Asmeninis konsultavimas, smulkus vystymas

Eksploatacijos darbo sustandartizavimas reiškia bendrų geriausių praktikų sudėliojimą, nuolatinį jų tobulinimą ir sąmoningą panaudojimą, skirtumo tarp darbo metodų mažinimą, kartu išlaikant kūrybos ir autonomijos laisvę.
Procesų automatizavimas klientams didina darbų rezultatyvumą, paslaugų suteikimo greitį, gerina darbų kokybę, mažina klaidų galimybę, didina darbuotojų ir klientų pasitenkinimą.

Nuostatos

 • Asmeninis konsultavimas ir smulkūs vystymo darbai atliekami aptarnavimo sutartį turintiems klientams ir apmokami pagal pasirinkto aptarnavimo sutarties plano įkainius.

 • Klientas užsisako konsultanto paslaugas:

  • per Rivile EDI (EKO) sistemą (konsultantų registravimas);
  • skambindamas į skambučių centrą;
  • rašydamas rivile@rivile.lt arba konkrečiam konsultantui;
  • konsultantas pats registruoja kvietimą, jeigu tai buvo iš anksto sutarta su klientu.
 • Dirbant su buhalterinių paslaugų įmonėmis, jos turi būti informuojamos apie visus jų klientams atliekamus darbus.
  Jeigu jų klientas neturi atskiros aptarnavimo sutarties, visi darbai atliekami ir už juos moka pati buhalterinė įmonė, jei turi atskirą sutartį – iš anksto pasitikslinama, pagal kurią sutartį jie bus atliekami.

 • Darbo identifikavimas:

  • klientas aiškiai įvardina kokia iškilo problema ar kokios paslaugos jam reikalingos - tai reiškia, kad pirmiausia turi būti įvardinta problema, o ne tik kliento pageidavimas ar jo suprantamas sprendimo būdas;
  • konsultantas pateikia klientui papildomus klausimus kol įsitikina, kad užsakymas vienodai suprantamas abiem pusėm - jam ir klientui;
  • konsultantas gali atsisakyti vykdyti kliento užsakymą, jeigu mato, kad tai pakenks duomenų vientisumui, jeigu tam nėra techninių galimybių, jeigu reikalavimai išeina už aptarnavimo sutarties ribų – visais atvejais klientui suprantama kalba išaiškinama atsisakymo priežastis;
  • konsultantas turi žinoti, kas yra darbo užsakovas, su kuo reikės derinti organizacinius, apmokėjimo, diegimo, darbo pridavimo klausimus;
  • jei modeliuojant tam tikrą darbo schemą atsiranda pavojus, kad ji gali netikti ar būti nesuderinama su ateity atsirasiančiais kliento poreikiais, klientas turi būti iš anksto apie tai perspėjamas;
  • jeigu naujai atsiradęs poreikis nebepritaikomas esančioje darbo schemoje, informuojame apie tai klientą – klientas sprendžia ar paliekama esama situacija, ar daromas iš esmės naujas projektas.
 • Darbų įvertinimas:

  • konsultantas turi įvertinti ir iš anksto su klientu suderinti visų jo užsakomų darbų kainą. Vertinimas gali būti valandomis pagal aptarnavimo sutartį arba konkrečia pinigų suma;
  • mes veikiame tarsi būtume vidinis kliento darbuotojas, todėl užduoties sumodeliavimui, įvertinimui, programavimo užsakymo paruošimui (jei toks ruošiamas) sugaištas laikas prilygsta konsultacijų laikui ir apmokamas pagal aptarnavimo sutartį arba įtraukiamas į užsakymo kainą;
  • jeigu susidaro situacija, kad klientas nesutinka apmokėti analizės dalies, kuri būtinai reikalinga pirminiam įvertinimui pateikti, tai su vadovu susideriname kiek valandų galime skirti analizei savo rizika, vėliau šis laikas pridedamas prie užduoties įgyvendinimo laiko;
  • klientas turi būti informuotas, kad pagal aptarnavimo sutartį apmokamas visas laikas, kuris sugaištamas sprendžiant kliento klausimus: analizė, konsultacijos, programavimas, testavimas, apmokymas, aptarimas su kliento įmonės darbuotojais, papildomų specialistų pajungimas;
  • paprastai vertinimas atliekamas skaičiuojant kiek laiko sugaištų standartinės kompetencijos konsultantas, kiek buvo faktiškai sugaišta laiko, kokia rizika, pridėtinė vertė;
  • programavimo darbų terminai turi būti realistiniai, įvertintas buferis, reikalingas atliekant darbus, įvertinamas laikas testavimui ir nenumatytiems atvejams. Termino privaloma laikytis, užduotys turi būti įvykdytos laiku;
  • apimtis, darbo planas, darbo biudžetas gali būti aprašyti neprojektiniame užsakyme arba suderinti su klientu laisva forma, laikantis aptarnavimo sutartyje numatytų sąlygų;
  • jei numatome, kad sutarto darbo apimtis keisis ir klientas turi tai atlyginti – būtina klientą informuoti iš anksto. Sutarta apimtis keičiama tik su kliento sutikimu. Jei neinformavome apie pasikeitimą ir klientas nenori apmokėti skirtumo, jis turi teisę apmokėti tik sutartą dalį.
 • Darbų planavimas:

  • su klientu iš anksto suderinamas susitikimo laikas ar darbų atlikimo terminas;
  • klientas nedelsiant informuojamas, jeigu negalime nuvykti ar atlikti darbų sutartu laiku, pasiūlomas kitas konsultantas arba abipusiai suderinamas kitas laikas.
 • Jei susitikime pas klientą yra sutariami darbai, tai po susitikimo arba vėliausiai kitą dieną, klientui siunčiame apibendrinantį laišką, kuriame surašome pagrindinius susitarimus, jei darbai buvo įvertinti, prie jų surašome datas ir sumas.

 • Vykdant darbus teikiame klientui informaciją apie jų eigą:

  • kai atliktas svarbus tarpinis rezultatas / darbas;
  • kai klientas vėluoja atlikti savo pusės užduotį / darbą;
  • kai mes vėluojame atlikti savo darbą - tokiu atveju reikia nurodyti planuojamą atlikimo datą;
  • jeigu išaiškėja kažkokia problema, kurios sprendimas reikalauja programos pakeitimų arba dėl kitų priežasčių duotu momentu negalimas - klientui tai turi būti suprantamai išaiškinama, ir klientas informuojamas iškart, kai problema išsprendžiama.
 • Darbo atidavimas:

  • darbą klientui atiduodame pilnai ištestuotą. Griežtai atsisakome požiūrio „Testuoja tik klientas“ („pabandykite, jei kas blogai – paskambinkite“);
  • atlikus darbą, klientui pasiūlome tolesnį vystymą, papildomas paslaugas;
  • pastebėjus, kad klientui reikia papildomų modulių, sujungimų, funkcijų, ataskaitų – jį apie tai informuojame, patariame ir paaiškiname viso to naudingumą.