Testas žinių pasitikrinimui

1.Kur nurodomos ilgalaikio turto mokestinės sąskaitos?
1 - Prekių sąskaitų ryšyje
2 - Mokesčių lentelėje
3 - Ilgalaikio turto kortelėje
4 - Ilgalaikio turto grupėje
2. Kur nurodomas ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo metodas?
1 - Ilgalaikio turto grupėje
2 - Ilgalaikio turto kortelėje
3 - Ilgalaikio turto operacijoje, skaičiuojant amortizaciją
3. Kokią operaciją reikia atlikti, norint įvesti ilgalaikį turtą į eksploataciją?
1 - Pakanka aprašyti ilgalaikio turto kortelę
2 - Ilgalaikio turto pirkimą
4. Ar galima atlikti ilgalaikio turto vidinį judėjimą ankstesnei datai, negu buvo paskaičiuota to ilgalaikio turto amortizacija?
1 - Taip, galima
2 - Ne, negalima