Testas žinių pasitikrinimui

1. Kokią įmonės sąskaitų plano sąskaitą rekomenduojama naudoti likučių vedimui?
1 - Bet kurią sąskaitą
2 - Sąskaitą D
3 - Bet kurią sąskaitą su požymiu "Pinigų sąskaita"
4 - Bet kurią užbalansinę sąskaitą
  Atsakymas

2

2. Kuriame modulyje suvedami prekių likučiai?
1 - Modulyje "Didžioji knyga"
2 - Modulyje "Pirkimai"
3 - Modulyje "Atsargos"
  Atsakymas

3

3. Kuriame modulyje suvedami tiekėjams sumokėto avanso likučiai?
1 - Modulyje "Atsiskaitymai", išmokų operacijoje
2 - Modulyje "Debitorinės/Kreditorinės operacijos"
3 - Modulyje "Didžioji Knyga"
  Atsakymas

2

4. Kaip patikrinti ar gerai suvedėte visus likučius?
1 - Atsispausdinti bandomąjį balansą ir patikrinti, ar sąskaitos D likutis lygus nuliui
2 - Lange "Didžioji knyga"->"Informacija apie sąskaitą" pasirinkti sąskaitą D ir patikrinti ar jos likutis lygus nuliui
  Atsakymas

1, 2

5. Ar galima įvesti sąskaitos likutį užsienio valiuta?
1 - Galima, jei sąskaita pažymėta kaip pinigų sąskaita ir nurodytas valiutos kodas
2 - Negalima - visa apskaita vedama tik bazine valiuta
  Atsakymas

1

6. Kaip suvesti banko ir kasos likučius?
1 - Banko ir kasos likučiai vedami atsiskaitymų modulyje
2 - Banko ir kasos, kaip ir visų kitų sąskaitų, kurios neturi analitikos, likučiai vedami Didžiosios knygos modulyje
  Atsakymas

2

Jeigu mokymosi metu iškilo klausimų ar neaiškumų, rašykite akademija@rivile.lt
Šiuo adresu teikiamos konsultacijos besimokantiems pagal Rivile akademija programą.
Kreipiantis prašome patikslinti, kurioje vietoje iškilo klausimas: kuri pamoka, kuri užduotis, kas toje temoje ar užduotyje neaišku.