Pirkimo dokumentų tvirtinimo proceso išskirstymas padalinių vadovams

Padalinių vadovams tvirtinimui pateikiama tik jų padalinių pirkimo informacija.

Pirkimo dokumentų tvirtinimo seka:
  • padalinių sąraše sukuriamas papildomas laukas "Padalinio vadovas", kurio reikšmė parenkama iš vartotojų sąrašo,
  • padalinių sąraše užpildomos lauko "Padalinio vadovas" reikšmės.
  • kiekvienas padalinio vadovas tvirtina tik savo padalinių pirkimus. Jei tame pačiame pirkimo dokumente perkama į kelis padalinius, kiekvienas vadovas mato tik savo padalinių informaciją.

Padalinių vadovų priskyrimas padaliniams

Servisas -> Kortelės -> Padaliniai

mgamapp_01

Paspaudus "Šablono koregavimas" sukuriamas laukas "Padalinio vadovas", kurio reikšmė parenkama iš vartotojų sąrašo :

mgamapp_15

Paspaudus mygtuką "Papildoma informacija" padaliniams priskiriamas "Padalinio vadovas".

mgamapp_03

Būsenų aprašymas

Servisas -> Pirkimai -> Pirkimo operacijos

Pradinė būsena

mgamapp_04

Vartotojų leidimai - suteikiami leidimai vartotojams, kurie iš Rivile GAMA programos tvirtina šią būseną. Vartotojai nurodomi paspaudusleidimaiVartotojų leidimai.

Tvirtina padalinio vadovas

mgamapp_14

SQL procedūra :

RGI_MGAMA_PIRK_TV @det = 1, @pad_pap = 127, @suPvm=1    

Norint, kad padalinių vadovai matytų prie operacijos prisegtą dokumentą ar dokumentus, nurodomos atitinkamos parametro @dok1 arba @dok2 reikšmės.

Norint, kad tvirtinimo metu įrašyti komentarai būtų išsaugomi pirkimo operacijos aprašymo laukuose, nurodomas parametras @apr_nr.

Procedūros aprašymas pateiktas RGI_MGAMA_PIRK_TV.

Vartotojų leidimai - papildomai suteikti nereikia.

Patvirtinta

mgamapp_06

Vartotojų leidimai - Būsena galutinė. Leidimo suteikti nereikia.

Atmesta

mgamapp_07

Vartotojų leidimai - Būsena galutinė. Leidimo suteikti nereikia.

Darbo procesas

Servisas -> Pirkimai -> Pirkimo operacijos

Įvedamas naujas pirkimo dokumentas, kurio tipas "Važtaraštis". Perkama į kelis skirtingus padalinius.

Jei reikia, prisegamas "Dokumentas" ar "Dokumentai".

mgamapp_08

Operacija pažymima "v" ir paspaudžiamas mygtukas "Būsenos patvirtinimas".

Susiformuoja būsenos tvirtinimo operacijos, kurias galima pamatyti dukart paspaudus pelyte ant būsenos lauko.

mgamapp_09

Būsenos tvirtinimo operacijos susiformuoja padalinių vadovams.

Jeigu keliems padaliniams yra tas pats padalinio vadovas, jam susiformuoja viena būsenos patvirtinimo operacija.

Tvirtina padalinio vadovas

Padalinių vadovai elektroniniu paštu informuojami apie patvirtinimui atsiųstus naujus dokumentus.

Vartotojai savo vardu jungiasi į MGAMA portalą https://mgama.rivile.lt/login ir sąraše "Tvirtinimai" mato tvirtinimui pateiktų dokumentų sąrašą.

mgamapp_10

Atidarius operaciją, pasimato dokumento turinys. Jeigu vartotojas yra padalinio vadovas dviem padaliniams, jis mato iš eilės išdėstytą kiekvieno padalinio informaciją.

mgamapp_11

Jeigu dokumentas tvirtinimui pateikiamas be detalių eilučių ir be PVM, tada matosi bendros sumos pagal padalinius:

mgamapp_12

Padalinio vadovas dokumentą patvirtina arba atmeta.

Jeigu bent vienas padalinio vadovas dokumentą atmeta, jis atmetamas.

mgamapp_13