MSCAN - Pajamavimas

Pajamavimas MSCAN aplikacijoje gali būti atliekamas pagal Rivile GAMA programoje įvestas operacijas, arba pajamavimo operacijos gali būti kuriamos pačioje MSCAN aplikacijoje.
MSCAN aplikacijoje pajamavimo operacijos gali būti kuriamos Pirkimų ir Pardavimų moduliuose.

Pajamavimo tipai:

Pajamavimas pagal Rivile GAMA programoje įvestas operacijas.

Pajamavimą MSCAN aplikacijoje inicijuoja Rivile GAMA programoje būseną "MSCAN paruošta" turinčios :

 • Pirkimų modulio operacijos su tipu – Važtaraštis, Užsakymas, Pasiūlymas;
 • Pardavimų modulio operacijos su tipu – Grąžinimas;
 • Vidinio judėjimo operacijos, kai operacija yra vieną kartą perkelta (pirmas perkėlimo požymis P, antras neturi reikšmės).

Tolesnis detalus pajamavimo procesas aprašomas pirkimo operacijoms. Viskas, išskyrus užbaigimo būsenas, tinka ir visoms kitoms aukščiau išvardintoms operacijoms.

Pagrindiniai žingsniai:

 1. Rivile GAMA programoje įvedama pirkimo operacija. Būsena pakeičiama į "MSCAN paruošta".
 2. Paleidžiama MSCAN aplikacija.
 3. MSCAN aplikacijoje pasirenkamas modulis "Pirkimai".
 4. Surandama operacija, kuriai bus vykdomas pajamavimas. Spustelėjus įeinama į jos vidų.
 5. Skenuojamos prekės, įvedami kiekiai.
 6. Skenavimo metu galimi tam tikri perspėjimai.
 7. Pajamavimo operacija užbaigiama.
 8. Pirkimų, Pardavimų moduliai - Rivile GAMA programoje operacijos būsena pasidaro "MSCAN baigta (OK) ", "MSCAN baigta su netikslumais" arba "MSCAN baigta koreguojant " .
 9. Vidinės apskaitos modulis - Rivile GAMA programoje operacijos būsena pasidaro "MSCAN baigta (OK) "arba "MSCAN baigta su netikslumais".
1. Rivile GAMA programoje įvedama pirkimo operacija. Būsena pakeičiama į "MSCAN paruošta".

Detaliau apie MSCAN būsenas aprašyta: MSCAN būsenų aprašymas Rivile GAMA sistemoje.

mscan_p01
2. Paleidžiama MSCAN aplikacija.

MSCAN paleidžiamas: https://mscan.manorivile.lt/

Detaliau apie darbo pradžią su MSCAN aplikacija aprašyta MSCAN aplikacija.

3. MSCAN aplikacijoje pasirenkamas modulis "Pirkimai".

mscan_p02

4. Surandama operacija, kuriai bus vykdomas pajamavimas. Spustelėjus įeinama į jos vidų.

Pirkimų lange matosi pirkimo operacijos, kurių būsena "MSCAN paruošta" arba "MSCAN renkama".

mscan_p03n

Dešinėje pusėje pateikiama informacija apie dokumento tipą: mscan_p04- Pajamavimas, mscan_p05- Atrinkimas.

Dokumentai, kurių būsena yra „MSCAN paruošta“ žymimi mscan_p06, o „MSCAN renkama“ – žymimi mscan_p07.

Dešinėje pusėje rodomi atrinktų ir visų dokumente esančių pozicijų kiekiai.

Lange veikia filtravimas pagal pirmą eilutės elementą - renkant arba skenuojant paliekamos tik įvestą fragmentą atitinkančios operacijos:

mscan_p09n

Suradus reikalingą operaciją ir spustelėjus, ji atsidaro ir pasimato detalios eilutės:

mscan_p22

Kiekvienos detalios prekės eilutės dešinėje pusėje rodomas jau nuskenuotas ir bendras prekės kiekis dokumente.

Norint grįžti atgal į pirkimo operacijų sąrašą, paspaudžiamas mygtukas "Pirkimai" .

5. Skenuojamos prekės, įvedami kiekiai.

Lauke "Barkodas" pradedamos skenuoti prekės:

mscan_p12

Pagal nutylėjimą, kiekio laukas užpildytas reikšme 1. Galima įvesti kitą reikalingą kiekį:

mscan_p13

Esant poreikiui, Barkodo lauke galima vesti eilutę: Kiekis * barkodas ; objektas ; serija. Pvz. :

mscan_p37

Nuskenavus neigiamą prekės kiekį, bendras nuskenuotas kiekis atitinkamai sumažinamas.

Skenuojamos eilutės atsiranda sąrašo viršuje.
Eilutės, kurių nuskenuotas kiekis pilnai sutampa su dokumento kiekiu arba yra didesnis, nuspalvinamas tamsesne pilka spalva ir nustumiamos į sąrašo pabaigą.
Jeigu uždėtas nustatymas "Rodyti tik neatrinktas prekes", sąraše jų visai nebesimato.

Daugiau informacijos apie prekę galima pamatyti spustelėjus ant detalios eilutės. Atsiranda funkcijų meniu su keturiais galimais pasirinkimais:

mscan_p23

 • Informacija apie eilutę – galimybė peržiūrėti konkrečios eilutės dokumente informaciją ;
 • Informacija pagal barkodą – galimybė peržiūrėti informaciją, būdingą konkrečiai prekei;
 • Pažymėti kaip atrinktą / neatrinktą – galimybė pažymėti prekę kaip atrinktą, tokiu atveju detali eilutė pakeis spalvą, o prekė atsidurs sąrašo pabaigoje;
 • Eilutės koregavimas - galimybė įvesti pastabas ir pakoreguoti kiekį (jei parametro MSCAN_KIEKOR reikšmė .T.).

Norint peržiūrėti informaciją apie prekę, kuri nėra įtraukta į dokumentą, galima nuskenuoti prekės brūkšninį kodą ir paspausti ant žodžio „Barkodas“:

mscan_p18

6. Skenavimo metu galimi tam tikri perspėjimai.
Situacija Pranešimas Pasirinkimas
Įvedus didesnį kiekį nei yra pirkimo dokumente Paimtas kiekis per didelis. Spauskite tęsti, jei norite įtraukti įvestą kiekį prekių. Kitu atveju spauskite uždaryti. Tęsti / Uždaryti
Nuskenavus prekę, kuri nepriklauso dokumentui Prekė nepriklauso šiam dokumentui. Spauskite tęsti, jei norite šią prekę įtraukti. Kitu atveju spauskite uždaryti. Tęsti / Uždaryti
Nuskenavus prekę, kurios Barkodo nėra duomenų bazėje Klaida! 9009 Nėra tokios prekės. Uždaryti
Nuskenavus prekę, kurios Barkodo nėra duomenų bazėje, kai nurodytas parametras MSCAN_NBAR Barkodas neegzistuoja! Spauskite tęsti, jei norite įtraukti kodą. Kitu atveju spauskite uždaryti. Tęsti / Uždaryti
7. Pajamavimo operacija užbaigiama.

Baigus skenuoti visas prekes, pirkimo operacija užbaigiama: paspaudžiamas mygtukas "Užbaigti":

mscan_p19

Užbaigimo metu vyksta sutikrinimas su pirkimo operacija Rivile GAMA programoje.

Jeigu pajamavimo proceso metu nuskenuotų prekių kiekiai pilnai sutampa su dokumente įvestomis prekėmis ir jų kiekiais, užbaigimo lange rodomas pasirinkimas „Baigti“ operaciją.
Jeigu kiekiai nesutampa, priklausomai nuo parametro MSCAN_PAB_OP aprašymo, rodomas pasirinkimas „Baigti su netikslumais“ arba "Baigti koreguojant", ir pateikiamas neatitikimų sąrašas.

mscan_p45

Jeigu kiekiai nesutampa pajamuojant prekes Vidinio judėjmo operacijoje, nepriklausomai nuo parametro aprašymo, yra tik vienas pasirinkimas "Baigti su netikslumais".

mscan_p54

Paspaudus "Užbaigimas" grįžtama atgal į detalios informacijos langą.

Paspaudus "Baigti ", "Baigti su netikslumais" arba "Baigti koreguojant", operacija užbaigiama.

Užbaigta operacija daugiau nėra matoma MSCAN aplikacijoje.

8. Pirkimų, Pardavimų moduliai - Rivile GAMA programoje operacijos būsena pasidaro "MSCAN baigta (OK) ", "MSCAN baigta su netikslumais" arba "MSCAN baigta koreguojant ".

Priklausomai kaip baigėsi sutikrinimas, Rivile GAMA programoje operacijos būsena pasidaro:

 • MSCAN baigta (OK) - kai kiekiai dokumente sutampa su užpajamuotais kiekiais,
 • MSCAN baigta su netikslumais - kai užpajamuoti kiekiai nesutampa su kiekiais dokumente, bet buvo pasirinktas užbaigimas,
 • MSCAN baigta su koreguojant - kai užpajamuoti kiekiai nesutapo su kiekiais dokumente, ir dokumente esantys kiekiai buvo iškoreguoti pagal atrinktus kiekius.

mscan_p46

Užbaigus pajamavimo procesą, nuskenuotą informaciją galima peržiūrėti Rivile GAMA sistemoje atsispausdinus specialią ataskaitą "MSCAN operacijų analitika ".

MSCAN informaciją galima pasižiūrėti ir atsispausdinti, paspaudus tam tikslui užsiprogramuotą klavišą.

Klavišo užprogramavimas aprašytas MSCAN informacijos peržiūros aprašymas.

mscan_p47

mscan_p49

Jeigu skenavimo metu atsiranda naujos prekės, o parametro MSCAN_ITRAUK antro lauko (ar leisti prekę įtraukti ir į originalų Rivile GAMA dokumentą) reikšmė "Taip", tai pirkimo operacijoje susikuria detalios eilutės su nuskenuotomis prekėmis ir nuliniais kiekiais.
Priešingu atveju, detalios eilutės nesusiformuoja, o nuskenuotos prekės įtraukiamos tik į Rivile MSCAN.

Jeigu baigiama koreguojant, tai Rivile GAMA pirkimo dokumento detaliose eilutėse esantys kiekiai prilyginami nuskenuotiems kiekiams.
Baigiant su netikslumais - visi kiekiai detaliose eilutėse lieka nepakitę, o nuskenuoti kiekiai matomi tik Rivile MSCAN.

Jeigu naujai atsiradusios prekės įtraukiamos į Rivile GAMA dokumento detalias eilutes, kainos parenkamos pagal Rivile GAMA programoje standartiškai veikiančius kainų parinkimo algoritmus (pavyzdžiui, pagal galiojančias sutartis).
Padalinio reikšmė paimama iš parametro MSCAN_IS.

mscan_p48

mscan_p50

9. Vidinės apskaitos modulis - Rivile GAMA programoje operacijos būsena pasidaro "MSCAN baigta (OK) "arba "MSCAN baigta su netikslumais".

Priklausomai kaip baigėsi sutikrinimas, Rivile GAMA programoje operacijos būsena pasidaro:

 • MSCAN baigta (OK) - kai kiekiai dokumente sutampa su užpajamuotais kiekiais,
 • MSCAN baigta su netikslumais - kai užpajamuoti kiekiai nesutampa su kiekiais dokumente, bet buvo pasirinktas užbaigimas.

mscan_p51

Užbaigus pajamavimo procesą, nuskenuotą informaciją galima peržiūrėti Rivile GAMA sistemoje atsispausdinus specialią ataskaitą "MSCAN operacijų analitika ".

MSCAN informaciją galima pasižiūrėti ir atsispausdinti, paspaudus tam tikslui užsiprogramuotą klavišą.

Klavišo užprogramavimas aprašytas MSCAN informacijos peržiūros aprašymas.

mscan_p52

mscan_p53

Užbaigus pajamavimą vidinio judėjimo modulyje, nepriklausomai nuo parametrų aprašymo, Rivile GAMA dokumentas lieka nepakitęs. Nuskenuoti kiekiai matomi Rivile MSCAN.

Pajamavimo operacijų kūrimas MSCAN aplikacijoje.

Pajamavimo operacijos MSCAN aplikacijoje gali būti kuriamos Pirkimų ir Pardavimų moduliuose.

Norint pačioje MSCAN aplikacijoje kurti naujus dokumentus, privalomas parametras MSCAN_DOKTIP .

Pajamavimą MSCAN aplikacijoje inicijuoja :

 • Pirkimų operacijos su tipu – Važtaraštis, Užsakymas, Pasiūlymas;
 • Pardavimų operacijos su tipu – Grąžinimas.

Tolesnis detalus pajamavimo procesas aprašomas pirkimo operacijoms. Viskas identiškai tinka ir pardavimų grąžinimo operacijoms.

Pagrindiniai žingsniai:

 1. Paleidžiama MSCAN aplikacija.
 2. MSCAN aplikacijoje pasirenkamas modulis "Pirkimai".
 3. Sukuriama operacija, kuriai bus vykdomas pajamavimas.
 4. Skenuojamos prekės, įvedami kiekiai.
 5. Skenavimo metu galimi tam tikri perspėjimai.
 6. Pajamavimo operacija užbaigiama.
 7. Rivile GAMA programoje operacijos būsena pasidaro "MSCAN baigta koreguojant " arba "MSCAN baigta su netikslumais".
1. Paleidžiama MSCAN aplikacija.

MSCAN paleidžiamas: https://mscan.manorivile.lt/

Detaliau apie darbo pradžią su MSCAN aplikacija aprašyta MSCAN aplikacija.

2. MSCAN aplikacijoje pasirenkamas modulis "Pirkimai".

mscan_p02

3. Sukuriama nauja operacija, kuriai bus vykdomas pajamavimas.

Spaudžiamas mygtukas "+ Nauja":

mscan_p24

Atsidaro langas naujos operacijos sukūrimui:

mscan_p25

Pasirenkamas dokumento tipas.

Pirkimų modulyje pasirenkamas tipas: "Važtaraštis", "Užsakymas", "Pasiūlymas", pardavimų modulyje – "Grąžinimas".

Parenkamas klientas. Atsistojus ant kliento lauko, atsidaro klientų sąrašas. Galimas greitas parinkimas, vedant kliento įmonės kodą arba pavadinimą.

Pastabų lauke, priklausomai nuo parametro MSCAN_PASTAB aprašymo, įvedamos arba iš sąrašo pasirenkamos pastabos.

mscan_p26

Paspaudus "Tęsti", atsidaro pirkimo operacija.

mscan_p27

Automatiškai, Rivile GAMA programoje pirkimo operacijų sąraše susikuria pirkimo operacija.
Sukurto dokumento data lygi einamajai datai, o dokumento numeris parenkamas pagal Rivile GAMA programoje iš anksto aprašytą dokumento skaitliuką.

mscan_p28

Norint grįžti atgal į pirkimo operacijų sąrašą, paspaudžiamas mygtukas "Pirkimai" .

4. Skenuojamos prekės, įvedami kiekiai.

Lauke "Barkodas" pradedamos skenuoti prekės:

mscan_p12

Pagal nutylėjimą, kiekio laukas užpildytas reikšme 1. Galima įvesti kitą reikalingą kiekį:

mscan_p13

Esant poreikiui, Barkodo lauke galima vesti eilutę: Kiekis * barkodas ; objektas ; serija. Pvz. :

mscan_p37

Nuskenavus neigiamą prekės kiekį, bendras nuskenuotas kiekis atitinkamai sumažinamas.

mscan_p29

Skenuojamos eilutės atsiranda sąrašo viršuje.

mscan_p30

Jeigu uždėtas MSCAN nustatymas "Rodyti tik neatrinktas prekes", rodomas sąrašas yra tuščias.

Daugiau informacijos apie prekę galima pamatyti spustelėjus ant detalios eilutės. Atsiranda funkcijų meniu su keturiais galimais pasirinkimais:

mscan_p23

 • Informacija apie eilutę – galimybė peržiūrėti konkrečios eilutės dokumente informaciją ;
 • Informacija pagal barkodą – galimybė peržiūrėti informaciją, būdingą konkrečiai prekei;
 • Pažymėti kaip atrinktą / neatrinktą – galimybė pažymėti prekę kaip neatrinktą, tokiu atveju detali eilutė pakeis spalvą, o prekė atsidurs sąrašo pradžioje;
 • Eilutės koregavimas - galimybė įvesti pastabas ir pakoreguoti kiekį (jei parametro MSCAN_KIEKOR reikšmė .T.).

Norint peržiūrėti informaciją apie prekę, kuri nėra įtraukta į dokumentą, galima nuskenuoti prekės brūkšninį kodą ir paspausti ant žodžio „Barkodas“:

mscan_p18

5. Pajamavimo metu galimi tam tikri perspėjimai.
Situacija Pranešimas Pasirinkimas
Neaprašius parametro MSCAN_DOKTIP, leidžiančio kurti operacijas MSCAN aplikacijoje Klaida! 10003 Neaprašytas parametras MSCAN_DOKTIP Uždaryti
Neaprašius parametro MSCAN_ITRAUK, leidžiančio į MSCAN operacijas įtraukti prekes, kurių nėra pirminiame dokumente Klaida! 9014 Prekė nepriskirta šiam užsakymui Uždaryti
Nuskenavus prekę, kurios Barkodo nėra duomenų bazėje Klaida! 9009 Nėra tokios prekės. Uždaryti
Nuskenavus prekę, kurios Barkodo nėra duomenų bazėje, kai nurodytas parametras MSCAN_NBAR 403:Barkodas neegzistuoja! Spauskite tęsti, jei norite įtraukti kodą[xxx]. Kitu atveju spauskite uždaryti. Tęsti / Uždaryti
Užbaigiant operaciją, kai neaprašytas parametras MSCAN_PAB_OP, leidžiantis užbaigti operaciją, kai atrinktas kiekis nesutampa su dokumento kiekiu. Klaida! 9017 Atrinkimas nebaigtas. Uždaryti
6. Pajamavimo operacija užbaigiama.

Baigus skenuoti visas prekes, pirkimo operacija užbaigiama: paspaudžiamas mygtukas "Užbaigti":

mscan_p31

Priklausomai nuo parametro MSCAN_PAB_OP aprašymo, atsiranda pasirinkimai:

 • Baigti koreguojant,
 • Baigti su netikslumais.

mscan_p32

arba

mscan_p43

arba

mscan_p39

Paspaudus "Užbaigimas" grįžtama atgal į detalios informacijos langą.

Paspaudus "Baigti su netikslumais" arba ""Baigti koreguojant", operacija užbaigiama. Užbaigus operaciją, paspaudžiamas pranešimas "Uždaryti":

mscan_p33

Užbaigta operacija daugiau nėra matoma MSCAN aplikacijoje.

7. Rivile GAMA programoje susikūrusios operacijos būsena pasidaro "MSCAN baigta koreguojant " arba "MSCAN baigta su netikslumais".
mscan_p40

Užbaigus pajamavimo procesą, nuskenuotą informaciją galima peržiūrėti Rivile GAMA sistemoje atsispausdinus specialią ataskaitą "MSCAN operacijų analitika ".

MSCAN informaciją galima pasižiūrėti ir atsispausdinti, paspaudus tam tikslui užsiprogramuotą klavišą.

Klavišo užprogramavimas aprašytas MSCAN informacijos peržiūros aprašymas.

mscan_p35

mscan_p36

Jeigu parametro MSCAN_ITRAUK antro lauko (ar leisti prekę įtraukti ir į originalų Rivile GAMA dokumentą) reikšmė "Taip", tai pirkimo operacijoje susikuria detalios eilutės su nuskenuotomis prekėmis.
Priešingu atveju, detalios eilutės nesusiformuoja, o nuskenuotos prekės įtraukiamos tik į Rivile MSCAN.

Jeigu baigiama koreguojant, tai Rivile Gama dokumento detaliose eilutėse atsiranda nuskenuoti kiekiai, baigiant su netikslumais - visi kiekiai detaliose eilutėse lygūs nuliui.

Kainos parenkamos pagal Rivile GAMA programoje standartiškai veikiančius kainų parinkimo algoritmus (pavyzdžiui, pagal galiojančias sutartis).
Padalinio reikšmė paimama iš parametro MSCAN_IS.

mscan_p41

mscan_p42