Testas žinių pasitikrinimui

1. Kokią įmonės sąskaitų plano sąskaitą rekomenduojama naudoti likučių vedimui?
1 - Bet kurią sąskaitą
2 - Sąskaitą D
3 - Bet kurią sąskaitą su požymiu "Pinigų sąskaita"
4 - Bet kurią užbalansinę sąskaitą
2. Kur įvedami prekių likučiai?
1 - Modulyje "Didžioji knyga"
2 - Modulyje "Pirkimai"
3 - Modulyje "Atsargos"
3. Kur įvedami tiekėjams sumokėti avansiniai likučiai?
1 - Modulyje "Atsiskaitymai", išmokų operacijoje
2 - Modulyje "Debitorinės/Kreditorinės operacijos"
3 - Modulyje "Didžioji Knyga"
4. Kaip patikrinti ar gerai suvedėte visus likučius?
1 - Didžioji Knyga->Informacija apie sąskaitą
2 - Didžioji Knyga-> Balansas
3 - Didžioji Knyga-> Bandomasis balansas
4 - Didžioji Knyga->Sąskaitos aktyvumo ataskaita
5 - Visi atsakymai tinkami