INIT

Bendra

  Galimybė į bet kurį koregavimo langą įkelti dokumentą

Galimybė į bet kurį koregavimo langą įkelti dokumentą

INIT formos koregavimo lange

thisform.dokumentas=.t.

Det kuriame koregavimo lange užprogramavus formos INIT-ą, atsiranda galimybė įkelti norimą dokumentą (PDF,DOC,XLS,TXT ir t.t.) ar norimą paveikslėlį (JPG,BMP ir t.t.).

  Galimybė į bet kurį koregavimo langą įkelti dokumentų sąrašą

Galimybė į bet kurį koregavimo langą įkelti dokumentų sąrašą

INIT formos koregavimo lange

thisform.dokumentai=.t.

Det kuriame koregavimo lange užprogramavus formos INIT-ą, atsiranda galimybė įkeltų norimą dokumentų sąrašą (PDF,DOC,XLS,TXT ir t.t.) ar norimą paveikslėlių sąrašą (JPG,BMP ir t.t.).

  Galimybė į bet kurį koregavimo langą įkeliant dokumentą arba nuorodą į dokumentą, nurodyti katalogą pagal nutylėjimą

Galimybė į bet kurį koregavimo langą įkeliant dokumentą arba nuorodą į dokumentą, nurodyti katalogą pagal nutylėjimą

INIT formos koregavimo lange

thisform.dokumentas_kat="C:\MANO"

kur "C:\MANO" -katalogas pagal nutylėjimą.

Užprogramavus formos INIT-ą ir renkantis dokumentą arba nuorodą į dokumentą, iškart atsidaro nurodytas katalogas.

  Objekto, centro, serijos perkėlimas į Didžiosios knygos operacijas

Objekto, centro, serijos perkėlimas į Didžiosios knygos operacijas

SISTEMOS INIT

titi_pagr.SS_PARAM_DK_NPER_OS

titi_pagr.SS_PARAM_DK_NPER_OS_C

titi_pagr.SS_PARAM_DK_NPER_SERIJA

Pagal nutylėjimą, jeigu operacijoje užpildyti objekto, centro ar serijos laukai, tai jų reikšmės perkeliamos ir į Didžiosios knygos operacijas.

Jeigu dėl duomenų kiekio ar kitų priežasčių į Didžiąją knygą objekto, centro ar serijos nereikia perkelti, tai Sistemos INIT-e užprogramuojami atitinkami parametrai.

Jei parametro titi_pagr.SS_PARAM_DK_NPER_OS reikšmė yra .T., tai darant perkėlimą į Didžiąją knygą, nebus perkeliama objekto informacija.

Jei parametro titi_pagr.SS_PARAM_DK_NPER_OS_C reikšmė yra .T., tai darant perkėlimą į Didžiąją knygą, nebus perkeliama centro informacija.

Jei parametro titi_pagr.SS_PARAM_DK_NPER_SERIJA reikšmė yra .T., tai darant perkėlimą į Didžiąją knygą, nebus perkeliama serijos informacija.

  Prekės alternatyvaus Bar kodo ilgio padidinimas

Prekės alternatyvaus Bar kodo ilgio padidinimas

SISTEMOS INIT

titi_pagr.SS_PARAM_BARKODO_MAX_ILGIS_F(XX)

kur XX - reikiamas kodo ilgis.

Pvz.: titi_pagr.SS_PARAM_BARKODO_MAX_ILGIS_F(18)

Pagal nutylėjimą, alternatyvaus Bar kodo ilgis yra 12 simbolių.

Dirbant su simboliniais Bar kodais, jų ilgį galima padidinti iki 25 simbolių.

  Pavadinimai kita kalba prekių, paslaugų, grupių, logistikos kodų, matavimo vienetų ir pranešimų sąrašuose

Pavadinimai kita kalba prekių, paslaugų, grupių, logistikos kodų, matavimo vienetų ir pranešimų sąrašuose

SISTEMOS INIT

titi_pagr.SS_PARAM_kita_kalba_pavadinimas_1

titi_pagr.SS_PARAM_kita_kalba_skriptas_1

Prekių, paslaugų, grupių, logistikos kodų, matavimo vienetų, pranešimų sąrašuose yra 3 laukai "Pavadinimas kita kalba".

Šiuose laukuose galima susivesti pavadinimus įvairiomis kalbomis.

Tam reikia sistemos parametruose kiekvienam laukui nurodyti Windows skripto kodą ir norimą rodyti pavadinimą t.y. pvz. :

titi_pagr.SS_PARAM_kita_kalba_pavadinimas_1="Rusiškas"

titi_pagr.SS_PARAM_kita_kalba_skriptas_1=204

titi_pagr.SS_PARAM_kita_kalba_pavadinimas_2="Rusiškas"

titi_pagr.SS_PARAM_kita_kalba_skriptas_2=204

titi_pagr.SS_PARAM_kita_kalba_pavadinimas_3="Vietnamietiškas"

titi_pagr.SS_PARAM_kita_kalba_skriptas_3=163

(nurodomi kiekvieno pavadinimo aprašymas ir Windows skripto kodas)

  Sutarčių parinkimo tvarkos pakeitimas

Sutarčių parinkimo tvarkos pakeitimas

SISTEMOS INIT

titi_pagr.SS_PARAM_SUTARCIU_RUSIAVIMAS

Pagal nutylėjimą, sutartys parenkamos nuo mažiausio prioriteto ir mažiausios datos.

Jei parametro reikšmė yra .T., tai parenkamos sutartys bus rūšiuojamos nuo didžiausiojo prioriteto ir didžiausios datos.

  Programos prieš importą veikimo pakeitimas importo cikle atveju

Programos prieš importą veikimo pakeitimas importo cikle atveju

SISTEMOS INIT

titi_pagr.SS_PARAM_IMP_CIKL_PROGRAMA_PRIES_1 

Pagal nutylėjimą, jeigu parametrų sąraše nurodyta programa prieš importą, tai importo cikle atveju, ji veikia prieš importuojant kiekvieną failą.

Jei parametro reikšmė yra .T., tai importo cikle atveju, programa prieš suveiks prieš pasirenkant importuojamus failus o ne prieš kiekvieną importuojamą failą. Šiuo atveju, programą prieš importą galima naudoti importuojamų failų suformavimui.

  Logo failo išvalymas

Logo failo išvalymas

SISTEMOS INIT

titi_pagr.SS_PARAM_VALYTI_LOGA

Pagal nutylėjimą, tą pačią dieną kelis kartus formuojant logo failą, informacija rašoma į failo galą.

Jei parametro reikšmė yra .T., tai formuojant logo failą, visada senas failas išvalomas, ir suformuojamas naujas failas.

  Kainynų praplėtimas

Kainynų praplėtimas

SISTEMOS INIT

titi_pagr.SS_PARAM_KAINYNAS="A,B,C,D,E,R,S,P,W,1,2"

Parametras suteikia galimybę apsirašyti ir naudoti papildomus kainynus arba užfiksuoti tik tuos, kurie bus naudojami. Apsirašius parametrą, sistemoje bus matomi jame išvardinti kainynai.

  Muzikinio signalo panaikinimas

Muzikinio signalo panaikinimas

SISTEMOS INIT

titi_pagr.muzika=.F.

Pagal nutylėjimą, pasirinkus įmonę, pasigirsta muzikinis signalas.

Parametras suteikia galimybę panaikinti šį funkcionalumą konkrečioje įmonėje.

Norint atsisakyti muzikinio signalo visose įmonėse arba jį pakeisti kitu, reikia RIV_GAMA\ALL kataloge išvalyti failą GAMA_MZ.MP3 arba jį pakeisti kitu failu.

POS

  Pardavimo operacijų importas į POS pardavimo tašką (F4)

Pardavimo operacijų importas į POS pardavimo tašką (F4)

INIT lange "POS pardavimo taškas" -> "Importas" (paspaudus F4)

titi_pagr.SS_PARAM_POS_PARDAVIMU_IMPORTAS

Pagal nutylėjimą, į POS pardavimo tašką suimportavus pardavimo važtaraštį, jis išvalomas. Po to, perkėlus POS operacijas, pardavimo važtaraštis suformuojamas iš naujo. Jeigu pradiniame važtaraštyje buvo įvestos pastabos, aprašymai ar kita papildoma informacija, ji prarandama.

Apsirašius parametrą, pardavimo operacija palieka neišvalyta, POS operacija susiformuoja perkelta, apmokėjimas iš POS operacijos įkrenta į pradinę pardavimo operaciją.

titi_pagr.SS_PARAM_POS_PARDAVIMU_IMPORTAS=0 - importuoja ir išvalo pardavimo važtaraščius (reikšmė pagal nutylėjimą)

titi_pagr.SS_PARAM_POS_PARDAVIMU_IMPORTAS=1 - importuoja ir neišvalo pardavimo važtaraščius

titi_pagr.SS_PARAM_POS_PARDAVIMU_IMPORTAS=2 - importuoja ir neišvalo pardavimo važtaračius, rezervavimus, pasiūlymus, užsakymus

  Nuolaidos sumos spausdinimas POS kvite

Nuolaidos sumos spausdinimas POS kvite

SISTEMOS INIT

titi_pagr.SS_PARAM_POS_NUOLAIDA_SUMA

Pagal nutylėjimą, POS kvite spausdinamas nuolaidos procentas.

Jei parametro reikšmė yra .T., tai kvite bus spausdinamas ne tik nuolaidos procentas, bet ir nuolaidos suma.

  Maksimalios nuolaidos testavimo atjungimas POS pardavimo taške

Maksimalios nuolaidos testavimo atjungimas POS pardavimo taške

INIT POS pardavimo taške

THISFORM.NO_TEST_NUOLAIDA_MAX

Jei parametro reikšmė yra .T., tai atjungiamas maksimalios nuolaidos testavimas POS pardavimo taške pardavus prekę ar paslaugą. Tai negalioja, jei nuolaida suteikiama klavišų F6 arba F7 pagalba, arba yra panaudojama lojalumo nuolaida.

  Taromato kvitų skanavimas POS pardavimo taške

Taromato kvitų skanavimas POS pardavimo taške

SISTEMOS INIT

titi_pagr.SS_PARAM_POS_KAINA_SU_NUOLAIDA

Jei parametro reikšmė yra .T. ir parenkamas pinigų išėmimas su tipu UŽSTATAS, tai atsiranda langas, kuriame galima nuskanuoti taromato išduotus kvitus. Skanavimo metu patikrinama ar toks taromato kvito kodas dar nebuvo nuskanuotas.

  Pardavimo kainos po nuolaidos spausdinimas POS kvite

Pardavimo kainos po nuolaidos spausdinimas POS kvite

SISTEMOS INIT

titi_pagr.SS_PARAM_POS_KAINA_SU_NUOLAIDA

Pagal nutylėjimą, POS kvite spausdinamas pardavimo kaina prieš taikant nuolaidą.

Jei parametro reikšmė yra .T., ir parduodama daugiau nei viena prekė, spausdinant kvite parduotą prekės kiekį ir kainą, kaina bus spausdinama po nuolaidos.

  RIV_GAMA programoje aprašytų PVM mokesčių suderinimas su fiskalinio bloko PVM mokesčiais

RIV_GAMA programoje aprašytų PVM mokesčių suderinimas su fiskalinio bloko PVM mokesčiais

INIT POS pardavimo taške

dimension titi_pagr.SS_POS_FISKALO_PVM(4,2)

titi_pagr.SS_POS_FISKALO_PVM(1,1)=1

titi_pagr.SS_POS_FISKALO_PVM(1,2)=21.00

titi_pagr.SS_POS_FISKALO_PVM(2,1)=2

titi_pagr.SS_POS_FISKALO_PVM(2,2)="B"

titi_pagr.SS_POS_FISKALO_PVM(3,1)=3

titi_pagr.SS_POS_FISKALO_PVM(3,2)=5.00

titi_pagr.SS_POS_FISKALO_PVM(4,1)=4

titi_pagr.SS_POS_FISKALO_PVM(4,2)=0.00

Nurodomas PVM mokesčio numeris fiskale ir GAMA programos PVM procentas arba apmokestinimo tipas(A,B,C,D,E,F,G,H)

Padaryta galimybė suderinti RIV_GAMA programoje aprašytus PVM mokesčius su fiskalinio bloko PVM mokesčiais. Tam reikia POS pardavimo taške užprogramuoti INIT-ą, kuriame nurodoma, kuris fiskalinio bloko PVM mokesčio numeris atitinka RIV_GAMA programoje aprašytą PVM mokestį arba PVM mokesčio tipą.

  Galimybė perkelti visas POS operacijas į pardavimus, nepriklausomai nuo to, ar yra reikiamas prekių likutis ar jo nėra

Galimybė perkelti visas POS operacijas į pardavimus, nepriklausomai nuo to, ar yra reikiamas prekių likutis ar jo nėra

INIT POS operacijų sąraše

thisform.grid1.perkelti_viska=.t.

Jei parametro reikšmė yra .T., formuojamos pardavimo operacijos nepriklausomai nuo to, ar yra prekių likuitis, ar ne. Likučiai tikrinami perkeliant pardavimo operacijas. Nebus galima perkelti pardavimo operacijų tol, kol likučiai bus minusiniai.

  Galimybė atjungti stalčiaus atidarymą prieš pradedant spausdinti kvitą (nuo 113.0101 RIV_GAMA versijos)

Galimybė atjungti stalčiaus atidarymą prieš pradedant spausdinti kvitą

INIT POS pardavimo taške

thisform.atidaryti_stalciu=.f.

Kai parametro reikšmė yra .F., stalčiaus atidarymą atliks fiskalinis blokas, jei jame tokia funkcija yra palaikoma.

PASTABA. Dirbant su ASPA fiskaliniu bloku, ši funkciją bus įjungta automatiškai! T.y. dirbant su ASPA fiskaliniu bloku, stalčiaus atidarymą visada atliks fiskalinis blokas. Norint ją atjungti, reikia POS pardavimo taško INIT-e užprogramuoti:

thisform.atidaryti_stalciu=.t.

Personalas ir alga

  Ar į DK operacijas perkelti darbuotojo tabelinį numerį, vardą, pavardę

Ar iš atlyginimų į Didžiosios knygos operacijas perkelti darbuotojo tabelinį numerį, vardą, pavardę

SISTEMOS INIT

titi_pagr.SS_PARAM_ALGA_DK_TBNE=.t.

Jei parametro reikšmė yra .T., tai perkeliant į DK darbuotojo priskaitymus (atskaitymus), jo tabelinis numeris, vardas, pavardė į DK operacijas nebus perkeliami.

Parametras galioja nuo 114.0100 versijos.

  Ar, perkeliant personalo operacijas, formuoti algos dokumentus

Ar, perkeliant personalo operacijas, formuoti algos dokumentus

SISTEMOS INIT

titi_pagr.SS_PARAM_KADRAI_NEKELTI_I_ALGOS_DOK

Pagal nutylėjimą, perkeliant personalo priėmimo, atostogų ir atleidimo operacijas, susiformuoja įrašas algos dokumentuose.

Jei parametro reikšmė yra .T., tai perkeliant personalo operacijas, nebus formuojami algos dokumentai, jei .F. (arba visai parametras nenurodytas) - dokumentai bus formuojami.

  Ar, perkeliant personalo operacijas, į algos dokumentus persikelia padalinio kodas

Ar, perkeliant personalo operacijas, į algos dokumentus persikelia padalinio kodas

SISTEMOS INIT

titi_pagr.SS_PARAM_KADRAI_KELTI_PADALINI_ALGOS_DOK

Pagal nutylėjimą, perkeliant personalo priėmimo, atostogų ir atleidimo operacijas, į algos dokumentus padalinio kodas neperkeliamas.

Jei parametro reikšmė yra .T., tai į algos dokumentus perkeliamas padalinio kodas iš personalo operacijos, jei .F. (arba visai parametras nenurodytas) - padalinio kodas nepersikelia.

  Lauko "Koreguoti tabelį" pakeitimas algos dokumentuose, perkeliant personalo priėmimo ir atleidimo operacijas

Lauko "Koreguoti tabelį" pakeitimas algos dokumentuose, perkeliant personalo priėmimo ir atleidimo operacijas

INIT Personalo operacijų sąraše

titi_pagr.SS_ALGA_NEDIRBO_DIENOS_KODAS="X"

kur "X" -norimas dienos kodas tabelyje

Perkėlus personalo priėmimo ir atleidimo iš darbo operacijas, susiformuoja įrašas algos dokumentuose. Pagal nutylėjimą, laukas "Koreguoti tabelį" užpildomas reikšme "P". Aprašius parametrą - užpildomas jame nurodyta reikšme.

  Lauko "Vidurkio tipas" pakeitimas algos dokumentuose, perkeliant personalo operacijas

Lauko "Vidurkio tipas" pakeitimas algos dokumentuose, perkeliant personalo operacijas

SISTEMOS INIT

titi_pagr.SS_PARAM_KADRAI_VIDURKIO_TIPAS

titi_pagr.SS_PARAM_KADRAI_VIDURKIO_TIPAS=1 - vidurkis pagal darbo dienas

titi_pagr.SS_PARAM_KADRAI_VIDURKIO_TIPAS=2 - vidurkis pagal darbo valandas

titi_pagr.SS_PARAM_KADRAI_VIDURKIO_TIPAS=3 - vidurkis pagal kalendorines dienas

titi_pagr.SS_PARAM_KADRAI_VIDURKIO_TIPAS=4 - vidurkis pagal kalendorines valandas

Pagal nutylėjimą, laukas "Vidurkio tipas" užpildomas reikšme "Pagal dienas". Aprašius parametrą - užpildomas jame nurodyta reikšme.

  Sodros mokesčių iš įmonės lėšų skaičiavimas pagal padalinius

Sodros mokesčių iš įmonės lėšų skaičiavimas pagal padalinius

SISTEMOS INIT

titi_pagr.SS_PARAM_alga_sodra_is

Pagal nutylėjimą, Sodros mokesčiai iš įmonės lėšų skaičiuojamai nuo bendros priskaitymų sumos, procentus paimant pagal pagrindinio padalinio aprašyme priskirtą sąskaitų ryšio lentelę.

Jei parametro reikšmė yra .T., tai sodros mokesčių iš įmonės lėšų skaičiavimas vyksta pagal kiekvieną padalinį atskirai, procentai imami pagal kiekvieno padalinio aprašyme priskirtą sąskaitų ryšio lentelę.

  Aprašoma kokias tabelio dienų reikšmes pakeisti reikšmėmis iš algos dokumentų

Aprašoma kokias tabelio dienų reikšmes pakeisti reikšmėmis iš algos dokumentų

FORMOS INIT

thisform.kor.papildyti_is_dokumentu='D'

Tabelio pildymas informacija iš algos dokumentų dabar galimas dviem būdais:

  • Papildyti visas dienas - kada algos dokumente įvesta dienos reikšme užpildomas visas dokumente nurodytas laikotarpis;
  • Papildyti tik "D " dienas - kada algos dokumente įvesta dienos reikšme užpildomos tik nurodyto laikotarpio dienos, kuriose prieš tai buvo žymėjimas "D"

Jeigu nieko nėra papildomai užprogramuota, pagal nutylėjimą veikia antrasis variantas, kada užpildomos tik "D" raide pažymėtos dienos.

Galima tabelio koregavimo lange užsiprogramuoti INIT-ą, nurodant kuriuos tabelio dienų žymėjimus reikia pakeisti žymėjimais iš algos dokumentų. Pvz.:

thisform.kor.papildyti_is_dokumentu='D'- reikšmėmis iš algos dokumentų bus pakeista tik reikšmė "D" (taip veikia pagal nutylėjmą);

thisform.kor.papildyti_is_dokumentu='DKP'- reikšmėmis iš algos dokumentų bus pakeista tik reikšmės "D", "K" ir "P".

thisform.kor.papildyti_is_dokumentu='DKA'- reikšmėmis iš algos dokumentų bus pakeista tik reikšmės "D", "K" ir "A".

Atsiskaitymai

  Logistikos kodų iš mokėjimo išrašų perkėlimas į įplaukų (išmokų) operacijas

Logistikos kodų iš mokėjimo išrašų perkėlimas į įplaukų (išmokų) operacijas

SISTEMOS INIT

titi_pagr.SS_PARAM_OI_PERKELTI_LOGISTIKA

Pagal nutylėjimą, logistikos kodų reikšmės iš mokėjimo išrašų į įplaukų (išmokų) operacijas nepersikelia.

Jei parametro reikšmė yra .T., tai perkeliant mokėjimo išrašus į įplaukų (išmokų) operacijas, persikelia ir mokėjimo išrašuose suvestos logistikos kodų reikšmės.

  Kliento identifikavimas pagal pavadinimą importuojant mokėjimo išrašus

Kliento identifikavimas pagal pavadinimą importuojant mokėjimo išrašus

INIT Mokėjimo išrašų lange

titi_pagr.SS_PARAM_OI_IMP_PAVADINIMAS=.T.

Mokėjimo išrašų importo metu klientai identifikuojami pagal įmonės kodą arba atsiskaitomąją sąskaitą.

Jei parametro reikšmė yra .T., tai neradus kliento pagal įmonės kodą ir atsiskaitomąją sąskaitą, papildomai dar ieškoma pagal pavadinimą.

  Valiutos kurso parinkimas kopijuojant sąskaitos tipo įplaukų/ išmokų operacijas

Valiutos kurso parinkimas kopijuojant sąskaitos tipo įplaukų/ išmokų operacijas

SISTEMOS INIT

titi_pagr.SS_CICH_KOP_KURSAS_KOR=.T.

Pagal nutylėjimą kopijuojant įplaukų/ išmokų operacijas, valiutos kursas nusikopijuoja toks, koks buvo pradinėje operacijoje:

akt05

Jei parametro reikšmė yra .T., tai valiutos kursas bus parenkamas pagal naujos operacijos datą.

Gamyba

  Eilučių su nuliniu kiekiu formavimas gamybos operacijose

Eilučių su nuliniu kiekiu formavimas gamybos operacijose

SISTEMOS INIT

titi_pagr.SS_KA_FORMUOTI_NULINES_KOMPONENTES

Pagal nutylėjimą, gamybos operacijose komponenčių eilutės su nuliniu kiekiu neformuojamos.

Jei parametro reikšmė yra .T., tai, atsiranda galimybė gamybos operacijoje formuoti eilutes su nuliniu kiekiu.

i.MAS

  Perkeltų į i.SAF S/F registrą pirkimo dokumentų būsenos automatinis pakeitimas

Perkeltų į i.SAF S/F registrą pirkimo dokumentų būsenos automatinis pakeitimas

INIT Pirkimo operacijų sąraše

titi_pagr.SS_iSAF_BUSENA_PO_1=2

titi_pagr.SS_iSAF_BUSENA_PO_2=3

Tam, kad aiškiai išsiskirtų kurie pirkimo dokumentai perkelti į i.SAF S/F registrą, pirkimo operacijų sąraše galima užprogramuoti INIT-ą automatiniam būsenų priskyrimui eksporto į i.SAF registrą metu.

Būsenos turi būti aprašytos iš anksto: važtaraščiams ir grąžinimams. Parametre priskiriamas būsenos numeris.

  Perkeltų į i.SAF S/F registrą pardavimo dokumentų būsenos automatinis pakeitimas

Perkeltų į i.SAF S/F registrą pardavimo dokumentų būsenos automatinis pakeitimas

INIT Pardavimo operacijų sąraše

titi_pagr.SS_iSAF_BUSENA_RO_51=2

titi_pagr.SS_iSAF_BUSENA_RO_52=3

Tam, kad aiškiai išsiskirtų kurie pardavimo dokumentai perkelti į i.SAF S/F registrą, pardavimo operacijų sąraše galima užprogramuoti INIT-ą automatiniam būsenų priskyrimui eksporto į i.SAF registrą metu.

Būsenos turi būti aprašytos iš anksto: važtaraščiams ir grąžinimams. Parametre priskiriamas būsenos numeris.

  Eilučių su nulinėmis sumomis įtraukimas į i.SAF S/F registrą

Eilučių su nulinėmis sumomis įtraukimas į i.SAF S/F registrą

SISTEMOS INIT

titi_pagr.SS_iSAF_FORMUOTI_NULINES_SUMAS

Pagal nutylėjimą, į i.SAF S/F registrą nulinės sumos netraukiamos.

Jei parametro reikšmė yra .T., tai, į i.SAF S/F registrą įtraukiamos pardavimo eilutės, kurių suma pagal atitinkamą PVM klasifikatorių yra lygi nuliui.

SVS

  Sandėlio operacijų testavimas pagal matavimo vienetus

Sandėlio operacijų testavimas pagal matavimo vienetus

SISTEMOS INIT

titi_pagr.SS_PARAM_SVS_LN_likuciai_us_test

Pagal nutylėjimą, sandėlio operacijų testavimas atliekamas pagal pagrindinį prekės matavimo vienetą.

Jei parametro reikšmė yra .T., tai, testuojant sandėlio operacijas, atsižvelgiama į matavimo vienetą.

  Sandėlio operacijų testavimas pagal objektus ir serijas

Sandėlio operacijų testavimas pagal objektus ir serijas

SISTEMOS INIT

titi_pagr.SS_PARAM_SVS_TEST_OS_SERIJA

Pagal nutylėjimą, sandėlio operacijų testavimas atliekamas pagal objektus ir serijas.

Jei parametro reikšmė yra .F., tai, testuojant sandėlio operacijas, nebus atsižvelgiama į objektus ir serijas (išskyrus inventorizaciją).

  Neatitikimų rodymas Sandėlio operacijų testavime

Neatitikimų rodymas Sandėlio operacijų testavime

SISTEMOS INIT

titi_pagr.SS_PARAM_SVS_TEST_RODYTI_KIEKI

Pagal nutylėjimą, testuojant sandėlio operacijas ir radus neatitikimus, parodomos tik prekės, kurioms yra neatitikimų.

Jei parametro reikšmė yra .T., tai, testuojant sandėlio operacijas ir radus neatitikimus, bus parodomas ir neatitikimų kiekis.