GPAIS klaidų apdorojimas

Teikiant prekinių vienetų aprašymus arba žurnalų duomenis į GPAIS, kartais gaunami tam tikri pranešimai apie klaidas arba neatitikimus duomenyse.

gpais_kl05

GPAIS pateikia daug dokumentacijos, kurioje galima rasti detalų visų situacijų aprašymą.

Čia pateikiami aprašymai tik pranešimų, kurie gali būtu tiesiogiai siejami su Rivile GAMA programa bei joje suvestais duomenimis.

Prieš siunčiant į GPAIS žurnalus, būtina be klaidų nusiųsti prekinius vienetus/ gaminius. GPAIS sistemoje prie importavimo istorijos neturi būti klaidų.

Jei, nusiuntus prekinius vienetus/gaminius, GPAIS sistemoje gaunamos klaidos, žurnalo nesiunčiame tol, kol jos nebus ištaisytos.
Klaidos ištaisomos Rivile GAMA programos duomenyse arba GPAIS sistemoje, ir tada naujai užsiunčiami prekiniai vienetai.

Veiksmų seka, jei buvo klaidų siunčiant prekinius vienetus:
 • Išvalomi siųsti įrašai iš GPAIS registro. Atsifiltruojami siųsto laikotarpio (mėnesio) įrašai ir išmetami:

Servisas -> Dokumentų registras -> GPAIS - "Analitinė operacija"

gpais_kl01

 • Išvalomi siųsto laikotarpio (mėnesio) įrašai iš GPAIS istorijos:

GPAIS -> GPAIS Istorija

gpais_kl02

 • Priklausomai nuo klaidų pranešimų, atliekamos korekcijos:

  • GPAIS pakuočių aprašyme (GPAIS -> GPAIS pakuotės):

  gpais_kl03

  • arba prekių kortelėse prekių GPAIS pakuočių aprašyme (Servisas -> Kortelės -> Prekės -> Prekės koregavimas -> Prekės mato vieneto koregavimas -> Prekės GPAIS pakuotės):

  gpais_kl04

  • arba gali būti, kad korekcijas reikia atlikti pačioje GPAIS sistemoje.
 • Ištaisius klaidas, iš naujo suformuojame informaciją į GPAIS istoriją ir GPAIS registrą. Formuojame standartiškai už pasirinktą laikotarpį iš visų reikalingų modulių: pardavimų, pirkimų, nurašymų ir gamybos.

 • Pakartotinai į GPAIS siunčiame prekinius vienetus už nepavykusį nusiųsti laikotarpį (mėnesį), ir tikriname ar nėra klaidų. Jei GPAIS grąžina klaidų pranešimus, procesą kartojame iš naujo.

GPAIS klaidų pranešimai, priežastys ir veiksmai:
Klaidos pranešimas Klaidos priežastis Veiksmai
Klaida duomenyse: Subjektas neegzistuoja arba vartotojas neatstovauja subjekto 30428.... Blogi prisijungimo duomenys arba nesuteiktas leidimas tvarkyti subjekto GPAIS. Kreiptis į GPAIS.
Nerasta srauto registracija 1, objektas EEIGaminysDto(super=GaminysDto(super=ProduktasDto(registracijosId=Id(id=1), kodas=ProduktoKodas(produktoKodas=010000000014), pavadinimas=Pavadinimas(pavadinimas=Macbook pro), svoris=Optional[KiekisTonomis(kiekisTonomis=0.002560)], pradetaTiektiNuo=2023-01-03, tiektaIki=Optional.empty), gaminioPakuotes=[GAMPakuoteDto(super=PakuoteDto(pavadinimas=Pavadinimas(pavadinimas=Plastikinė pirminė), kategorija=Klasifikatorius(value=CL138:1:2014-01-01), rusis=Klasifikatorius(value=CL130:012:2022-01-01), kiekisPakuoteje=1, perdirbama=true, vienkartine=true, svoris=KiekisTonomis(kiekisTonomis=0.000015), pradetaTiektiNuo=2022-01-01, tiektaIki=Optional.empty), registracijosId=Id(id=4710))]), buitineIranga=true, klasifikacija=Klasifikatorius(value=CL109:2:2017-04-01)) Blogai nurodyti GPAIS srautų registracijų kodai. Rivile GAMA programos INIT'e reikia nurodyti teisingus srautus ir vėl siųsti prekinius vienetus į GPAIS.
Nerasta srauto registracija 1, objektas BaterijaDto(super=GaminysDto(super=ProduktasDto(registracijosId=Id(id=1), kodas=ProduktoKodas(produktoKodas=I010000000014-1), pavadinimas=Pavadinimas(pavadinimas=Baterija (Macbook pro)), svoris=Optional[KiekisTonomis(kiekisTonomis=0.000020)], pradetaTiektiNuo=2023-01-02, tiektaIki=Optional.empty), gaminioPakuotes=[]), baterijosRusis=BATERIJA, chemineSudetis=Klasifikatorius(value=CL127:PB:2016-12-09), imontuota=true, klasifikacija=Klasifikatorius(value=CL126:NE:2016-12-09)). Blogai nurodyti GPAIS srautų registracijų kodai. Rivile GAMA programos INIT'e reikia nurodyti teisingus srautus ir vėl siųsti prekinius vienetus į GPAIS.
Tiekimo data netinkama pagal registraciją 'xxxx' (objektas tiektas nuo 2022-01-01, o registracija nuo 2023-01-01), objektas: BaterijaDto(super=GaminysDto(super=ProduktasDto(registracijosId=Id(id=6852), kodas=ProduktoKodas(produktoKodas=I010000000014-2), pavadinimas=Pavadinimas(pavadinimas=Baterija (Macbook pro)), svoris=Optional[KiekisTonomis(kiekisTonomis=0.000033)], pradetaTiektiNuo=2022-01-01, tiektaIki=Optional.empty), gaminioPakuotes=[]), baterijosRusis=BATERIJA, chemineSudetis=Klasifikatorius(value=CL127:PB:2016-12-09), imontuota=false, klasifikacija=Klasifikatorius(value=CL126:PE:2016-12-09)) Srautas yra užregistruotas vėliau nei tiekimo rinkai data. Kreiptis į GPAIS, kad paaiškintų kaip priduoti senesnių metų duomenis.
Pasirinkta "Pakuotės rūšis" yra negaliojanti CL130:051:2022-01-01. Blogai nurodyta pakuotė Rivile GAMA prie GPAIS pakuočių arba neaprašyta pakuotės rūšis GPAIS sistemoje. Ištaisyti ir suvienodinti.
Gaminio/prekinio vieneto 010000000049 pakuote PVPakuoteDto(super=PakuoteDto(pavadinimas=Pavadinimas(pavadinimas=Tara stiklas), kategorija=Klasifikatorius(value=CL138:1:2014-01-01), rusis=Klasifikatorius(value=CL130:051:2022-01-01), kiekisPakuoteje=2, perdirbama=false, vienkartine=false, svoris=KiekisTonomis(kiekisTonomis=0.000050), pradetaTiektiNuo=2021-01-06, tiektaIki=Optional.empty)) neatitinka pakuočių srauto registracijos. Blogai nurodyta pakuotė Rivile GAMA prie GPAIS pakuočių arba neaprašyta pakuotės rūšis GPAIS sistemoje Ištaisyti ir suvienodinti.
Prekinio vieneto, prekės kodas: xxxx, pakuotė negali būti perdirbama, jei ji yra daugkartinė. Pakuotės pavadinimas: Pavadinimas(pavadinimas=Medinė pirminė), registracijos id: yyyy. Blogai aprašyta GPAIS pakuotė Rivile GAMA arba GPAIS sistemoje. Ištaisyti ir suvienodinti.
Gaminio ProduktoKodas(produktoKodas=xxxx) pakuotės PVPakuoteDto(super=PakuoteDto(pavadinimas=Pavadinimas(pavadinimas=Kombinuota pirminė kita), kategorija=Klasifikatorius(value=CL138:1:2014-01-01), rusis=Klasifikatorius(value=CL130:019:2022-01-01), kiekisPakuoteje=1, perdirbama=true, vienkartine=true, svoris=KiekisTonomis(kiekisTonomis=0.000005), pradetaTiektiNuo=2022-01-01, tiektaIki=Optional.empty)) duomenų negalima keisti, nes ji naudojama 2022-09-28 dienos žurnalo įraše, kuris nėra redaguojamas. Prekė yra žurnale, kuris yra neredaguojamas. Gali būti, kad jau yra suformuota ir priduota suvestinė. Norint užsiųsti prekinį vienetą dar kartą, reikia pakoreguoti GPAIS žurnalo suvestinę.
[line 45, col 33] cvc-minInclusive-valid: Value '0' is not facet-valid with respect to minInclusive '1' for type 'kiekisSveikaisVienetais'. Klaida gaunama, kai kiekis pakuotėje yra skaičius po kablelio ir mažiau už 1. Kiekis pakuotėje turi būti sveikas skaičius.
Žurnalo įrašo 10000000024000236 gaminys arba prekinis vienetas su kodu: ProduktoKodas(produktoKodas=010000002672) nerastas. Siunčiant žurnalą nerandama prekė. Reikia pakartotinai užsiųsti prekinius vienetus arba, jei prekinis vienetas yra GPAIS sistemoje, pakoreguoti "Tiekti nuo" datą į siunčiamo mėnesio pirmą dieną ir bandyti siųsti žurnalą pakartotinai.
Įrašo su id 355433 GPAIS nėra. Žurnalo numeris neegzistuoja, kai vykdomas žurnalo trynimas. Patikrinti žurnalo numerį.