Dokumentų tvirtinimas

RivileGAMA sistemoje galima aprašyti eiliškumą, pagal kurį turi būti tvirtinami įvairių rūšių dokumentai. Prie kiekvieno tipo operacijų aprašomos būsenos, suadministruojama kas ir kokia tvarka jas turi patvirtinti ir kokios funkcijos atliekamos tvirtinimo metu (susigeneruoja dokumentas, išsiunčiamas laiškas, operacija perkeliama ir pan.)

Būsenos

busena Būsenos patvirtinimas (Shif+H). Mygtukas naudojamas, jeigu įvedamą dokumentą turi kontroliuoti ir patvirtinti keli vartotojai arba dokumento patvirtinimo metu reikia atlikti tam tikrus papildomus veiksmus (pvz.: išsiųsti laiškus, sugeneruoti kitas operacijas). Paspaudus mygtuką dešiniu "pelės" klavišu, matomos 3 jo funkcijos: "Būsenos atšaukimas", "Būsenų sąrašas", "Būsenos patvirtinimas".

Būsenų sąrašas

Kiekviename lange, kur bus naudojamos būsenos, pirmiausiai sukuriamas būsenų sąrašas. Sąraše išvardinamos būsenos gali būti bendros visoms operacijoms arba gali priklausyti nuo operacijų tipo. Pvz.: pardavimo operacijų sąraše kiekvienam operacijų tipui sukuriamos atskiros būsenos.

busen1

Lauke "Būsena" kiekvienam operacijos tipui nurodomas būsenos eiliškumas tame sąraše, kur ji aprašoma. Būsenos bus tvirtinamos eilės tvarka. Operacijų sąraše atsiras atskiras stulpelis "Būsena". Jame matysis būsenos pavadinimas tokiame fone, kokia bus nurodyta spalva.

Jeigu būsena tampa neaktyvi, uždedamas požymis "Neaktyvus".

Jeigu būseną bus galima atšaukti, uždedamas požymis "Galima atšaukti". Atšaukimas galimas nenurodant priežasties arba "Reikalinga atšaukimo priežastis" (atšaukimo metu reikalaus nurodyti priežastį).

Pažymėjus lauką "Registruoti patvirtinimus", būsenos patvirtinimo arba atšaukimo metu bus registruojama, kada ir kas atliko jos patvirtinimą arba atšaukimą. Be to, bus galima nurodyti, ar pakanka, kad būseną patvirtintų/atšauktų vienas vartotojas ("Patvirtina vienas"), ar tai privalo atlikti visi ("Patvirtina visi").

Aprašant būseną galima nurodyti, kokias programas reikia įvykdyti prieš būsenos patvirtinimą/atšaukimą arba po būsenos patvirtinimo/atšaukimo. Uždėjus požymį "Perkelti operaciją", patvirtinant būseną kartu atliekamas ir informacijos perkėlimas.

Aprašius ir išsaugojus būseną, spaudžiamas mygtukas serv1 "Vartotojų leidimai". Atsidaro vartotojų sąrašas, kuriame uždedamas požymis, kuriems vartotojams leidžiama arba reikia (jeigu uždėta "Patvirtina visi") tvirtinti/atšaukti būseną.

busen2

Būsenos patvirtinimas

Būsena patvirtinama stovint ant operacijos ir paspaudus mygtuką "Būsenos patvirtinimas". Jeigu, aprašant būseną, buvo uždėta "Patvirtina visi", tai būsena laikoma patvirtinta tik tada, kai ją patvirtina visi prie būsenos aprašymo išvardinti vartotojai. Jei "Patvirtina vienas" arba visai neuždėtas požymis "Registruoti patvirtinimus", tai užtenka, kad patvirtintų vienas iš išvardintų vartotojų.

Jeigu būsena pilnai patvirtinama, ji pasikeičia į iš eilės einančią kitą būseną. Ją vėl visi, kam priklauso, turi patvirtinti. Taip procesas vyksta, kol pasiekiama paskutinė sąraše išvardinta būsena.

busen2.1

Norint pamatyti, kas ir kada patvirtino arba atšaukė operacijos būseną, būsenos laukelyje spaudžiamas "Enter" arba du kartus "pelytės" klavišu. Atsidaro langas "Būsenos patvirtinimai".

Norint, kad vartotojui neveiktų šis funkcionalumas, lange "Būsenos patvirtinimai" tam vartotojui užprogramuojamas formos INIT-as: thisform.busenos_patvirtinimo_sarasas=.f.

Būsenos atšaukimas

Būsena atšaukiama stovint ant operacijos, paspaudus mygtuką "Būsenos patvirtinimas" dešiniu "pelės" klavišu ir pasirinkus "Būsenos atšaukimas".

busen3

Būseną galima atšaukti, jeigu jos aprašyme uždėtas požymis "Galima atšaukti". Jeigu reikalinga atšaukimo priežastis, ją privaloma nurodyti. Atšaukus, grįžtama į prieš tai buvusią būseną.

Dokumentų "prisegimas"

Rivile GAMA sistemoje yra galimybė į bet kurį koregavimo langą įkelti norimą dokumentą, dokumentų sąrašą ar nuorodą į dokumentą.

Tam formos koregavimo lange reikia užprogramuoti Formos INIT-ą . Tai daroma toliau aprašytu būdu.

Spaudžiama mygtukų kombinacija Ctrl+Q. Atsidaro langas "Vartotojo funkcijų sąrašas".

Uždedamas požymis "v" ant "Formos INIT-as".

Komandos lauke įrašoma: thisform.dokumentai=.t.

Viskas išsaugoma.

lan_str9

Atidarius koregavimo langą, formos viršutiniame kampe atsiras mygtukas "Dokumentai".

lan_str10

Jį paspaudus kuriamas naujas įrašas. Įvedamas dokumento aprašymas, nurodoma, kas bus įkelta ("Tipas"): failas, nuoroda į failą ar nuoroda į katalogą. Spaudžiamas mygtukassavarzele"Failas". Nuo nurodyto tipo priklauso tolimesnio pasirinkimo lango struktūra.

Jeigu reikia pasižiūrėti įkeltus dokumentus tai, stovint ant dokumento aprašymo, spaudžiamas mygtukas "Dokumentas", ir iškart atsidaro dokumento turinys.