Mokėjimo išrašų importas

Servisas -> Atsiskaitymai -> Mokėjimo išrašai

Mokėjimo išrašų lange galima importuoti informaciją iš bankų pateiktų mokėjimo išrašų failų (XML). Tai pagreitina įplaukų (išmokų) suvedimą.

Galima importuoti pasirinktinai įplaukas, išmokas, arba abiejų tipų išrašus.

Koregavimai klientų sąraše

Savo įmonės aprašyme alternatyviuose adresuose kiekvienai atsiskaitomajai sąskaitai turi būti nurodyta balansinė banko sąskaita.

Mokėjimo išrašų importo metu klientai identifikuojami pagal įmonės kodą arba atsiskaitomąją sąskaitą, todėl rekomenduojama, kad šie rekvizitai būtų suvesti klientų sąraše.

Galima papildomai užprogramuoti, kad klientas būtų identifikuojamas pagal pavadinimą. Tam mokėjimo išrašų lange užprogramuojamas INIT : titi_pagr.SS_PARAM_OI_IMP_PAVADINIMAS=.T.

Mokėjimo tipų šablono pasiruošimas

Dalies mokėjimų rūšis yra "Sąskaitos". Tai mokėjimai už banko paslaugas, komisiniai ir kitokie mokesčiai. Tam, kad jiems būtų teisingai parenkamos balansinės sąskaitos, reikia užpildyti šabloninį failą SEPA_MOKEJIMO_TIPAI.txt .

Šiame šablone aprašomi visi išrašų mokėjimo paskirties lauke nurodyti parametrų tipai ir priskiriamos balansinės sąskaitos.

Jeigu apskaita vedama kelioms įmonėms ir jose naudojami skirtingi sąskaitų planai, tai šabloninis failas apašomas kiekvienai įmonei atskirai, ir patalpinamas įmonės kataloge. Jeigu failas įrašytas įmonės kataloge, tai importuojant mokėjimo išrašus parenkamos jame nurodytos sąskaitos, jei ne - tada iš failo, kuris įrašytas RIV_GAMA kataloge.

Šablone buhalterinių sąskaitų parinkimas aprašomas naudojant formatą:

banko_kodas*DOMAIN_kodas*FAMILY_kodas*SUBFAMILY_kodas*buhalterine_saskaita*mokejimo_paskirties_pradzia*mokejimo_paskirties_fragmentas

Norint, kad sąskaita būtų parenkama pagal mokėjimo įmokos kodą, pats įmokos kodas rašomas gale, o prieš tai rašomas tekstas "MOKEJIMO_IMOKOS_KODAS".

banko_kodas*DOMAIN_kodas*FAMILY_kodas*SUBFAMILY_kodas*buhalterine_saskaita*MOKEJIMO_IMOKOS_KODAS*mokejimo_imokos_kodas

Pvz., jei mokėjimo įmokos kodui 1001 reikia parinkti sąskaitą 6104, tai šablonas atrodys taip:

70440*PMNT*ICDT*BOOK*6104*MOKEJIMO_IMOKOS_KODAS*1001

kur:

70440 - banko kodas Rivile GAMA programoje
PMNT  - DOMAIN kodas
ICDT  - FAMILY kodas
BOOK  - SUBFAMILY kodas
6104  - GAMA buhalterinė sąskaita
MOKEJIMO_IMOKOS_KODAS - konstanta
1001  - mokėjimo įmokos kodas

Importas iš XML failo

Iš bankų programos suformuojami XML failai ir išsisaugojami.

Pasiruošus išrašų importui, mokėjimo išrašų operacijų lange spaudžiamas mygtukas "Importas iš XML failo". Suimportuojama informacija iš pasirinkto failo.

Suimportavus mokėjimo išrašus, lauke "Banko sąskaita" išsisaugo banko sąskaita, iš kurios darytas mokėjimas.

Pagal šį lauką kitų importų metu bus galima identifikuoti klientą.

Kitą kartą atliekant Importą iš XML failo, jei pagal importuojamą banko sąskaitą nebus surastas kliento kodas iš klientų sąrašo, bus bandoma surasti klientą pagal banko sąskaitą iš jau įvestų mokėjimo išrašų.

sepa2

Jei mokėjimo išraše laukas "Klientas" yra geltonas, reiškia kliento identifikuoti nepavyko. Lauką galima užpildyti, parenkant kodą iš klientų iš sąrašo.

Mokėjimai, kurie atitinka SEPA_MOKEJIMO_TIPAI.txt faile aprašytus parametrus, importuojami priskiriant rūšį "Sąskaitos" ir parenkant faile aprašytą buhalterinę sąskaitą.

sepa3

PASTABA. Jei mokėjimo išraše nurodomas "Banko kodas" ir ""Banko operacijos ID", pagal nutylėjimą tikrinama, ar toks banko operacijos ID jau egzistuoja, jei taip - operacijos nebus galima išsaugoti. Tikrinimas veikia tiek vedant įrašus ranka, tiek importuojant iš banko.

Norint atsisakyti tokio tikrinimo, banko aprašyme uždedamas požymis "v" ant lauko "Netikrinti operacijos ID".

bankas_1

Toks poreikis gali atsirasti, jeigu bankas pateikia kelis mokėjimo išrašus su tokiu pačiu ID. Požymis veikia suvedant arba importuojant to banko išrašus.

Sutvarkius mokėjimo išrašus, jie atžymimi ir perkeliami į įplaukas (išmokas).

Jeigu mokėjimo išraše buvo nurodytas konkretus dokumentas, tai jis ir apmokamas. Visais kitais atvejais nesudengti dokumentai apmokami pradedant nuo seniausios skolos.

Jeigu mokėjimo išraše buvo nurodytas padalinys, objektas, centras, menedžeris, tai sudengimas vyksta pagal nurodytas reikšmes. Visais kitais atvejais nesudengti dokumentai apmokami pradedant nuo seniausios skolos.

Jei dokumentas nerastas, susiformuoja avansinis apmokėjimas.

Susiformavusias įplaukų (išmokų) operacijas galima koreguoti, perkeliant mokėjimus nuo vienų dokumentų ant kitų.