Sutartys

Servisas -> Kortelės -> Sutartys

Sutartys naudojamos pirkimo, pardavimo, atsiskaitymo sąlygų ir kitų susitarimų su klientais suvedimui.

Sutartys skirstomos į pirkimo ir pardavimo.

Sutartyse gali būti aprašyti mokėjimo terminai ir bendra sutarties suma. Sutartis gali turėti priedus. Prieduose detalizuojamos sutarties sąlygos konkrečiai prekei ar paslaugai, prekių ar paslaugų grupei, lentelei ir pan.

Sutarties suma gali būti tik informacinė arba griežtai kontroliuojama. Uždėjus požymį "Kontroliuoti sumą", pirkimo (pardavimo) operacijose nebus galima viršyti sutartyje nurodytos sumos .

Sutartis neaktyvi - uždėjus šį požymį, pagal sutartį nebebus galima atlikti pirkimo (pardavimo) operacijų, galimi tik mokėjimai. Jei sutarčiai pasibaigęs terminas, pagal ją negalima atlikti net ir mokėjimų.

Sutarčių priedai

Sutarties prieduose sutartis detalizuojama, t.y. aprašomos sumos ir (arba) kiekiai, kurie gali būti nupirkti (parduoti) pagal tą sutarties priedą, pirkimo arba pardavimo kainos, nuolaidos. Sutarties prieduose galima suvesti kainas ne tik bazine valiuta, bet ir kitomis valiutomis.

Sutarties priedui gali būti nurodytas terminas. Norint, kad priedas nebegaliotų, uždedamas požymis "Priedas neaktyvus".

Tam, kad galiojanti sutartis automatiškai įkristų į pirkimo ar pardavimo operaciją, reikalingos dvi sąlygos: kliento aprašyme turi būti uždėtas požymis "Kontroliuoti sutartis" ir padalino aprašyme turi būti uždėtas požymis "Galima taikyti nuolaidas".

Sutartis matoma ir kliento skolose. Sutarties priedas automatiškai skolose neatvaizduojamas, to norint, reikia uždėti požymį "Priedą atvaizduoti skolose".

Jeigu vienu metu galioja keli tos pačios sutarties priedai arba kelios sutartys, tai jos parenkamos pagal prioritetą.