MGAMA - įmonės vidaus tvarkos taisyklių tvirtinimas

Standartiškai siūloma tvirtinimo seka:
  1. Įmonės vidaus tvarkos taisykles tvirtina:
    • arba esami vartotojai,
    • arba tik nauji vartotojai,
    • arba ir esami, ir nauji vartotojai.
  2. Iš anksto sukuriamos DVS rūšys, kuriose įrašomos skirtingos formulės, priklausomai kas tvirtins tos rūšies dokumentus.
  3. Naujas DVS dokumentas (nepatvirtinta) - pateikiama tvirtinimui iš Rivile GAMA programos. Vartotojai, kurie gali patvirtinti pradinę būseną, nurodomi paspaudusleidimaiVartotojų leidimai.
  4. Tvirtina - tvirtinama per MGAMA, vartotojai priklauso nuo DVS rūšies.

Priėmimo į darbą procese aprašyta kaip ir kada naujiems vartotojams susikuria tvirtinimo operacija.

Aprašymas

DVS operacijos sukūrimas

Servisas -> DVS -> DVS operacijos

Sukuriama nauja DVS operacija, kurios rūšis, pavyzdžiui "Įmonės vidaus tvarkos taisyklės - esamiems ir naujiems darbuotojams - SS_TA03".

Užpildomi aprašymo ir pastabų laukai.

Jei reikia, prisegamas "Dokumentas" ar "Dokumentai".

mgamavid_05

Operacija išsaugoma, pažymima "v" ir paspaudžiamas mygtukas "Būsenos patvirtinimas".

Susiformuoja būsenos tvirtinimo operacijos, kurias galima pamatyti dukart paspaudus pelyte ant būsenos lauko.

mgamavid_06

Susiformavusi būsenos tvirtinimo operacija vartotojui '~' reiškia, kad DVS operacijos tvirtinimas nesibaigia ir kiekvieną kartą per Priėmimo į darbą procesą atsiradus naujam vartotojui, jam susiformuos būsenos tvirtinimo operacija.
Jeigu parenkama rūšis "Įmonės vidaus tvarkos taisyklės - esamiems darbuotojams ", tai būsenos tvirtinimo operacijos susiformuoja tik esamiems vartotojams ir paskutiniam iš jų patvirtinus, būsena pasikeičia į "Patvirtinta".
Jeigu parenkama rūšis "Įmonės vidaus tvarkos taisyklės - tik naujiems darbuotojams ", tai būsenos tvirtinimo operacija susiformuoja tik vartotojui '~'.

Tvirtina

Vartotojai elektroniniu paštu informuojami apie patvirtinimui atsiųstą naują dokumentą.

Kiekvienas vartotojas savo vardu jungiasi į MGAMA portalą https://mgama.rivile.lt/login ir sąraše "Tvirtinimai" mato tvirtinimui pateiktų dokumentų sąrašą:

mgamavid_07

Atidarius operaciją, pasimato dokumento turinys ir prisegtas PDF dokumentas:

mgamavid_08

PDF dokumentas peržiūrimas arba ir atsisiunčiamas. Patvirtinimui paspaudžiama "Susipažinau".

Kadangi aprašant būsenos nebuvo numatyta atmetimo galimybės, tai tvirtinimui yra tik vienas pasirinkimas "Susipažinau".