Įvairūs priskaitymai/atskaitymai

Čia pateiksime sudėtingesnių priskaitymų ir atskaitymų detalius aprašymus bei formules .

  1. Priskaitymai už prastovas karantino metu
  2. Priskaitymas iki minimalios algos
  3. Priskaitymai už prastovas
  4. Atskaitymas pagal vykdomąjį raštą