Integracijos aprašymas

Tarp Rivile GAMA ir Telema(REST) galimi įvairūs informacijos apsikeitimo modeliai. Šie modeliai atspindi:

 • kaip Rivile GAMA klientas tiekia (parduoda) prekes;
 • kaip Rivile GAMA klientas perka (užsako) prekes;
 • gali būti tiesiog dokumentų siuntimai arba gavimai.

Kuriant apsikeitimo modelius, turėtų būti atsižvelgiama į tai, kokius dokumentus Rivile GAMA gali išsiųsti Telema(REST) sistemai, ir kokius iš jos gauna.

Šiuo metu Rivile GAMA gali išsiųsti tokius dokumentus:

Tipas Rivile GAMA programoje Tipas Telema(REST)
51 - Pardavimo važtaraštis (sąskaita faktūra) INVOICE
54 - Pardavimo rezervavimas DESADV
3 - Pirkimo užsakymas ORDER
4 - Pirkimo pasiūlymas RECADV

Šiuo metu Rivile GAMA gali priimti tokius dokumentus:

Tipas Rivile GAMA programoje Tipas Telema(REST) Pastabos
1 - Pirkimo važtaraštis (sąskaita faktūra) INVOICE Telema siunčia sąskaitą faktūrą
4 - Pirkimo pasiūlymas DESADV Telema siunčia gavimo patvirtinimą
53 - Pardavimo užsakymas ORDER Telema siunčia užsakymą
55 - Pardavimo pasiūlymas RECADV Telema siunčia gavimo patvirtinimą

Visuose dokumentuos lauke "Dokumento Reg." (I06_DOK_REG) yra pradinio užsakymo dokumento numeris.
Telema(REST) sistemoje jis atitinka lauką SourceDocumentNum.

Rezervo numeris I06_DOK_NR siuntimo metu perkeliamas į lauką I06_KODAS_SS_M. Todėl rezervą pakeitus važtaraščiu, lauke I06_KODAS_SS_M lieka rezervo numeris.

Bendra apsikeitimo schema:

 1. TELEMA-REST -> Pirkimo užsakymas -> Rivilė EDI ->Pardavimo užsakymas -> Rivilė DB

  ORDER-> I06_DOK_NR=I06_DOK_REG

 2. Rivilė DB kopijuoja/keičia užsakymą į Rezervavimą

 3. Rivilė DB -> Rezervavimas ->Rivilė EDI -> DESADV ->TELEMA-REST

  ORDER<-I06_DOK_REG

  DESADV<-I06_DOK_NR=I06_KODAS_SS_M

  (Siuntimo metu rezervavimo dokumento numeris nukopijuojamas į lauką I06_KODAS_SS_M. Rezervo numeris turi būti ne ilgesnis nei 12 simbolių)

 4. TELEMA-REST ->RECADV -> Rivile EDI -> Pardavimo pasiūlymas, kuriame I06_DOK_REG lauke yra pradinio užsakymo numeris.

 5. Rivilė DB keičia rezervavimą į važtaraštį (kad užtektų likučio).

 6. Rivilė DB -> Važtaraštis ->Rivilė EDI -> INVOICE ->TELEMA-REST

  ​ ORDER <- I06_DOK_REG

  ​ DESADV <- I06_KODAS_SS_M

  ​ RECADV <- I06_DOK_NR iš gauto pasiūlymo, surandamas pagal I06_DOK_REG

  ​ INVOICE <- I06_DOK_NR

Naudojant tokią apsikeitimo schemą, visuose siunčiamuose dokumentuose išsisiunčia prieš tai buvusių dokumentų numeriai.

Turint šią informaciją galimi įvairūs apsikeitimo modeliai. Toliau pateikiami 3 informacijos apsikeitimo modelių pavyzdžiai:

 • 2 dokumentų modelis (ORDER, INVOICE)
  • iš pirkėjo gaunamas ir suimportuojamas pardavimo užsakymas (ORDER) ,
  • užsakymas kopijuojamas/keičiamas į važtaraštį (sąskaitą faktūra) ir išsiunčiamas pirkėjui (INVOICE).
 • 3 dokumentų modelis (ORDER, DESADV, INVOICE)
  • Iš pirkėjo gaunamas ir suimportuojamas pardavimo užsakymas (ORDER) ,
  • užsakymas kopijuojamas/keičiamas į rezervavimą ir išsiunčiamas pirkėjui (DESADV),
  • tas pats rezervavimas paverčiamas važtaraščiu (sąskaita faktūra) ir išsiunčiamas pirkėjui (INVOICE).
 • 4 dokumentų modelis (ORDER, DESADV, RECADV, INVOICE)
  • Iš pirkėjo gaunamas ir suimportuojamas pardavimo užsakymas (ORDER),
  • užsakymas kopijuojamas/keičiamas į rezervavimą ir išsiunčiamas pirkėjui (DESADV),
  • Iš pirkėjo gaunamas ir suimportuojamas pardavimo pasiūlymas (RECADV),
  • rezervavimas paverčiamas važtaraščiu (sąskaita faktūra) ir išsiunčiamas pirkėjui (INVOICE).