eskolos.lt (Legal Balance)

Skolų perdavimas išieškojimui

Itin patogus skolos išieškojimo procesas – galimybė perduoti informaciją tiesiogiai iš Rivile GAMA apskaitos sistemos ir sekti visą skolos išieškojimo procesą prisijungus prie savo eskolos.lt paskyros arba tiesiogiai Rivile GAMA apskaitos sistemoje.

CRM pagrindu realizuotas uždavinys, kuris :

 • Sugeneruoja vėluojamas apmokėti skolas į CRM operacijų sąrašą.
 • Prieš pateikiant išieškojimui, sąrašą galima peržiūrėti ir pasirinkti kurių dokumentų ir kurių klientų skolos bus perduodamos, pridėti papildomus dokumentus.
 • Pateikiama išieškojimui CRM operacijos perkėlimo metu.
 • Visas skolos išieškojimo procesas matomas CRM operacijų sąraše.
 • Visa išieškomų skolų apmokėjimo informacija automatiškai sinchronizuojama su eskolos.lt .

Darbas su sistema

1. CRM operacijų sąraše suformuojamas skolos dokumentų sąrašas.

Servisas -> Debitorinės/ kreditorinės operacijos ->Suminės skolos

Pažymime "v" dokumentus, kuriuos norime perduoti išieškojimui, ir spaudžiame mygtuką "Formuoti skolas išieškojimui".

skol01

Mygtukas suformuoja skolos dokumentų sąrašą CRM operacijų sąraše.

Pastaba: Jei toks dokumentas (pagal klientą ir dokumento numerį) jau registruotas išieškojimui ir yra aktyvi CRM operacija, skolos dokumentas nėra formuojamas.

2. Prie suformuoto skolos dokumento CRM operacijose prisegami reikiami lydintys dokumentai, nurodomos pastabos.

skol02

3. CRM operacija perkeliama.

Perkėlimo metu informacija perduodama į eskolos.lt

Naršyklėje atidaromas eskolos.lt sutarties patvirtinimo langas.

4. Tolimesnis informacijos nuskaitymas ir atnaujinimas CRM operacijų sąraše vykdomas iš eskolos.lt .

eskolos.lt gali atlikti šiuos veiksmus:

 • Nuskaityti perduotų dokumentų skolos likutį.
 • Nuskaityti perduotų dokumentų mokėjimų ir sudengimų informaciją.
 • Atnaujinti CRM operacijos duomenis – kita užduotis, kitos užduoties detalizavimas, išieškota skolos suma ir pan.

5. Norint atšaukti skolos išieškojimą, CRM operacijoje pakeičiama kita užduotis į „Sustabdyta“ ir operacija perkeliama.

Sistemos diegimas

Reikalavimai:
 • Rivile GAMA v118 arba aukštesnė
 • Aktyvi versijos prieigos sutartis
Parengiamieji žingsniai:
 1. Gauti Rivile API raktą;

  • pasirašyti nuomos sutartį,
  • įdiegti Rivile Gateway,
  • sukurti Rivile API raktą (naudojami metodai: EDIT_K56 ir GET_VIEWS_LIST).
 2. Užsiregistruoti eskolos.lt internetiniame puslapyje, patvirtinti sutartį dėl paslaugų teikimo ir gauti prisijungimo prie sistemos rekvizitus: vartotojo vardą bei slaptažodį.

Diegimas Rivile GAMA sistemoje:
 • Atsisiunčiamos ir į RIV_GAMA\ALL katalogą įrašomos programos (ALL katalogas).
 • Formulių sąraše suimportuojama formulė (1_FORMULES.EIP).
 • CRM užduočių sąraše suimportuojama CRM užduotis (2_CRM_UZDUOTYS.EIP).
 • Aprašomas CRM koregavimo formos INIT‘as :
  =crm_forma_eskolos(thisform)
 • Suminėse skolose aprašomas mygtukas „Formuoti skolas išieškojimui“
  =skol_eskolos(thisform)
 • Suformuojama pavyzdinė skolos CRM operacija (susiformuos reikiamas view‘as ir susikurs parametrai).
 • Užpildomi parametrai (ESKOLOS_USER ir ESKOLOS_API).

Programos atsisiuntimui.