Didžiosios knygos sąskaitų perskaičiavimas

Servisas -> Didžioji knyga -> DK sąskaitų perskaičiavimas

Į Didžiąją knygą informacija ateina pagal statines dimensijas - padalinys, objektas, centras, serija - ir pagal 15 klientui papildomai aprašytų dimensijų.

Ne visada galima aprašyti, kad suma iškart būtų išdalinama pagal dimensijas tiksliai taip, kaip reikia. Tada į sąskaitą suma ateina neišskirstyta, o vėliau vykdomas jos perskirstymas.

Periodui pasibaigus, tokias sumas galima perskirstyti, išdalinant jas pagal įvairias dimensijas.

DK sąskaitų perskaičiavimo modulio paskirtis - sukauptą informaciją pagal analitines dimensijas perskirstyti pagal kitas analitines dimensijas. Perskirstoma pagal iš anksto aprašytus koeficientus. Koeficientai gali būti įvedami kaip konstantos arba paskaičiuojami pagal užduotas formules.

Įvedant naują sąskaitų perskaičiavimo operaciją, kuriamas naujas įrašas.

Parenkama lauko "Tipas" reikšmė.

Pasirinkus "Paraiška", Didžiojoje knygoje operacija nebus sugeneruota, realiai sąskaita nebus perskaičiuota.

Pasirinkus "Dokumentas", po perkėlimo Didžiojoje knygoje susiformuos sąskaitos perskirstymo operacija ir sąskaitos sumos bus perskaičiuotos.

Lauke "Kodas" nurodoma sąskaita, kurią reikia perskaičiuoti.

Lauke "Periodas" nurodomas periodas, kurio informaciją reikia perskaičiuoti.

Lauke "Tarpinė sąskaita" nurodoma tarpinė sąskaita, kuri bus naudojama sąskaitos perskaičiavimui. Į ją bus nurašomos sąskaitos sumos pagal esamas dimensijas, ir iš jos užpajamuojamos sumos pagal naujas dimensijas.

Stulpelyje "Perskaičiuoti" pažymima, pagal kokias dimensijas vyks perskaičiavimas.

Skirtuke "Paskaičiuotas faktas" turi atsirasti informacija, kurią reikia perskaičiuoti.

Spaudžiamas mygtukas "DK sąskaitų faktas".

Nuskaitoma informacija. Ji iškart bus išskirstyta pagal pagrindiniame lange pažymėtas dimensijas. Jeigu reikia tik dalies informacijos, galima ją atsifiltruoti, ir dar kartą nuskaityti.

Pažymimos eilutės, kurias reikia perskaičiuoti (dažniausiai, visos) , ir operacija išsaugoma.

Jeigu operacija kopijuojama nuo prieš tai buvusių operacijų ir tik keičiamas laikotarpis, tai nukopijuotoje operacijoje jau bus detalios fakto eilutės, tik su sena informacija - ją reikia atnaujinti.

Paspaudus mygtuką "Paskaičiuoti faktą", persiskaičiuos kiekvienos eilutės informacija, bet naujų eilučių neatsiras.

Paspaudus mygtuką "Performuoti ir paskaičiuoti faktą", eilutės persiformuos iš naujo pagal to laikotarpio informaciją.

Skirtuke "Perskaičiuotos sumos" suvedama pagal kokias dimensijas turi būti perskirstyta sąskaitos suma. Suvedami perskirstymo koeficientai arba formulės.

Jeigu vedamos formulės, tai koeficientų paskaičiavimui spaudžiamas mygtukas "Paskaičiuoti koeficientą".

Sąskaitų perskaičiavimui pagal naujas dimensijas spaudžiamas mygtukas "Perskaičiuoti Debetą/Kreditą".

Po perskaičiavimo skirtuke "Perskaičiuotos sumos" atsiras sumos pagal naujai aprašytas dimensijas.

Bendra sąskaitos suma nepasikeičia, todėl po perskaičiavimo lauke "Skirtumas" reikšmė turi būti lygi nuliui (tiek debeto, tiek kredito).

Informacija išsaugoma ir perkeliama į Didžiąją knygą. Didžiosios knygos žurnale "SS_SASK_SKAI " susiformuoja operacija.