Didžiosios knygos operacijos

Didžiosios knygos operacijose vedamos tokios operacijos, kaip PVM sudengimas, muito, akcizų, nekilnojamojo turto, žemės mokesčių paskaičiavimas, pelno (nuostolio) iškėlimas, operacijos su rezervais ir kt. Vedant tokias operacijas, pats vartotojas pasirenka debeto ir kredito sąskaitas.

Servisas -> Didžioji knyga -> DK operacijos

Kuriama nauja operacija. Pasirenkamas žurnalo kodas, jei reikia, užpildomas aprašymo laukas.

Toliau vedamas operacijos turinys.

Spaudžiamas mygtukas "Naujas". Įvedamos debeto, kredito sąskaitos ir suma.

Pirma sąskaita visada debetuojama, antra - kredituojama.

Jei reikia, užpildomas padalinys, objektas, centras, serija. Įrašas išsaugomas. Analogiškai suvedami visi kiti įrašai.

Operacija išsaugoma ir perkeliama.

PVZ. : Jeigu iš įmonės pelno formuojami skirtingi rezervai, tai toje pačioje operacijoje vienu įrašu galima formuoti privalomąjį rezervą, kitu įrašu - kitus rezervus.