Gido atnaujinimai

Čia pateikiamos nuorodos į Rivile gide atliktus pakeitimus ir papildymus.

Data 2024.05.20

Nurodžius parametrą @pad_pap, tvirtinimą atlieka padalinių vadovai. Padalinių sąraše sukuriamas papildomas laukas (per "akinukus"), kuriame iš vartotojų sąrašo parenkamas padalinio vadovas. Šiame parametre nurodomas to papildomo lauko numeris.
Parametre @auto_b nurodoma į kurią būseną peršokti, kai prašymą pateikia tas pats žmogus, kuris yra ir tvirtintojas.

Data 2024.04.10

Priklausomai nuo parameto @inf reikšmės atsirado galimybė apie operacijos būsenos pasikeitimą informuoti užsakovą (@inf=1) arba visus operacijos tvirtinime dalyvaujančius asmenis (@inf=2).
Parametras @data_op. Pateikus prašymą, personalo operacija susikuria su einamo momento data. Atsirado galimybė tą datą pakeisti tvirtinimo metu. Jeigu @data_op=2, personalo operacijos data pakeičiama į datą kada atliekamas būsenos tvirtinimas. Jeigu @data_op=3, personalo operacijos data pakeičiama į operacijoje nurodytą periodo pradžios datą.
Parametre @auto_tv nurodomas būsenos kodas, į kurią bus automatiškai peršokama, jei operacijos tvirtinimą atlieka asmuo, kuris kartą jau patvirtino operaciją.
Nurodžius parametrą @bukle, po tvirtinimo bus pakeista DVS operacijos būklė.
Nurodžius parametrą @action_modul (@action_modul='6A'), po patvirtinimo galima suformuoti personalo operaciją. Parametras naudojamas tik per MGAMA Dokumentus vykdomose DVS operacijose.

Data 2024.03.19

Data 2024.02.14

Data 2024.01.17

Data 2023.12.19

Data 2023.11.20

Data 2023.10.25

Data 2023.10.03

Data 2023.09.21

Data 2023.01.23

  • Aprašyta funkcija EIP_WEB_IMP_PO(), kuri yra pavyzdys, kaip galima užsiprogramuoti prekės ir padalinio parinkimą WEB importo metu.
  • Pateikiami specifiniai sprendimų pavyzdžiai, kuriuos galima realizuoti dirbant su MSCAN. MSCAN- sprendimai.

Data 2022.12.21

Data 2022.12.13

  • Aprašyta integracija su Foxpay, t.y. galimybė sąskaitų faktūrų formose sugeneruoti Foxpay mokėjimo nuorodą, kad klientas galėtų apmokėti sąskaitą per savo internetinę bankininkystę arba kreditine kortele.
  • Funkcija API_LUTEX() papildyta naujais parametrais. Atsirado galimybę šios funkcijos pagalba išsiųstą SMS pranešimą išsaugoti debitorinėse/kreditorinėse operacijose SMS pranešimų sąraše.
  • Įkelta papildoma ataskaita "Vidutinis darbuotojų skaičius“.
  • papildytas funkcijos RUN_REP() aprašymas. Vietoje parametro PDF nurodžius PDFO failai gaunasi daug kartų mažesni. Tačiau šiam formatui būtinai reikalingas MS Office.

Data 2022.10.18

Data 2022.09.26

Data 2022.07.11

Data 2022.06.02

Data 2022.05.26

Data 2022.05.03

Data 2022.04.04