Integracija su RASO RETAIL kasomis

Integracijos pagrindiniai principai:

 • RASO RETAIL kasos RIV_GAMA programoje aprašomos kasų sąraše ("Servisas" -> "Kasos").
 • Iš Rivile GAMA programos siunčiama prekių, klientų, padalinių informacija į RASO RETAIL serverį.
 • Iš RASO RETAIL serverio importuojamos pardavimo operacijos.
 • Informacijos apsikeitimas vyksta tiesiogiai tarp duomenų bazių.
 • Pirmą kartą sinchronizuojama visa informacija.

Tolesnis informacijos judėjimas :

 • Tam, kad susivienodintų visa informacija abiejose duomenų bazėse, periodiškai gali būti vykdoma pilna sinchronizacija. Nustatomas pilnos sinchronizacijos startavimo laikas - kartą per parą.
 • Tam tikru periodiškumu iš RIV_GAMA gali būti nusiunčiami tik duomenų pakoregavimai. Paprastai tai atliekama darbo dienos bėgyje. Nustatomas tokio duomenų koregavimo pradžios, pabaigos laikai ir periodiškumas. Atnaujinimui informacija atrenkama pagal paskutinio koregavimo laiką R_DATA .
 • Perkėlus perkainavimo operaciją, susiformuoja siuntimo į kasas operacija. Ją įvykdžius, atsinaujina visa su perkainavimo operacijoje esančiomis prekėmis susijusi informacija.
 • Įvykdžius prekių Z ataskaitą, į pardavimo operacijų sąrašą susiimportuoja pardavimo operacijos.

Integracijos diegimas

 • Integracijai reikalingų programų įrašymas
 • ODBC aprašymas
 • Sinchronizavimo parametrų nustatymas
 • Kasos aprašymas RIV_GAMA programoje
 • Siuntimo programos s_raso.prg aprašymas
 • Z ataskaitų nuskaitymo programos a_raso.prg aprašymas

Darbas su sistema

 • Informacijos sinchronizavimas
 • Perkainavimas. Prekių informacijos nusiuntimas
 • Prekių Z ataskaita. Pardavimo operacijos