Kaip įvesti iš karto apmokėtą pardavimo dokumentą ?

Kaip įvesti iš karto apmokėtą pardavimo dokumentą ?

Standartiškai, suvedus ir perkėlus pardavimo dokumentus, susiformuoja kliento skola įmonei. Dokumentų apmokėjimai įvedami įplaukų operacijose.

Jeigu dokumentas arba jo dalis apmokama iškart, tai galima pažymėti pačioje pardavimo operacijoje - tada įplaukos iš kliento nebebus vedamos.

Apmokėjimo informacija suvedama paspaudus skirtuką "Apmokėjimas"

apmok_1

Atsidariusiame pasirinkimo lange pasirenkama:

  • "Neapmokėti" - reikšmė, kuri būna pagal nutylėjimą,
  • "Apmokėti" - kai apmokama visa dokumento suma , ir pinigai ateina į vieną buhalterinę sąskaitą,
  • "Apmokėti mišriai" - kai apmokama visa arba dalis dokumento sumos, pinigai gali ateiti į skirtingas buhalterines sąskaitas.

Sąskaitoms, kurios bus naudojamos mokėjimui, būtinai turi būti uždėtas požymis "Pinigų sąskaita".

Pasirinkus "Apmokėti", įvedamas dokumentas ir sąskaitų plano sąskaita.

Pasirinkus "Apmokėti mišriai", įvedamas dokumentas ir suvedamos mokėjimo detalios eilutės:

apmok_2

Suvedus, viskas išsaugoma ir perkeliama.

Sistema neleidžia perkelti operacijos, jeigu apmokėta daugiau nei skolos suma.

Standartiškai, sistema netikrina, ar dokumentas apmokėtas pilnai. Perkėlimo metu skola susiformuoja tik neapmokėtai dokumento daliai.

Jeigu reikalinga kontrolė, kad nebūtų perkeliami dalinai apmokėti dokumentai, tam naudojamas parametras "Apmokėjimas pirkimuose/pardavimuose" (SS_APMOK_PR).

apmok_3

Priskyrus šiam parametrui reikšmę "Taip" , nebus galima perkelti mišriai apmokėtų pardavimo dokumentų, jeigu skolos suma didesnė nei apmokėjimo suma.

Visa tai, kas čia aprašyta pardavimo operacijoms, tinka ir pirkimo operacijoms.