LJSD - WB lojalumo rezervavimo detali informacija

Laukas Tipas Aprašymas
T65_KODAS_DL C(12) Kodas
T65_KODAS_DR C(12) Lojalumo Op.Nr.
T65_ID_PAR C(12) Parduotuvės ID
T65_ID_POS C(12) POS-o ID
T65_KODAS_WW C(12) POS Op.Nr.
T65_DATE T(8) Laikas
T65_REZERVAS N(14) Rezervuoti taškai
T65_KOR_POZ N(1) Kas sukurė: 1- WB;2-trigeris
T65_USERIS C(12) Kas koregavo
T65_R_DATE T(8) Kada koregavo
T65_REZERVAS_WB N(14) Rezervuoti taškai WB

T77_DCS - WEB dovanų čekių operacijos

Laukas Tipas Aprašymas
T77_KODAS_DO C(12) Operacijos kodas
T77_ID C(12) Id
T77_EIL_NR N(6) Eilutės numeris
T77_KODAS_DC C(12) Dovanų čekio kodas
T77_DATE T(8) Data
T77_KODAS_IS C(12) Padalinys
T77_NURASYTA N(1) Nurašymo požymis
T77_TIPAS N(1) Operacijos tipas
T77_REZERVAS N(12,2) Rezervuota suma
T77_REZERVAS_WD N(12,2) Rezervuotas nurašymas
T77_USERIS C(12) Kas koregavo
T77_R_DATE T(8) Kada koregavo

T78_DCL - Dovanų čekių būklės lentelė

Laukas Tipas Aprašymas
T78_KODAS_DC C(12) Dovanų Čekis
T78_KODAS_IS C(12) Padalinys
T78_GALIOJA_IKI T(8) Galioja iki
T78_NURASYTA N(1) Nurašyta
T78_SUMA N(12,2) Suma
T78_NUR_REZ N(12,2) Nurašymos rezervas
T78_PAJ_REZ N(12,2) Pajamavimo rezervas
T78_USERIS C(12) Kas koregavo
T78_R_DATE T(8) Kada koregavo