MSCAN - Pajamavimas

Pajamavimą MSCAN aplikacijoje inicijuoja būseną "MSCAN paruošta" turinčios :

 • Pirkimų modulio operacijos su tipu – Važtaraštis, Užsakymas, Pasiūlymas;
 • Pardavimų modulio operacijos su tipu – Grąžinimas;
 • Vidinės apskaitos operacijos su tipu - Važtaraštis, Užsakymas, Pasiūlymas, kai operacija yra vieną kartą perkelta (pirmas perkėlimo požymis P, antras neturi reikšmės).

Tolesnis detalus pajamavimo procesas aprašomas pirkimo operacijoms. Viskas identiškai tinka visoms kitoms aukščiau išvardintoms operacijoms.

Pagrindiniai žingsniai:

 1. Rivile GAMA programoje įvedama pirkimo operacija. Būsena pakeičiama į "MSCAN paruošta".
 2. Paleidžiama MSCAN aplikacija.
 3. MSCAN aplikacijoje pasirenkamas modulis "Pirkimai".
 4. Surandama operacija, kuriai bus vykdomas pajamavimas. Spustelėjus įeinama į jos vidų.
 5. Skenuojamos prekės, įvedami kiekiai.
 6. Skenavimo metu galimi tam tikri perspėjimai.
 7. Pajamavimo operacija užbaigiama.
 8. Rivile GAMA programoje operacijos būsena pasidaro "MSCAN baigta (OK) " arba "MSCAN baigta su netikslumais" .
1. Rivile GAMA programoje įvedama pirkimo operacija. Būsena pakeičiama į "MSCAN paruošta".

Detaliau apie MSCAN būsenas aprašyta: MSCAN būsenų aprašymas Rivile GAMA sistemoje.

mscan_p01
2. Paleidžiama MSCAN aplikacija.

MSCAN paleidžiamas: https://mscan.manorivile.lt/

Detaliau apie darbo pradžią su MSCAN aplikacija aprašyta MSCAN aplikacija.

3. MSCAN aplikacijoje pasirenkamas modulis "Pirkimai".

mscan_p02

4. Surandama operacija, kuriai bus vykdomas pajamavimas. Spustelėjus įeinama į jos vidų.

Pirkimų lange matosi pirkimo operacijos, kurių būsena "MSCAN paruošta" arba "MSCAN renkama".

mscan_p03

Dešinėje pusėje pateikiama informacija apie dokumento tipą: mscan_p04- Pajamavimas, mscan_p05- Atrinkimas.

Dokumentai, kurių būsena yra „MSCAN paruošta“ žymimi mscan_p06, o „MSCAN renkama“ – žymimi mscan_p07.

Dešinėje pusėje rodomi atrinktų ir visų dokumente esančių pozicijų kiekiai.

Lange veikia filtravimas pagal pirmą eilutės elementą - renkant arba skenuojant paliekamos tik įvestą fragmentą atitinkančios operacijos:

mscan_p09

Suradus reikalingą operaciją ir spustelėjus, ji atsidaro ir pasimato detalios eilutės:

mscan_p22

Kiekvienos detalios prekės eilutės dešinėje pusėje rodomas jau nuskenuotas ir bendras prekės kiekis dokumente.

Norint grįžti atgal į pirkimo operacijų sąrašą, paspaudžiamas mygtukas "Pirkimai" .

5. Skenuojamos prekės, įvedami kiekiai.

Lauke "Barkodas" pradedamos skenuoti prekės:

mscan_p12

Pagal nutylėjimą, kiekio laukas užpildytas reikšme 1. Galima įvesti kitą reikalingą kiekį:

mscan_p13

Esant poreikiui, Barkodo lauke galima vesti eilutę: Kiekis * barkodas ; objektas ; serija. Pvz. :

mscan_p16

Nuskenavus neigiamą prekės kiekį, bendras nuskenuotas kiekis atitinkamai sumažinamas.

Skenuojamos eilutės atsiranda sąrašo viršuje.
Eilutės, kurių nuskenuotas kiekis pilnai sutampa su dokumento kiekiu arba yra didesnis, nuspalvinamas tamsesne pilka spalva ir nustumiamos į sąrašo pabaigą.
Jeigu uždėtas nustatymas "Rodyti tik neatrinktas prekes", sąraše jos visai nebesimato.

Daugiau informacijos apie prekę galima pamatyti spustelėjus ant detalios eilutės. Atsiranda funkcijų meniu su trimis galimais pasirinkimais:

mscan_p23

 • Informacija apie eilutę – galimybė peržiūrėti konkrečios eilutės dokumente informaciją ;
 • Informacija pagal barkodą – galimybė peržiūrėti informaciją būdingą konkrečiai prekei;
 • Pažymėti kaip atrinktą / neatrinktą – galimybė pažymėti prekę kaip atrinktą, tokiu atveju detali eilutė pakeis spalvą, o prekė atsidurs sąrašo pabaigoje;
 • Eilutės koregavimas - galimybė įvesti pastabas ir pakoreguoti kiekį (jei parametro MSCAN_KIEKOR reikšmė .T.).

Norint peržiūrėti informaciją apie prekę, kuri nėra įtraukta į dokumentą, galima nuskenuoti prekės brūkšninį kodą ir paspausti ant žodžio „Barkodas“:

mscan_p18

6. Skenavimo metu galimi tam tikri perspėjimai.
Situacija Pranešimas Pasirinkimas
Įvedus didesnį kiekį nei yra pirkimo dokumente Paimtas kiekis per didelis. Spauskite tęsti, jei norite įtraukti įvestą kiekį prekių. Kitu atveju spauskite uždaryti. Tęsti / Uždaryti
Nuskenavus prekę, kuri nepriklauso dokumentui Prekė nepriklauso šiam dokumentui. Spauskite tęsti, jei norite šią prekę įtraukti. Kitu atveju spauskite uždaryti. Tęsti / Uždaryti
Nuskenavus prekę, kurios Barkodo nėra duomenų bazėje Klaida! 9009 Nėra tokios prekės. Uždaryti
Nuskenavus prekę, kurios Barkodo nėra duomenų bazėje, kai nurodytas parametras MSCAN_NBAR Barkodas neegzistuoja! Spauskite tęsti, jei norite įtraukti kodą. Kitu atveju spauskite uždaryti. Tęsti / Uždaryti
7. Pajamavimo operacija užbaigiama.

Baigus skenuoti visas prekes, pirkimo operacija užbaigiama: detalios informacijos lange paspaudžiamas mygtukas "Užbaigti":

mscan_p19

Užbaigimo metu vyksta sutikrinimas su pirkimo operacija Rivile GAMA programoje.

Jeigu pajamavimo proceso metu nuskenuotų prekių kiekiai pilnai sutampa su dokumente įvestomis prekėmis ir jų kiekiais, užbaigimo lange rodomas pasirinkimas „Baigti“ operaciją.
Jeigu kiekiai nesutampa, rodomas pasirinkimas „Baigti su netikslumais“ , ir pateikiamas neatitikimų sąrašas.

mscan_p20

Paspaudus "Užbaigimas" grįžtama atgal į detalios informacijos langą.

Paspaudus "Baigti " arba "Baigti su netikslumais", operacija užbaigiama.

Užbaigta operacija daugiau nėra matoma MSCAN aplikacijoje.

8. Rivile GAMA programoje operacijos būsena pasidaro "MSCAN baigta (OK) " arba "MSCAN baigta su netikslumais".

Priklausomai kaip baigėsi sutikrinimas, Rivile GAMA programoje operacijos būsena pasidaro::

 • MSCAN baigta (OK) - kai kiekiai dokumente sutampa su užpajamuotais kiekiais,
 • MSCAN baigta su netikslumais - kai užpajamuoti kiekiai nesutampa su kiekiais dokumente, bet buvo pasirinktas užbaigimas.

mscan_p21

Užbaigus pajamavimo procesą, nuskenuotą informaciją galima peržiūrėti Rivile GAMA sistemoje atsispausdinus specialią ataskaitą "MSCAN operacijų analitika ".

MSCAN informaciją galima pasižiūrėti ir atsispausdinti, paspaudus tam tikslui užsiprogramuotą klavišą.

Klavišo užprogramavimas aprašytas MSCAN informacijos peržiūros aprašymas.