Prekių (paslaugų) kalkuliacijos aprašymas

Servisas -> Kortelės -> Prekės / Paslaugos

Prekėms (paslaugoms), kurios dalyvaus surinkimo arba išbarstymo operacijose turi būti priskirtas "Tipas":

  • "Komplektuojama" arba "Komplektuojama/išskaidoma" - jei dalyvaus surinkimo operacijose,
  • "Išskaidoma" arba "Komplektuojama/išskaidoma" - jei dalyvaus išbarstymo operacijose.

Tipas priskiriamas prekės (paslaugos) kortelėse skirtuke "Kalkuliacija".

Čia suvedamos visos komponentės, iš kurių komplektuojamos prekės (paslaugos) bus gaminamos - prekės (paslaugos) kalkuliacinė kortelė. Prie komponenčių nurodomas tipas "Komplektavimo", įvedamas jų reikalingas kiekis gaminio vienetui (arba kitokiam kiekiui) pagaminti.

Jeigu prekės tipas yra "Išskaidoma", tai suvedamos visos prekės, į kurias ji bus išskaidoma. Nurodoma, kiek šių prekių gausis atlikus išbarstymo operaciją, ir kokia savikainos dalis atiteks kiekvienai iš šių prekių (išeigos procentas).

Komponentės gali būti trijų tipų: prekės, paslaugos arba kodai.

Kodai paprastai naudojami:

  • kai į gaminio savikainą reikia įtraukti papildomas išlaidas (tipas "Komplektavimai")
  • kai surinkimo operacijose reikia atlikti darbus, už kuriuos darbuotojams skaičiuojams atlyginimas ir kurie didina gaminio savikainą (tipas "Darbai(Alga)")
  • kai išbarstymo operacijose reikia atlikti darbus, už kuriuos darbuotojams skaičiuojams atlyginimas ir kurie didina po išbarstymo gautų prekių savikainą (tipas "Darbai(Alga)")

Jeigu į gaminio savikainą reikia įtraukti tokias papildomas išlaidas kaip šildymas, elektra, administracinės sąnaudos ir pan. arba konkrečią darbo vertę, tai aprašomas kodas, kurio tipas "Komplektavimai".

Jame nurodoma sąskaita, kurioje bus sukaupta atitinkamų išlaidų suma. Gamybos operacijos perkėlimo metu ta sąskaita bus kredituojama, o suma padidins gaminio savikainą. Kainos lauke nurodoma to kodo vertė.

Jeigu aprašomos operacijos, už kurių atlikimą darbuotojams bus paskaičiuotas atlyginimas, tai tokio kodo tipas bus "Darbai(Alga)". Perkėlus gamybos operacijas atsiras priskaitymų sumos darbuotojams.

Priskaitymo lauke nurodomas priskaitymo kodas. Dažniausiai tai būna atlyginimas nuo išdirbio. Laiko ir sumos laukuose aprašomas operacijai atlikti reikalingas laikas ir darbo vertė.

Kalkuliacinėje kortelėje pasirinkus kodą, kurio tipas "Darbai(Alga)", galima išvardinti darbuotojus ir pamainas, kas tą darbą atliks.