INIT

Bendra

Pavadinimas
Galimybė į bet kurį koregavimo langą įkelti dokumentą
Galimybė į bet kurį koregavimo langą įkelti dokumentų sąrašą
Galimybė į bet kurį koregavimo langą įkeliant dokumentą arba nuorodą į dokumentą, nurodyti katalogą pagal nutylėjimą
Objekto, centro, serijos, asmens perkėlimas į Didžiosios knygos operacijas
Prekės alternatyvaus Bar kodo ilgio padidinimas
Pavadinimai kita kalba prekių, paslaugų, grupių, logistikos kodų, matavimo vienetų ir pranešimų sąrašuose
Sutarčių parinkimo tvarkos pakeitimas
Programos prieš importą veikimo pakeitimas importo cikle atveju
Logo failo išvalymas
Kainynų praplėtimas
Muzikinio signalo panaikinimas
Papildomų filtravimo sąlygų automatinis priskyrimas
Prekių nurašymo metodo pakeitimas (ne FIFO)
Prekių nurašymas, kai parenkami objektai ir serijos
Einamieji prekių likučiai - galimybė filtruoti pagal tris tiekėjų ir tris tiekėjų prekių kodus
Galimybė nurodyti pranešimo rodymo laiką
Galimybė nurodyti Log-ų rodymo laiką
Galimybė rinkinio laukui nurodyti duomenų tipą
Galimybė sužinoti iš kurio sąrašo vyksta spausdinimas
Galimybė operacijų perkėlimo metu reguliuoti "Laipsnio" pasirodymą
Galimybė į Didžiosios knygos operacijas neperkelti operacijos aprašymo
Galimybė kiekvienam GAMA vartotojui įmonės kataloge automatiškai sukurti atskirą logo katalogą
Dokumento parinkimas formuojant i.SAF-T ir i.SAF dokumentų registrą

Pirkimai

Pavadinimas
Neimportuoti detalių eilučių arba viso dokumento, jeigu randamos klaidos
Kopijuojant apmokėtus dokumentus, apmokėjimo nenukopijuoti
Perkant sudėtinę prekę neklausti kiekvienos detalios eilutės išsaugojimo
Pakeitus klientą atjungti paklausimą "Pasikeitė klientas. Performuosite mokėjimo terminus?"
Importuojant paskaičiuoti išlaidų/ akcizų/ muito PVM
Importuojant netikrinti dokumento datos su parametre SS_PERIODAS nurodyta reikšme
Prekės paieška pagal Bar kodą importo metu
Galimybė WEB serveriui nurodyti konkretų eksporto šabloną

Pardavimai

Pavadinimas
Kredito limito tikrinimo praplėtimas kitiems pardavimo dokumentų tipams
Neimportuoti detalių eilučių arba viso dokumento, jeigu randamos klaidos
Jei importo metu nėra viso reikalingo kiekio, nenurašomas esamas kiekis
Kopijuojant apmokėtus dokumentus, apmokėjimo nenukopijuoti
Parduodant sudėtinę prekę neklausti kiekvienos detalios eilutės išsaugojimo
Pakeitus klientą atjungti paklausimą "Pasikeitė klientas. Performuosite mokėjimo terminus?"
Importuojant netikrinti dokumento datos su parametre SS_PERIODAS nurodyta reikšme
Pranešimo "Ar tikrai užpajamuoti su nuline savikaina?" eliminavimas
Prekės paieška pagal Bar kodą importo metu
Galimybė WEB serveriui nurodyti konkretų eksporto šabloną
Galimybė tikrinant pardavimo dokumentų numerių unikalumą neišskirti pardavimo grąžinimų

POS

Pavadinimas
Pardavimo operacijų importas į POS pardavimo tašką (F4)
Nuolaidos sumos spausdinimas POS kvite
Maksimalios nuolaidos testavimo atjungimas POS pardavimo taške
Taromato kvitų skenavimas POS pardavimo taške
Pardavimo kainos po nuolaidos spausdinimas POS kvite
RIV_GAMA programoje aprašytų PVM mokesčių suderinimas su fiskalinio bloko PVM mokesčiais
Galimybė perkelti visas POS operacijas į pardavimus, nepriklausomai nuo to, ar yra reikiamas prekių likutis ar jo nėra
Galimybė atjungti stalčiaus atidarymą prieš pradedant spausdinti kvitą
Avansinio apmokėjimo dokumento kontrolė, POS kvitų apmokėjimui panaudojant anksčiau sumokėtą avansą
Avanso sumos kontrolė, POS kvitų apmokėjimui panaudojant anksčiau sumokėtą avansą
WEB apsikeitimo požymių uždėjimas pardavimo ir pirkimo dokumentuose, gautuose perkėlus POS kvitus
POS pardavimo taške suteikiant 100% nuolaidą, palikti 0.01 EUR, kad būtų atspausdintas pardavimo kvitas
Galimybė spausdinti vieną bankinį kvitą
Galimybė nurodyti dokumentų registro formavimo požymį (i.SAF) perkeliant POS operacijas į pardavimo dokumentus
Galimybė perkėlus POS pardavimo operacijas, iškart perkelti ir suformuotas pardavimo operacijas
Galimybė perkėlus POS pinigų įdėjimo/išėmimo operacijas, iškart perkelti ir suformuotas mokėjimo operacijas

Personalas ir alga

Pavadinimas
Galimybė iš atlyginimų į Didžiosios knygos operacijas neperkelti darbuotojo tabelino numerio, vardo, pavardės
Ar, perkeliant personalo operacijas, formuoti algos dokumentus
Ar, perkeliant personalo operacijas, į algos dokumentus persikelia padalinio kodas
Lauko "Koreguoti tabelį" pakeitimas algos dokumentuose, perkeliant personalo priėmimo ir atleidimo operacijas
Lauko "Vidurkio tipas" pakeitimas algos dokumentuose, perkeliant personalo operacijas
Sodros mokesčių iš įmonės lėšų skaičiavimas pagal padalinius
Aprašoma kokias tabelio dienų reikšmes pakeisti reikšmėmis iš algos dokumentų
Galimybė, perkeliant Sodros arba kitus atskaitymus, į skolų dokumento numerį įrašyti algos skaičiavimo datą
Galimybė darbuotojo priskaitymų aprašyme priskirti debeto sąskaitą
Galimybė atjungti automatinį metinės premijos paskaičiavimą
Galimybė atjungti tabelio perkėlimo tikrinimą
Galimybė matyti ir koreguoti visas tabelio valandas, nepriklausomai nuo dienos kodo
Galimybė atsisakyti laikotarpio kontrolės algos dokumentuose

Atsiskaitymai

Pavadinimas
Logistikos kodų iš mokėjimo išrašų perkėlimas į įplaukų (išmokų) operacijas
Kliento identifikavimas pagal pavadinimą importuojant mokėjimo išrašus
Valiutos kurso parinkimas kopijuojant sąskaitos tipo įplaukų/ išmokų operacijas
Automatinis klientų skolų sudengimas
Galimybė gauti valdymą mokėjimo išrašų iš XML failo importo metu
Mokėjimo dokumento parinkimo prioritetai mokėjimo išrašų iš XML failo importo metu
Neimportuoti mokėjimo dokumento, jeigu randamos klaidos
Tiesioginis importas iš banko - galimybė perimti valdymą prieš importo vykdymą

Atsargos

Pavadinimas
Neimportuoti detalių eilučių arba viso dokumento, jeigu randamos klaidos

Vidinė apskaita

Pavadinimas
Eilučių su nuliniu kiekiu vedimas vidinio judėjimo operacijose
Neimportuoti detalių eilučių arba viso dokumento, jeigu randamos klaidos

Gamyba

Pavadinimas
Eilučių su nuliniu kiekiu formavimas gamybos operacijose

i.MAS

Pavadinimas
Perkeltų į i.SAF S/F registrą pirkimo dokumentų būsenos automatinis pakeitimas
Perkeltų į i.SAF S/F registrą pardavimo dokumentų būsenos automatinis pakeitimas
Eilučių su nulinėmis sumomis įtraukimas į i.SAF S/F registrą
Užsakymų, pasiūlymų, rezervavimų įtraukimas į i.SAF S/F registrą
Požymis "Specialus apmokestinimas"
i.SAF-T mokesčių formavimas pagal PVM klasifikatorius

SVS

Pavadinimas
Sandėlio operacijų testavimas pagal matavimo vienetus
Sandėlio operacijų testavimas pagal objektus ir serijas
Neatitikimų rodymas Sandėlio operacijų testavime

Kita

Pavadinimas
Kopijuojant prekes nenukopijuoti mato vienetų