Dokumentų tvirtinimas

RivileGAMA sistemoje galima aprašyti eiliškumą, pagal kurį turi būti tvirtinami įvairių rūšių dokumentai. Prie kiekvieno tipo operacijų aprašomos būsenos, suadministruojama kas ir kokia tvarka jas turi patvirtinti ir kokios funkcijos atliekamos tvirtinimo metu (susigeneruoja dokumentas, išsiunčiamas laiškas, operacija perkeliama ir pan.)

Būsenos

Būsenos naudojamos, kai įvedamą dokumentą turi kontroliuoti ir patvirtinti keli vartotojai arba dokumento patvirtinimo metu reikia atlikti tam tikrus papildomus veiksmus (pvz.: išsiųsti laiškus, sugeneruoti kitas operacijas).

busena Būsenos patvirtinimas (Shif+H). Mygtukas naudojamas būsenų sukūrimui, patvirtinimui ir atšaukimui.

Paspaudus mygtuką dešiniu pelės klavišu, matomos 3 jo funkcijos: "Būsenos atšaukimas", "Būsenų sąrašas", "Būsenos patvirtinimas".

Būsenų sąrašas

Kiekviename lange, kur bus naudojamos būsenos, pirmiausiai sukuriamas būsenų sąrašas.

Mygtukas busena Būsenos patvirtinimas paspaudžiamas dešiniu pelės klavišu ir pasirenkama "Būsenų sąrašas". Spaudžiamas mygtukas "Naujas" ir aprašoma nauja būsena.

Būsenos gali būti aprašomos tiek kortelėms, tiek operacijoms.

Būsenos gali būti bendros visoms tos pačios rūšies operacijoms (ar kortelėms) arba gali priklausyti nuo operacijų tipo. Pvz.: pardavimo operacijų sąraše kiekvienam operacijų tipui sukuriamos atskiros būsenos.

busen1

Lauke "Būsena" kiekvienam operacijos tipui nurodomas būsenos eiliškumas tame sąraše, kur ji aprašoma. Būsenos bus tvirtinamos eilės tvarka. Operacijų sąraše atsiras atskiras stulpelis "Būsena". Jame matysis būsenos pavadinimas tokiame fone, kokia bus nurodyta spalva.

Atsiradus poreikiui būsenas tvirtinti kitokia tvarka, galima užprogramuoti peršokimą į konkrečią būseną.
Tai aprašyta čia.

Jeigu būsena tampa neaktyvi, uždedamas požymis "Neaktyvus".

Jeigu būseną bus galima atšaukti, uždedamas požymis "Galima atšaukti". Atšaukimas galimas nenurodant priežasties arba "Reikalinga atšaukimo priežastis" (atšaukimo metu reikalaus nurodyti priežastį).

Pažymėjus lauką "Registruoti patvirtinimus", būsenos patvirtinimo arba atšaukimo metu bus registruojama, kada ir kas atliko jos patvirtinimą arba atšaukimą. Be to, bus galima nurodyti, ar pakanka, kad būseną patvirtintų/atšauktų vienas vartotojas ("Patvirtina vienas"), ar tai privalo atlikti visi ("Patvirtina visi").

Aprašant būseną galima nurodyti, kokias programas reikia įvykdyti prieš būsenos patvirtinimą/atšaukimą arba po būsenos patvirtinimo/atšaukimo. Uždėjus požymį "Perkelti operaciją", patvirtinant būseną kartu atliekamas ir informacijos perkėlimas.

Aprašius ir išsaugojus būseną, spaudžiamas mygtukas serv1 "Vartotojų leidimai". Atsidaro vartotojų sąrašas, kuriame uždedamas požymis, kuriems vartotojams leidžiama arba reikia (jeigu uždėta "Patvirtina visi") tvirtinti/atšaukti būseną.

busen2

Būsenos patvirtinimas

Būsena patvirtinama stovint ant operacijos ir paspaudus mygtuką "Būsenos patvirtinimas". Jeigu, aprašant būseną, buvo uždėta "Patvirtina visi", tai būsena laikoma patvirtinta tik tada, kai ją patvirtina visi prie būsenos aprašymo išvardinti vartotojai. Jei "Patvirtina vienas" arba visai neuždėtas požymis "Registruoti patvirtinimus", tai užtenka, kad patvirtintų vienas iš išvardintų vartotojų.

Jeigu būsena pilnai patvirtinama, ji pasikeičia į iš eilės einančią kitą būseną. Ją vėl visi, kam priklauso, turi patvirtinti. Taip procesas vyksta, kol pasiekiama paskutinė sąraše išvardinta būsena.

busen2.1

Norint pamatyti, kas ir kada patvirtino arba atšaukė operacijos būseną, būsenos laukelyje spaudžiamas "Enter" arba du kartus pelytės klavišu. Atsidaro langas "Būsenos patvirtinimai".

Norint, kad vartotojui neveiktų šis funkcionalumas, lange "Būsenos patvirtinimai" tam vartotojui užprogramuojamas formos INIT-as:

thisform.busenos_patvirtinimo_sarasas=.f.

Būsenos atšaukimas

Būsena atšaukiama stovint ant operacijos, paspaudus mygtuką "Būsenos patvirtinimas" dešiniu "pelės" klavišu ir pasirinkus "Būsenos atšaukimas".

busen3

Būseną galima atšaukti, jeigu jos aprašyme uždėtas požymis "Galima atšaukti". Jeigu reikalinga atšaukimo priežastis, ją privaloma nurodyti. Atšaukus, grįžtama į prieš tai buvusią būseną.

Dokumentų "prisegimas"

Rivile GAMA sistemoje yra galimybė prie bet kurios operacijos ar kortelės išsaugoti ("prisegti") norimą dokumentą, dokumentų sąrašą, nuorodą į dokumentą, nuorodą į katalogą arba internetinę nuorodą.

Tam formos koregavimo lange reikia užprogramuoti Formos INIT-ą . Tai daroma toliau aprašytu būdu.

Spaudžiama mygtukų kombinacija Ctrl+Q. Atsidaro langas "Vartotojo funkcijų sąrašas".

Uždedamas požymis "v" ant "Formos INIT-as".

Komandos lauke įrašoma:

thisform.dokumentai=.t.

Viskas išsaugoma.

lan_str9

Jeigu norima turėti galimybę įkelti tik vieną dokumentą, tai komandiniame lauke įrašoma:

thisform.dokumentas=.t.

Galima įrašyti ir abi komandas - tada bus aktyvūs du atskiri mygtukai: "Dokumentas" ir "Dokumentai".

Atidarius koregavimo langą, formos viršutiniame kampe atsiras mygtukas "Dokumentai" ir (arba) "Dokumentas" .

Galima nusirodyti, kad parenkant dokumentą arba nuorodą į dokumentą, iškart atsidarytų norimas katalogas. Tam formos INIT-e reikia nurodyti katalogą pagal nutylėjimą:

thisform.dokumentas_kat="C:\MANO"

kur "C:\MANO" -katalogas pagal nutylėjimą.

Užprogramavus formos INIT-ą ir renkantis dokumentą arba nuorodą į dokumentą, iškart atsidarys nurodytas katalogas.

Dokumentas

Paspaudus mygtuką "Dokumentas" iškart atsidaro failo pasirinkimo užklausa.

dokumentas2

Galima nusirodyti, kad paspaudus mygtuką "Dokumentas" veiktų kitoks pasirinkimas. Tam formos INIT-e reikia nurodyti pasirinkimo tipą (1- parinkti failą, 2 - parinkti nuorodą, 3 - parinkti nuorodą į katalogą, 4 - parinkti internetinę nuorodą), pvz.:

thisform.dokumentas_nut=2

Tai aprašytą čia.

Paspaudus dešinį pelės klavišą ant mygtuko "Dokumentas", atsiranda pasirinkimo meniu: failas, nuoroda į failą, nuoroda į katalogą ar internetinė nuoroda:

dokumentas3

Dokumentai

Paspaudus mygtuką "Dokumentai" galima pažiūrėti prisegtus dokumentus arba prisegti naują. Prisegimui kuriamas naujas įrašas. Įvedamas dokumento aprašymas, nurodoma, kas bus įkelta ("Tipas"): failas, nuoroda į failą, nuoroda į katalogą ar internetinė nuoroda. Spaudžiamas mygtukassavarzele"Failas". Nuo nurodyto tipo priklauso tolimesnio pasirinkimo lango struktūra.

dokumentai3

Paspaudus dešinį pelės klavišą ant mygtuko "Dokumentai", į dokumentų sąrašą galima greitai įkelti failą, nuorodą į failą, nuorodą į katalogą arba internetinę nuorodą.

dokumentas4

Galima nusirodyti, kad paspaudus dešinį pelės klavišą liktų tik vienas konkretus pasirinkimas. Tam formos INIT-e reikia nurodyti pasirinkimo tipą (1 - parinkti failą, 2 - parinkti nuorodą, 3 - parinkti nuorodą į katalogą, 4 - parinkti internetinę nuorodą), pvz.:

hisform.dokumentai_nut_sar=2

Galima nusirodyti, kos veiksmas turi būti atliktas paspaudus mygtuką "Dokumentai". Tam formos INIT-e reikia nurodyti pasirinkimo tipą (1 - įkelti failą, 2 - įkelti nuorodą į failą, 3 - įkelti nuorodą į katalogą, 4 - įkelti internetinę nuorodą), pvz. :

hisform.dokumentai_nut=2

Tai aprašyta čia.

Dokumentų peržiūra

Ar dokumentas įkeltas galima pamatyti pagal šių mygtukų ryškumą: įkėlus dokumentą jie pasidaro ryškesni:

dokumentai5

Paspaudus mygtuką "Dokumentas", iškart atsidaro dokumento turinys.

Jeigu reikia pasižiūrėti įkeltus dokumentus tai, spaudžiamas mygtukas "Dokumentai". Atsidaro dokumentų sąrašas:

dokumentai6

Paspaudus mygtukąsavarzele"Failas" atsidaro dokumento turinys.