Darbuotojo perkėlimas personale

Dirbantiems su Personalo versija v1 aprašymas pateiktas čia.

Visiems, dirbantiems su Personalo versija v1, rekomenduojama pereiti į Personalo versiją v2.
Kaip pereiti prie Personalo versijos v2 ?.

Perkėlimo operacija vedama, kai darbuotojas perkeliamas dirbti į kitą padalinį arba kai keičiasi jo etatas (pareigos) arba etato dalis (krūvis).

Jeigu keičiasi kitos sutarties sąlygos (pvz.: atostogų lentelė), vedama arba perkėlimo, arba priėmimo papildymo operacija. Jeigu vedama perkėlimo operacija, tai viskas paliekama nepakeista, išskyrus tas sutarties sąlygas, kurios keitėsi (pvz.: atostogų lentelė).

Servisas -> Personalas -> Personalo operacijos

perkelimas3

"Operacijos rūšis" gali būti "Prašymas" arba "Dokumentas". Prašymas yra tik informacijai skirta rūšis, jokios įtakos personalo apskaitai ji neturi.

Lauke "Priėmimo op." nurodoma, iš kokios priėmimo operacijos vyksta perkėlimas. Jeigu darbuotojas dirba pagal vieną priėmimo operaciją, šis laukas užsipildo automatiškai. Jeigu dirba pagal kelias priėmimo operacijas, paspaudus dešinį pelės klavišą, galima pasirinkti reikalingą.

Laukuose "Etatas“ ir "Padalinys" nurodomi etato ir padalinio kodai, į kuriuos darbuotojas perkeliamas.

Perkėlimo operacijos įvedimo metu etatų kiekis nekontroliuojamas. Kontrolė, ar pakanka laisvų etatų, atliekama perkeliant perkėlimo operacijas.

Neparinkus algos klasifikatoriaus ir perkėlus perkėlimo operaciją, standartiškai, algos dokumentuose joks įrašas nesusiformuoja.
Norint pakeisti standartinius nustatymus, perkėlimo operacijoje reikia parinkti algos klasifikatorių.

Išsaugojus ir perkėlus operaciją, etato dalis buvusiose pareigose yra atlaisvinama, o naujose – užimama.

Lauke "Priėmimo data“ nurodoma, nuo kada asmuo dirbs naujose pareigose. Ši data turi būti ne mažesnė nei priėmimo operacijos data.

Laukas "Periodas iki" pažymimas ir įvedama data, jeigu norima nusirodyti datą, iki kurios bus galima naudoti šią priėmimo (perkėlimo) operaciją vedant kitas operacijas: atostogas, pavadavimus, kursus ir pan.

Pasibaigus periodui, su priėmimo (perkėlimo) operacija nebegalima atlikti jokių operacijų.
Norint atlikti veiksmus su tokia priėmimo(perkėlimo) operacija, reikia ne vėlesne nei lauke "Periodas iki" nurodyta data įvesti naują priėmimo papildymo arba perkėlimo operaciją, arba pakoreguoti (išvalyti) paties lauko reikšmę.

Koregavimas arba lauko išvalymas atliekamas paspaudus mygtuką "Periodo koregavimas":

priemimasp7

Įvedama nauja data arba nuimamas požymis "v". Pakeitimai išsaugomi paspaudus formoje esantį išsaugojimo mygtuką. Paties dokumento papildomai išsaugoti nereikia.

Sukūrus perkėlimo operaciją, laukelyje "Priėmimo op." nurodyta operacija tampa neaktyvi. Aktyvi bus naujai sukurta perkėlimo operacija. Ją reikės nurodyti vedant kitas operacijas – atleidimo, atostogų, taip pat ir perkėlimo, jeigu dar kartą tokia operacija bus atliekama.

Dar kartą perkeliant į kitą padalinį ar pareigas, vėl kuriama nauja perkėlimo operacija.