MGAMA - įmonės vidaus tvarkos taisyklių tvirtinimas

Aprašymas

Įmonės vidaus tvarkos taisyklių tvirtinimo mechanizmas aprašomas DVS operacijose. Taisykles tvirtina:

  • arba esami vartotojai,
  • arba tik nauji vartotojai,
  • arba ir esami, ir nauji vartotojai.

Personalo modulyje priėmimo į darbą procese aprašyta kaip naujiems vartotojams sukuriama tvirtinimo operacija.

Norint naudoti MGAMA aplikaciją Rivile GAMA DVS modulyje įvestų operacijų tvirtinimui:

Naujai sukurtas MGAMA vartotojas nurodytu elektroninio pašto adresu gauna laišką iš mano@rivile.lt apie prieigos prie MGAMA sistemos sukūrimą.
Vartotojas prisijungia nurodytu adresu ir užsiregistruoja.

DVS operacijos sukūrimas

Servisas -> DVS -> DVS operacijos

Sukuriama nauja DVS operacija, kurios rūšis, pavyzdžiui "Įmonės vidaus tvarkos taisyklės - esamiems ir naujiems darbuotojams - SS_TA03".

Užpildomi aprašymo ir pastabų laukai.

Jei reikia, prisegamas "Dokumentas" ar "Dokumentai".

mgamavid_05

Operacija išsaugoma, pažymima "v" ir paspaudžiamas mygtukas "Būsenos patvirtinimas".

Susiformuoja būsenos tvirtinimo operacijos, kurias galima pamatyti dukart paspaudus pelyte ant būsenos lauko.

mgamavid_06

Susiformavusi būsenos tvirtinimo operacija vartotojui '~' reiškia, kad DVS operacijos tvirtinimas nesibaigia ir kiekvieną kartą atsiradus naujam vartotojui, jam galima suformuoti būsenos tvirtinimo operaciją.
Jeigu parenkama rūšis "Įmonės vidaus tvarkos taisyklės - esamiems darbuotojams ", tai būsenos tvirtinimo operacijos susiformuoja tik esamiems vartotojams ir paskutiniam iš jų patvirtinus, būsena pasikeičia į "Patvirtinta".
Jeigu parenkama rūšis "Įmonės vidaus tvarkos taisyklės - tik naujiems darbuotojams ", tai būsenos tvirtinimo operacija susiformuoja tik vartotojui '~'.

Tvirtina

Vartotojai elektroniniu paštu informuojami apie patvirtinimui atsiųstą naują dokumentą.

Kiekvienas vartotojas savo vardu jungiasi į MGAMA portalą https://mgama.rivile.lt/login ir sąraše "Tvirtinimai" mato tvirtinimui pateiktų dokumentų sąrašą:

mgamavid_07

Atidarius operaciją, pasimato dokumento turinys ir prisegtas PDF dokumentas:

mgamavid_08

PDF dokumentas peržiūrimas arba ir atsisiunčiamas. Patvirtinimui paspaudžiama "Susipažinau".

Kadangi aprašant būsenos nebuvo numatyta atmetimo galimybės, tai tvirtinimui yra tik vienas pasirinkimas "Susipažinau".